Interaktywne prezentacje

Prezentacje na kursach Więcej niż LEK zawierają wyselekcjonowane informacje, które pozwalają zrozumieć zagadnienia, wymagane podczas bieżącej nauki, przygotowania do egzaminów lub praktyki zawodowej.

Slajdy w prezentacjach są zaprojektowane tak, aby nie doprowadzać do kognitywnego przeładowania pamięci operacyjnej podczas nauki. Mają atrakcyjną formę, zawierają odpowiednią ilość informacji, wykorzystują kolory i pustą przestrzeń. Do każdego slajdu można zadać pytanie, na które odpowiada nasz lekarski zespół moderatorów! Co więcej, slajdy dotyczące tych samych zagadnień przenikają się między kursami!

Sajdy są też interaktywne – znajdują się w nich liczne przypisy z ilustracjami, animacjami, schematami, dodatkowymi informacjami a nawet… pytaniami z egzaminów!

Wszystko to sprawia, że nauka z prezentacji Więcej niż LEK jest efektywna i przyjemna!

700
Lekcji
50 000
Interaktywnych slajdów
7 000
Przypisów
Materiały dydaktyczne

Prezentacje

Zobacz przykładowe slajdy z naszych prezentacji i przekonaj się jak wygląda nauka z Więcej niż LEK!
Zobacz wszystkie
Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.32
Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.52.22 (2)
Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.52.56
Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.05
Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.14
Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.23
Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.32
Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.52.22 (2)
Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.52.56
Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.05
Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.14
Pokaż więcej
Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.23
Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.32 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.52.22 (2) Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.52.56 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.05 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.14 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.23 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.41 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.50 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.53.59 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.54.08 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.54.16 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.54.25 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.54.34 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.54.42 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.54.57 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.55.06 Zrzut ekranu 2021-12-20 o 14.55.16

Ilustracje i animacje

Kursy Więcej niż LEK pełne są merytorycznych, medycznych ilustracji i animacji, które pomagają wizualizować treści i lepiej zrozumieć omawiane na kursach zagadnienia.

Ilustracje i animacje są projektowane przez zespół lekarski w oparciu o zasady efektywnej nauki, dzięki czemu są czytelne i w prosty sposób przedstawiają często trudne do opisania informacje.

Poza ilustracjami medycznymi, na kursie znajdują się też mnemotechniki, czyli oryginalne ilustracje kreatywne, pozwalające w lekki i nieoczywisty sposób, zapamiętać najtrudniejsze zagadnienia.

1 000
Ilustracji
100
Animacji
10 000
Schematów
Materiały dydaktyczne

Ilustracje i animacje

Zobacz przykładowe ilustracje merytoryczne i mnemotechniki z Kursu do LEK, Kursu do LDEK czy Kursów Nauk Klinicznych!
Zobacz wszystkie
LEK Pediatria – Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) – typy
LEK Neurologia – Udar żylny – objawy lokalizujące zakrzepicę naczyń żylnych mózgowia
LEK Okulistyka – Retinopeksja pneumatyczna
LEK Ginekologia – Łyżeczkowanie kanału szyjki i ścian jamy macicy
LEK Chirurgia Transplantologia – Przeszczepienie płuca – technika
LEK Chirurgia Torakochirurgia – Plastyka klatki piersiowej lejkowatej metodą Nussa
LEK Pediatria – Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) – typy
LEK Neurologia – Udar żylny – objawy lokalizujące zakrzepicę naczyń żylnych mózgowia
LEK Okulistyka – Retinopeksja pneumatyczna
LEK Ginekologia – Łyżeczkowanie kanału szyjki i ścian jamy macicy
LEK Chirurgia Transplantologia – Przeszczepienie płuca – technika
Pokaż więcej
LEK Chirurgia Torakochirurgia – Plastyka klatki piersiowej lejkowatej metodą Nussa
LEK Pediatria – Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) – typy LEK Neurologia – Udar żylny – objawy lokalizujące zakrzepicę naczyń żylnych mózgowia LEK Okulistyka – Retinopeksja pneumatyczna LEK Ginekologia – Łyżeczkowanie kanału szyjki i ścian jamy macicy LEK Chirurgia Transplantologia – Przeszczepienie płuca – technika LEK Chirurgia Torakochirurgia – Plastyka klatki piersiowej lejkowatej metodą Nussa LEK Gastroenterologia – Nieswoiste choroby zapalne jelit LEK Chirurgia ogólna – Przepuklina brzuszna – anatomia LEK Kardiologia Zapalenie osierdzia – objawy

Baza zdjęć radiologicznych i klinicznych

Kursy Więcej niż LEK to nie tylko czytelne prezentacje i atrakcyjne ilustracje, ale też baza materiałów dydaktycznych takich jak zdjęcia radiologiczne wraz z opisami (USG, RTG, TK, MRI) czy autorskie zdjęcia.

Połączenie wiedzy teoretycznej z sytuacjami klinicznymi, i historiami prawdziwych pacjentów, pozwala jeszcze lepiej przygotować się do praktyki medycznej.

100
Zdjęć radiologicznych
200
Zdjęć klinicznych
Materiały dydaktyczne

Baza zdjęć

Sprawdź jak wyglądają materiały kliniczne Więcej niż LEK, takie jak USG, RTG, KT czy zdjęcia pacjentów!
Zobacz wszystkie
0035 Objawy w reumatologii 10 RTG nr 1 ozn old
0077 Kamica przewodowa 1 USG nr 2 ozn
0085 Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej 1 RTG 2 nr 1
0087 COVID-19 2 TK nr 2
0091 Skolioza 1 RTG nr 1 logo ozn
0092.2 Ropień mózgu 1 MR nr 1 ozn
0035 Objawy w reumatologii 10 RTG nr 1 ozn old
0077 Kamica przewodowa 1 USG nr 2 ozn
0085 Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej 1 RTG 2 nr 1
0087 COVID-19 2 TK nr 2
0091 Skolioza 1 RTG nr 1 logo ozn
Pokaż więcej
0092.2 Ropień mózgu 1 MR nr 1 ozn
0035 Objawy w reumatologii 10 RTG nr 1 ozn old 0077 Kamica przewodowa 1 USG nr 2 ozn 0085 Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej 1 RTG 2 nr 1 0087 COVID-19 2 TK nr 2 0092.2 Ropień mózgu 1 MR nr 1 ozn 0095 Rozedma 2 RTG nr 1 ozn 0099 COVID-19 1 RTG 3 nr 2 ozn 0149 Nefrostomia 1 RTG ozn ok

Album map myśli

Albumy map myśli kursów do LEK i LDEK, to dwutomowe notesy, przeznaczone do tworzenia notatek podczas nauki z kursami.

Mapy myśli bazują na idei myślenia promienistego, która zakłada, że informacje zakodowane w naszej pamięci mogą łączyć się ze sobą, tworząc ciągi skojarzeń. Musimy jednak położyć w naszej nauce nacisk na obrazy, które pomogą nam stworzyć spusty pamięci!
Jeśli tworzone przez nas notatki pomagają nam odzwierciedlić na papierze nasz sposób myślenia, to znacząco pomaga to w kodowaniu oraz przede wszystkim w odtwarzaniu informacji.

Obrazy w formie ilustracji, są już umieszczone w albumach i są częścią systemu skojarzeniowo-wyobrażeniowego. Jego założeniem jest stymulacja wyobraźni kursanta, który po odsłuchaniu słuchowiska, związanego z daną ikoną (jednostką chorobową), może zbudować spust pamięci, pozwalający usystematyzować i lepiej zapamiętać informacje związane z danym zagadnieniem merytorycznym.

Materiały dydaktyczne

Album map myśli

Zajrzyj do albumów map myśli kursów do LEK i LDEK i przekonaj się jak wygląda system skojarzeniowo-wyobrażeniowy w praktyce!
Zobacz wszystkie
2021_LEK_tom_02_ (1)
2021_LEK_tom_02_ (5)
2021_LEK_tom_02_ (4)
2021_LEK_tom_02_ (3)
2021_LEK_tom_02_ (2)
2021_LEK_tom_01_ (7)
2021_LEK_tom_02_ (1)
2021_LEK_tom_02_ (5)
2021_LEK_tom_02_ (4)
2021_LEK_tom_02_ (3)
2021_LEK_tom_02_ (2)
Pokaż więcej
2021_LEK_tom_01_ (7)
2021_LEK_tom_02_ (1) 2021_LEK_tom_02_ (5) 2021_LEK_tom_02_ (4) 2021_LEK_tom_02_ (3) 2021_LEK_tom_02_ (2) 2021_LEK_tom_01_ (7) 2021_LEK_tom_01_ (6) 2021_LEK_tom_01_ (5) 2021_LEK_tom_01_ (4) 2021_LEK_tom_01_ (3) 2021_LEK_tom_01_ (2) 2021_LEK_tom_01_ (1) 2021_LEK_tom_01_ (8)

Słuchowiska i medyczne podcasty

Komplementarną częścią Kursu do LEK czy Kursów z Nauk Klinicznych, jest system skojarzeniowo-wyobrażeniowy.

Współtworzą go słuchowiska, czyli bajki lub fikcyjne historie dotyczące postaci zawartych w albumie map myśli, przeznaczonym do tworzenia notatek. Angażując wyobraźnie i emocje kursanta, pozwalają mu zapamiętać kluczowe dla danego zagadnienia merytorycznego informacje. Poniżej możesz posłuchać dwóch z nich:

Na kursach, znajdują się tez podcasty kliniczne, których akcja dzieje się w szpitalnych dyżurkach i w których podczas kilkunastominutowej rozmowy lekarza ze studentem, kompleksowo zostają omówione objawy, diagnostyka i leczenie takich chorób, jak np. krwawienie podpajęczynówkowe czy tętniak aorty.

Opieka dydaktyczna

Więcej niż LEK, to również dużo więcej niż kompleksowe materiały do samodzielnej nauki. To też wzajemnie się wspierająca społeczność, poszukująca odpowiedzi, pytająca i zgłębiająca wiedzę przedstawioną na kursie.

 

Pod każdym slajdem czy pytaniem możesz zadać nurtujące Cię pytanie, na które odpowie lekarski zespół moderatorski. Pytania i odpowiedzi są widoczne dla wszystkich kursantów na platformie, i niejednokrotnie stają się źródłem dodatkowej wiedzy, poszerzającej informacje z prezentacji.

 

Poniżej możesz zapoznać się z przykładowymi pytaniami z kursów Więcej niż LEK, oraz odpowiedziami, które udzielił na nie zespół moderatorski.

100 000
Komentarzy w dyskusjach
20
Lekarzy moderatorów
1 200
Pytań miesięcznie

Gosia:

Czy ktoś może ma sposób jak na LEK-u rozpoznawać białaczki po samych wynikach laboratoryjnych? :)

Hej Gosia! :)

W pytaniach tego typu zazwyczaj znajdują się zmyślone parametry z jakimiś grubymi odchyleniami :D W rzeczywistości zrobilibyśmy biopsję szpiku - nie rozpoznaje się rodzaju białaczki po wyniku morfologii. No ale LEK rządzi się swoimi prawami i mamy jak zwykle wskazać „najbardziej prawidłową”, czy tam „najbardziej prawdopodobną” odpowiedź. Ja podchodzę do tego dwuetapowo:


Limfoblastyczna czy szpikowa:


Limfoblastyczna - duża przewaga limfocytów,

Szpikowa - duża przewaga neutrofilów, eozynofilów, bazofilów lub monocytów,

Ostra czy przewlekła:


Ostra - obniżone RBC, Hb, PLT

Przewlekła - nieobniżone

Marek:

Skoro IPP powodują zwiększenie wydzielania gastryny, to dlaczego stosujemy go w zespole Zollingera- Elissona (związanym w z gastrinoma) i to jeszcze w dużych dawkach?

Cześć Marek! :)

IPP co prawda zwiększają stężenie gastryny, ale jednocześnie uniemożliwiają wydzielanie H+ przez komórki okładzinowe żołądka. Gastryna będzie więc na próżno stymulować te zneutralizowane komórki okładzinowe – jak to się mówi, z pustego i Salomon nie naleje :)

Anna:

Dlaczego w hiperkaliemii stosuje się chlorek wapnia?

Hej Ania! :)

Chlorek wapnia (lub glukonian wapnia) podaje się w hiperkaliemii, ponieważ wapń ma działanie przeciwstawne do potasu, jeśli chodzi o błony komórkowe (zmniejsza pobudliwość). Podanie preparatu wapnia nie obniża poziomu potasu we krwi, ale chroni serce przed jego arytmogennym wpływem.

Pytania weryfikujące wiedzę

Ważną komponentą nauki z Więcej niż LEK są pytania, których celem jest weryfikacja wiedzy zdobytej przez kursanta podczas nauki.

Pytanie otwarte

Wymagają od kursanta odtworzenia wiedzy z pamięci tak, aby własnymi słowami odpowiedzieć na pytanie np. o diagnostykę pewnej jednostki chorobowej. Pytania otwarte mają największą moc edukacyjną, stymulują pamięć długotrwałą i wskazują kursantowi zagadnienia, które powinien raz jeszcze powtórzyć.

Pytania zamknięte (testowe)

Pochodzą z egzaminów LEK/LDEK (baza CEM), lub są ułożone przez lekarski zespół redakcyjny. Pozwalają weryfikować wiedzę kursantów pod kątem egzaminów i testów, zarówno w trakcie lekcji jak i po niej. Pytania testowe oswajają kursantów z formą sprawdzania wiedzy obowiązującą na egzaminach końcowych.

Materiały dydaktyczne

Bazy pytań

Przekonaj się jak skonstruowane są pytania testowe, które znajdziesz na kursach Więcej niż LEK!
Zobacz wszystkie
Pytanie1
Pytanie6
Pytanie5
Pytanie4
Pytanie3
Pytanie2
Pytanie1
Pytanie6
Pytanie5
Pytanie4
Pytanie3
Pytanie2
Pytanie1 Pytanie6 Pytanie5 Pytanie4 Pytanie3 Pytanie2

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj ważne dla siebie wiadomości!

Zapisz się do newslettera