Wyniki

Kurs do LEK

W latach 2018-2020 statystyki były opracowywane we współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych. Od jesieni 2020 roku ewaluację przeprowadzamy samodzielnie.

Liczba uczestników


Średni wynik


Niezdawalność


Odsetek wyników powyżej 70%


Odsetek wyników powyżej 80%


Szukasz bardziej szczegółowych informacji?

W latach 2018-2020 statystyki były opracowywane we współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych. Od jesieni 2020 roku ewaluację przeprowadzamy samodzielnie.

Skąd pochodzą wyniki Kursu do LEK?

Podczas 1. i 2. edycji pozyskiwaliśmy wyniki poprzez ankiety, które wysyłaliśmy do absolwentów.

Od jesieni 2018 nawiązaliśmy współpracę z CEM, które na podstawie numerów PESEL opracowywało dla nas pełne i autoryzowane statystyki. Tę współpracę zakończyliśmy jesienią 2020.

Obecnie statystyki i ewaluację wyników przeprowadzamy samodzielnie.

Jak CEM opracowywał dla nas statystyki?

Podczas procesu zapisowego zbieraliśmy od wszystkich uczestników numery PESEL. Po kursie wysyłaliśmy je do CEM podzielone na 5 grupy osób, które: 1) ukończyły kurs, 2) spełniły warunki minimalnego czasu i ukończenia lekcji, 3) spełniły warunki minimalnego czasu i bazy pytań, 4) zrealizowały co najmniej 10% kursu, ale nie trafiły do grup 1-3 oraz 5) zrealizowały mniej, niż 10% kursu.

Dla tych 5 grup oraz reszty kraju uzyskiwaliśmy od CEM: średnią, medianę, procent wyników powyżej 70% i 80% oraz procent osób, które nie zdały egzaminu.

Badaliśmy również grupowo korelacje pomiędzy wynikiem a czasem aktywności, liczbą rozwiązanych pytań oraz ukończonych lekcji.

Nigdy nie poznawaliśmy indywidualnych wyników kursantów.

Chcesz dobrze zdać egzamin?

Nasze kursy do LEK-u i LDEK-u to sprawdzony sposób na lepszy wynik!📈

Starannie wyselekcjonowane materiały, gotowy plan pracy, systematyzacja wiedzy – z nami możesz skupić się na tym, co najważniejsze – swojej nauce! 🎓