• 38 lekcji
 • 80 godzin nauki

Kurs Alfabet Ruchu

Cel edukacyjny

Kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy trenera personalnego, oraz efektywnego i prawidłowego prowadzenia treningów medycznych, funkcjonalnych i motorycznych.

Dla kogo

Dla wszystkich praktyków (trenerów, instruktorów i fizjoterapeutów), pracujących w ramach trzech specjalizacji ruchowych, tj. trening medyczny, funkcjonalny i motoryczny.

 • Kurs realizowany w 100% online!
 • 38 praktycznych lekcji, kompleksowo omawiających układ ruchu człowieka, nauczanie motoryczne, mobilność stawową
 • Ponad 500 filmów instruktażowych z zakresu wykonywania ćwiczeń, ich techniki i stojącej u podstaw teorii
 • Stała opieka dydaktyczna zespołu BODYWORK – odpowiemy na każde Twoje pytanie!
 • Certyfikat ukończenia kursu i wysokiej jakości koszulka sportowa BODYWORK
 • 38 lekcji
 • 80 godzin nauki
 • Kurs realizowany w 100% online!
 • 38 praktycznych lekcji, kompleksowo omawiających układ ruchu człowieka, nauczanie motoryczne, mobilność stawową
 • Ponad 500 filmów instruktażowych z zakresu wykonywania ćwiczeń, ich techniki i stojącej u podstaw teorii
 • Stała opieka dydaktyczna zespołu BODYWORK – odpowiemy na każde Twoje pytanie!
 • Certyfikat ukończenia kursu i wysokiej jakości koszulka sportowa BODYWORK
Pierwszy zakup
10 miesięcy 159,9 zł m-c
 
1599
Pierwszy zakup
3 miesiące 231,6 zł m-c
 
695
10 miesięcy
159,9 zł m-c
1599
3 miesiące
231,6 zł m-c
695
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
9 miesięcy
99 zł / 1 m-c
891
3 miesiące
149 zł / 1 m-c
447
1 miesiąc
199
Zapisz się

Sprzedawcą tego kursu jest BODY-WORK S.C. Dominik Zawadzki, Paweł Krótki z siedzibą w Poznaniu (NIP: 7811902266). Kontakt e-mail: info@body-work.pl, adres do doręczeń pocztowych: ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań. Szczegółowe zasady organizacji kursu określa regulamin.

Poznaj istotę ruchu!

Przed Tobą kompendium najważniejszych zasad nauczania motorycznego w pracy trenera i fizjoterapeuty.

Czego się nauczysz?

– Podziału ćwiczeń na wzorce pierwotne (ABC), fundamentalne (FMS) i specjalne (WYZ).

– Naukowych podstaw zrównoważonego rozwoju ruchowego człowieka.

– Motorycznych i reflektorycznych „cegiełek” tworzących każdy funkcjonalny ruch.

– Reguł progresowania ćwiczeń i przewidywania adaptacji funkcjonalnej, która jest znacznie bardziej złożona niż strukturalna (sylwetkowa).

– Optymalizacji ruchu dla potrzeb przenoszenia (transferu) – świętego Graala podejścia ruchowego.

Materiały dydaktyczne

Zobacz przykładowe slajdy z kursu zawierające ilustracje, schematy, przypisy czy filmy instruktażowe!
Zobacz wszystkie
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.12.14
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.10.17
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.11.39
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.09.29
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.08.01
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.07.06
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.12.14
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.10.17
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.11.39
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.09.29
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.08.01
Pokaż więcej
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.07.06
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.12.14 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.10.17 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.11.39 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.09.29 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.08.01 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.07.06 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.04.44 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.06.06 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.04.05 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.03.30 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.02.27 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.01.52

Dlaczego warto?

Kurs jest prowadzony przez najbardziej doświadczonych szkoleniowców BODYWORK. Szeroki zakres wiedzy przedstawionej na kursie obejmuje cały alfabet ruchu od podstaw takich jak działanie układu ruchu, po szczegółowy przebieg treningów.

Materiał na kursie jest przekazany w sposób logiczny i uporządkowany, uzupełniony o setki praktycznych przykładów.

Kurs odbywa się na platformie e-learningowej Bethink, umożliwiającej efektywną naukę we własnym tempie!

Jeśli w trakcie nauki z kursem zrodzą Ci się pytania, w każdej chwili możesz zadać je pod pojedynczymi slajdami. Zespół moderatorski BODYWORK odpowie na nie, rozwiewając wszystkie Twoje wątpliwości.

Wspólna nauka, merytoryczne dyskusje i wymiana doświadczeń pozwalają tworzyć bezpieczne środowisko nauki nastawione na rozwój, budowanie kompetencji i poszerzanie wiedzy.

W 38 lekcjach złożonych z ponad 1500 interaktywnych slajdów znajdziesz atrakcyjne grafiki, schematy, przykładowe plany treningów i ponad 500 filmów instruktażowych demonstrujących ćwiczenia. Dzięki temu kurs ma praktyczny wymiar i pozwoli Ci od razu wdrożyć poznane informacje do własnej praktyki.

Treści na kursie możesz szybko znaleźć dzięki wyszukiwarce, która w kilka sekund przeniesie Cię do poszukiwanego zagadnienia.

Opinie

Dowiedz się, co inni uważają o szkoleniach i kursach w BODYWORK!

Program kursu

Możesz stworzyć własny plan lekcji dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości czasowych.

7 działów / 38 lekcji
1 lekcja = ok. 2 godzin nauki

• Ruch funkcjonalny – fakty i mity.

• Sprawność fizyczna (funkcjonalna i specjalna).

• Wersy alfabetu ruchowego: ABC, FMS, WYZ.

• Rodzaje praktyki (części, całości, blokowa, randomizowana).

• Zjawisko przenoszenia (transferu).

• Sprawność fizyczna – definicja lokalna i globalna.

• Skillset umiejętności (władza nad alfabetem ruchu).

• Warunki bezwzględne braku sprawności fizycznej.

• Problemy relatywistyczne – od czego wszystko zależy?

• Normy posturalne na przykładzie wzorców w FMS.

• Środowisko naturalne i stan ruchu.

• Rytm dobowy – największy regulator zachowań człowieka.

• Skutki braku ruchu i siedzącego stylu życia.

• Przewidywanie dysfunkcji posturalnych (zstępujące i wstępujące).

• Dysfunkcje grawitacyjne (zespoły skrzyżowania i zesp ł warstwowy).

• To stretch or not to stretch – co mówi nauka?

• Pendykulacja – przeciąganie i inne naturalne formy mobilizacji.

• Funkcjonalny i specjalny zakres ruchu (FRM i SRM).

• Praca w końcowych zakresach ruchu (ERM).

• Implementacja w jednostce treningowej.

• Performance Ladder – rehabilitacja czy trening?

• Faza I – mobilność i propriocepcja.

• Faza II – reedukacja nerwowo-mięśniowa (wzorce ruchowe).

• Faza III – dociążenie siłowe, podejście trójfazowe, moc i dynamika (GPP).

• Faza IV – plyometryka, lokomocja i ruchy wysoko-specyficzne (SPP).

• Kinematyka – opis ruchu fizykalnego.

• III zasady dynamiki Newtona, bez których trener nie wie, co robi.

• Definicja pracy, mocy i energii kinematycznej w warunkach siłowni.

• Ruch po okręgu, czyli ruch wewnątrz stawów.

• Model mięśnia Hilla (CC, PEC i SEC).

• Cykl rozciągnięcie-skurcz (SSC).

• Podstawy plyometryki.

• Dźwignie kostno-stawowe.

• Stopnie swobody.

• Ruch obrotowy.

• Siła, szybkość i moc mięśniowa.

• Systematyka układu nerwowego.

• Układ somatyczny i autonomiczny.

• Drogi czuciowe i ruchowe.

• Łuk odruchowy.

• Odruchy rdzeniowe.

• Jednostka motoryczna.

• Synchronizacja i rekrutacja.

• Model komórki eukariotycznej.

• Organella komórki mięśniowej.

• Enzymy i hormony.

• Cykle i szlaki metaboliczne.

• Energetyka skurczu mięśniowego.

• Systemy energetyczne.

• Układ bierny i czynny ruchu.

• Białka kurczliwe.

• Sarkomer.

• Przekrój poprzeczny i fizjologiczny mięśnia.

• Rodzaje mięśni.

• Funkcjonalność mięśni.

• Wentylacja.

• Tlen i dwutlenek węgla.

• Dług i deficyt.

• Pułap tlenowy.

• Kontrola hierarchiczna ruchu – inicjacja ruchu przez przodomózgowie + pień mózgu oraz rdzeń kręgowy w procesie poruszania się (ruch typowy).

• Organizacja układu motorycznego – drogi korowo-rdzeniowe + neurony ruchowe i kontrola mięśni.

• Kora ruchowa i umiejętności motoryczne – badanie kontroli neuronalnej ruchów specyficznych + wpływ uszkodzeń kory ruchowej na umiejętności motoryczne.

• Móżdżek, jądra podstawy i wyspecjalizowane umiejętności ruchowe.

• Somatosensoryczny homunkulus – skutki uszkodzenia kory somatosensorycznej.

• Kora somatosensoryczna a ruch złożony.

• Coaching pozytywny i responsywność na zmianę.

• Wyswobodzenie z kręgu bólu i kinezjofobii (powrót do stanu ruchu).

• Uprawomocnienie (Empowerment) i autonomia nauczyciel-uczeń (podejście humanistyczne).

• Rodzaje informacji zwrotnych – feedback wewnętrzny (subiektywny) i zewnętrzny (obiektywny).

• Rodzaje feedbacku rozszerzonego, w tym wiedza o wydajności (KP) i wiedza o rezultatach (KR).

• Program motoryczny (engram) z punktu widzenia ekologii dynamicznej.

• Generator wzorców ośrodkowych (CPGs) – czy wzorce ruchowe „zamieszkują” rdzeń kręgowy?

• Koncept lejka motorycznego – strefa kompetencji i rezyliencji ruchu.

• Przygotowanie motoryczne i doskonalenie idealnej techniki ćwiczenia.

• Przygotowanie reflektoryczne i wzmacnianie szlaków pętli M1, M2, M3 (korygowanie błędów).

• Nabywanie podstawowych umiejętności ruchowych (wzorce ABC i FMS).

• Retencja umiejętności złożonych, czyli trwały podświadomy neurozapis skill-u (WYZ).

• Skupienie zewnętrzne – wyższe funkcje kognitywne i spokojne oko (QE).

• Stymulujący stres – dlaczego uczymy się najwięcej w sytuacjach stresowych?

• Randomizacja na siłowni – realizacja w jednostce treningowej.

• Cytoszkielet komórki.

• Tkanka łączna.

• Podział i specyfika powięzi.

• Podział narządów wewnętrznych.

• Powłoki i topografia narządów brzucha.

• Powłoki i topografia narządów klatki piersiowej.

• Homeostaza organizmu.

• Oddychanie komórkowe.

• Wymiana gazowa.

• Wentylacja płuc.

• Jamy ciała i ich przepony.

• Budowa narządów wewnętrznych.

• Automatyzmy i stawy wisceralne.

• System wieszadłowy narządów.

• Sąsiedztwo mięśniowo-powięziowe.

• Embriologia i embriogeneza ciała.

• Rozwój narządów wewnętrznych.

• Funkcje narządów wewnętrznych.

• Ruchliwość własna narządów.

• Podstawy neuroanatomii.

• Struktura układu autonomicznego.

• Budowa i funkcjonowanie mięśni gładkich.

• Kontrola autonomiczna narządów wewnętrznych.

• Układ krążenia.

• Gruczoły wydzielania wewnętrznego i ich funkcje.

• Odporność immunologiczna.

• Stan zapalny.

• Korzyści i wady stretchingu.

• Metody stretchingu (aktywny / pasywny i dynamiczny / statyczny).

• Nauka stretchingu (Science of Flexibility).

• Pendykulacje i inne naturalny formy rozciągania.

• Normy mobilności – problem hipomobilności i hipermobilności.

• Normy dla ćwiczeń: SQ, LAT-SQ, OH, RDL, ASLR + pozycje uzupełniające.

• Przykładowe sekwencje rozgrzewkowe.

• Embriologia segmentów ciała (wprowadzenie).

• Segmenty stawów kończyny górnej (podstawy kinezjologii).

• Wiedza anatomiczna: m. dłoniowy długi, m. dwugłowy ramienia, mm. stożka rotatorów.

• Anatomia tułowia: grupa mm. piersiowych oraz łańcuchy przednie i tylne kończyny górnej.

• Programowanie ćwiczeń mobilności.

• Praktyka ruchowa: mobilizacje (40 ćwiczeń i sekwencji) + rolowanie (16 technik).

• Funkcja kończyny dolnej (wprowadzenie).

• Segmenty stawów kończyny dolnej (podstawy kinezjologii).

• Wiedza anatomiczna: mm. kulszowo-goleniowe, mm. czworogłowy uda, m. biodrowo-lędźwiowy + mapy anatomiczne 3D.

• Praktyka ruchowa: mobilizacje (44 ćwiczenia i sekwencje) + rolowanie (10 technik).

• Progresje splitów: szpagat wykroczno-zakroczny i szpagat rozkroczny (18 ćwiczeń i sekwencji).

• Koncepcja tensegracji i łańcuchów mięśniowo-powięziowych.

• Znaczenie tkanki łącznej (powięzi) w przewodzeniu / ograniczeniach ruchu.

• Łańcuch diagonalny tylny „otwierający” i przedni „zamykający”.

• Koncepcja pętli mięśniowych (Muscle Slings).

• Taśma spiralna i łańcuchy funkcjonalne.

• Sekwencja rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

• Praktyka ruchowa: mobilizacje (30 ćwiczeń i sekwencji).

• Przykładowe plany treningowe.

• Łańcuch statyczny tylny (posturalny).

• Łańcuch prosty tylny i pętle wyprostne.

• Sekwencja ruchu tylnego i bocznego.

• Praktyka skłonów: mobilizacje (40 ćwiczeń i sekwencji).

• Przykładowe plany treningowe.

• Łańcuch prosty przedni (zamykający).

• Pętle zgięciowe.

• Łańcuch przednio-pośrodkowy / -boczny / -tylny i -tylno-przedni.

• Taśma powierzchowna przednia i głęboka przednia.

• Sekwencja ruchu przedniego i dośrodkowego.

• Praktyka otwierania: mobilizacje (30 ćwiczeń i sekwencji).

• Przykładowe plany treningowe.

• Koncept i funkcje postawy ciała.

• Klasyfikacja mięśni posturalnych.

• Zjawisko dysbalansu mięśniowego.

• Osłabienie jako „ziarno”, z którego kiełkuje dysfunkcja.

• Zespoły grawitacyjne i posturalne / cywilizacyjne (ZSJ).

• Dysfunkcje bolesne i bezbolesne.

• Napięcie toniczne a stres.

• Ocena subiektywna czy obiektywna?

• Podstawy obrazowania ruchowego (Screeningu).

• Normy posturalne staw po stawie.

• Prawidłowe krzywizny kolumny kręgosłupa.

• Ocena wizualna pacjenta w statyce.

• Ocena w trzech płaszczyznach ruchu.

• Wady osteogenne, miogenne i neurogenne.

• Etapy reedukacji posturalnej (podstawy progresji).

• Kiedy korygować, a kiedy nie korygować?

• Metody mobilizacji i stabilizacji.

• Praktyka posturalna: 14 filmów warsztatowych.

• Wyłączenie sił grawitacji (największego stresora).

• Praktyka posturalna: mm. brzucha (12 ćwiczeń), mm. grzbietu (6 ćwiczeń), mm. pośladkowe (8 ćwiczeń), mm. kończyn dolnych i tułowia (18 ćwiczeń).

• Postawa prawdziwa, czyli ortogradacja posturalna.

• Praktyka posturalna: transfer do pozycji wyprostowanych (24 ćwiczenia i sekwencje).

• Ocena jakościowa, nie ilościowa.

• Metodologia Screeningu: OHSQ, LAT-SQ, SL-BALANCE, OH, PUSH-UP, ASLR, STRIDE TEST.

• Case Studies – przypadki kliniczne.

• Narzędzia treningu mentalnego i psychologii sportu.

• Zadania trenera mentalnego w procesie rozwojowym.

• Mindset, czyli nastawienie mentalne – to, co myśli zawodnik, ma znaczenie!

• Zadania mentalne – przykłady ćwiczeń doskonalących cechy mentalne.

• Budowanie celów opierając się na S.M.A.R.T.

• Pytanie „why” w karierze sportowca.

• Analiza SWOT – znajomość mocnych i słabych stron.

• Cele procesowe a cele wynikowe i pewność siebie.

• Konsekwentna droga – małe kroki do pełnego sukcesu.

• Składowe planowania (organizacja czasowa, efektywność, prokrastynacja, priorytety).

• Matryca Eisenhowera – co jest tak naprawdę ważne?

• Planowanie od końca wg Vonneguta – jak osiągnąć „to”, co chcesz?

• Czym są nawyki i jak z nimi pracować?

• 12 mistrzowskich nawyków.

• Dyscyplina mentalna – małe rzeczy to wielkie rzeczy!

• Pewność siebie to nie arogancja – dlaczego duże psy nie muszą szczekać?

• Zadania mentalne – przykłady ćwiczeń doskonalących pewność siebie.

• Wewnętrzny krytyk i bohater – droga środka (przykład dwóch wilków).

• Zaakceptować strach i następnie pozwolić mu odejść.

• Ćwiczenie pozycji siły (Call to Action).

• System atencjonalny – największa broń w sytuacjach kryzysowych.

• Uważność – być w swoim centrum niezależnie od okoliczności.

• Rozproszenie i reaktywność emocjonalna – kiedy ogon macha psem.

• Metody poprawy koncentracji w życiu i sporcie.

• Wizualizacja – techniki w pracy ze sportowcami.

• Mentalna siłownia – budowa sesji treningu mentalnego.

Pobierz program

Kurs Alfabet Ruchu realizowany w 100% online!

Praktyczna wiedza dla trenerów na każdym etapie ścieżki zawodowej. Ucz się, poznawaj standardy i dyskutuj z innymi praktykami!

Pierwszy zakup
10 miesięcy 159,9 zł m-c
 
1599
Pierwszy zakup
3 miesiące 231,6 zł m-c
 
695
10 miesięcy
159,9 zł m-c
1599
3 miesiące
231,6 zł m-c
695
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Zapisz się

Sprzedawcą tego kursu jest BODY-WORK S.C. Dominik Zawadzki, Paweł Krótki z siedzibą w Poznaniu (NIP: 7811902266). Kontakt e-mail: info@body-work.pl, adres do doręczeń pocztowych: ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań. Szczegółowe zasady organizacji kursu określa regulamin.

Twórcy kursu

Paweł Krótki

Założyciel BODYWORK, trener

Jak mówi sam Paweł – „zawsze byłem zafascynowany światem przyrody i sportu”. Tworząc BODYWORK® miał wizję systemu integralnego, który łączy to co najlepsze ze wszystkich praktyk. Od lat pracuje nad naukowymi podstawami ruchu, szczególnie ruchu złożonego, którego nie sposób opisać przez pojedynczy „skill”. Jest coachem, wizjonerem i naturalistą. Z wykształcenia fizjoterapeutą i fizykiem, dzięki czemu „widzi” wektory sił działające na ciało. W pewnym momencie swojego życia postanowił, że zrozumie „w jaki sposób to czego uczymy na siłowni lub w praktyce fizjoterapii przenosi się na organiczną sportową aktywność”.

Monika Salitra

Trenerka

Od czasów studiów zafascynowana powięzią oraz związanym z nią bólem mięśniowo-powięziowym. Uzupełnieniem tej wiedzy okazała się powięź wisceralna i zainteresowanie anatomią i fizjologią narządów wewnętrznych. Wykorzystuje wiele metod do łagodzenia przewlekłego bólu i nadmiernych napięć w łańcuchach mięśniowo-powięziowych wywołanych przeciążeniami, stresem, chorobą czy urazem. Dzięki wieloletniej praktyce Jogi doświadczyła wielu aspektów wpływu aktywności fizycznej na ciało i umysł człowieka. Metoda Jogi B.K.S. Iyengara charakteryzuje się najbardziej terapeutycznym podejściem, a w połączeniu z treningiem funkcjonalnym stanowi doskonałą bazę do indywidualnej pracy z pacjentem.

Bartosz Grobelny

Trener, fizjoterapeuta

Doktor nauk medycznych o specjalności nauki o zdrowiu – fizjoterapeuta oraz magister psychologii. W swojej pracy korzysta głównie z terapii manualnej według modelu IAOM (International Academy of Manual and Orthopedic Medicine). Do zasobu technik działania wplata również metodę Terapii Wisceralnej, FDM, Medycyny Manualnej (pinopresurę, igłoterapię), trening funkcjonalny / medyczny oraz terapię tkanek miękkich. Na co dzień jego praca opiera się nie tylko na praktyce ze sportowcami ale również przypadkami klinicznymi. Dzięki wiedzy z zakresu psychologii potrafi holistycznie podejść do pacjenta co w przypadku przewlekłych bólów często ma kluczowe znaczenie.

Paula Bukolt

Trenerka

Absolwentka biologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka fizjoterapii, technik masażysta, trenerka medyczna. Pasjonatka aktywności fizycznej i nauk dotyczących ludzkiego ciała. W swojej pracy stara się przywrócić swoim podopiecznym zdrowie i funkcjonalną sprawność, stawiając za cel przede wszystkim ich dobre funkcjonowanie w życiu codziennym.

Dominik Milewski

Trener

Absolwent AWF w Warszawie. Specjalizuje się w treningu funkcjonalnym oraz przygotowaniu motorycznym. Pracuje z drużynami piłki nożnej oraz indywidualnie z zawodnikami innych dyscyplin, m.in. siatkówki, lekkoatletyki, sportów walk. Podczas treningów indywidualnych i zajęć grupowych kładzie duży nacisk na integrację zadań ruchowych z realnymi sytuacjami występującymi w życiu codziennym jak i w rywalizacji sportowej.

Mateusz Brela

Trener

Misją Mateusza jest ciągła edukacja samego siebie, a potem nauczanie innych. Sportowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem gry w piłkę nożną. Na arenie międzynarodowej Mateusz grał w Stanach Zjednoczonych, Finlandii i Szwecji. W 2017 roku zakończył czynną grę w piłkę nożną, aby profesjonalnie zająć się psychologią sportu. Absolwent amerykańskiej uczelni Seton Hall University. Obecnie student II-go roku na uczelni SWPS w Warszawie, gdzie zgłębia swoją wiedzę z zakresu Psychologii Kryzysu i Zmiany (w planach ma doktorat z tematyki stresu w sporcie) Stworzył autorski system treningu mentalnego MBTM, który opiera się na fundamentalnych umiejętnościach związanych z odpowiednim przygotowaniem sportowca do życia.

Najczęściej zadawane pytania

Dostęp do portalu daje dostęp do lekcji, bazy pytań, narzędzi komunikacyjnych, możliwość zapisywania slajdów, pytań kontrolnych i wątków w systemie pytań i odpowiedzi do późniejszej powtórki. 🙂

Dostęp do kursu na 3 lub 10 miesięcy (90 lub 300 dni) otrzymasz po opłaceniu całości zamówienia. Zapisy są otwarte przez cały rok, więc samodzielnie decydujesz, kiedy chcesz rozpocząć naukę!


Możesz wybrać dogodny tryb nauki i dostosować portal do swoich potrzeb.


Po zakończeniu dostępu możesz go przedłużyć na 1, 3,6 lub 9 miesięcy!

Jeśli zamówienia na kurs dokonałeś bez wprowadzenia zniżki, w ciągu 30 dni możesz ją dodać - nawet, jeśli zamówienie jest już opłacone. Aby to zrobić, zaloguj się do Portalu, wejdź w zakładkę “Konto” -> “Twoje zamówienia”, a następnie przy aktywnym zamówieniu wpisz kod zniżkowy w polu “zniżki”.Dokonamy wówczas zwrotu różnicy ceny na konto, z którego odbyła się płatność za kurs. 🙂 Pamiętaj, że zniżki na nasze kursy nie łączą się.

Z płatności ratalnej możesz skorzystać kupując dostęp do Kursu do LEK i Kursu do LDEK.