Czym jest Więcej niż LEK?

Więcej niż LEK jest wydawnictwem medycznym, którego misją jest wspieranie efektywnej nauki oraz pomaganie medykom we wspólnym i świadomym budowaniu zawodowych kompetencji. Misję realizujemy, prowadząc najlepsze i największe medyczne kursy e-learningowe, z których korzysta ponad 10 000 osób rocznie!

Więcej niż LEK to medyczny portal edukacyjny, na którym prowadzone są kursy e-learningowe przygotowujące studentów do codziennych zajęć klinicznych, egzaminów na studiach, a także egzaminów końcowych takich jak LEK lub LDEK.

 

Kursy zbudowane są zgodnie z zasadami efektywnej nauki, dzięki czemu nie doprowadzają do kognitywnego przeciążenia podczas uczenia się. Forma e-learningowa – w przeciwieństwie do tradycyjnych podręczników – pozwala umieszczać w nich nieskończoną liczbę czytelnych schematów i ilustracji umożliwiających lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień. Całość dopełnia opieka dydaktyczna zespołu lekarskiego, który odpowiada na dziesiątki tysięcy pytań zadawanych przez kursantów pod slajdami czy pytaniami testowymi.

 

Medyczny portal edukacyjny pozwala studentom na świadome budowanie lekarskich kompetencji, dzięki którym nasi kursanci stają się lepszymi lekarzami nastawionymi na rozwój i poprawę realiów ochrony zdrowia.

10
Kursów
10 000
Kursantów rocznie
5
Uczelni

Więcej niż LEK

Medyczny Portal Edukacyjny

Co wchodzi w skład usługi Więcej niż LEK?

Kursy

Filarem Więcej niż LEK są kursy realizowane na naszej autorskiej platformie edukacyjnej. Ich konstrukcja bazuje na zasadach efektywnej nauki, kładąc nacisk na powtarzanie i odtwarzanie materiału. Każda lekcja to nie tylko interaktywna i czytelna prezentacja, ale także pytania otwarte i testowe pozwalające na weryfikację zrozumienia nowo poznawanej wiedzy.

Biblioteka materiałów dydaktycznych

Więcej niż LEK oferuje dostęp do ponad 10 000 schematów, 1 500 autorskich medycznych ilustracji, animacji, zdjęć klinicznych oraz obrazowych. Nauka z takich materiałów jest nie tylko atrakcyjna, ale również zyskuje praktyczny wymiar, umożliwiając zrozumienie i trwałe zapamiętanie informacji!

Bazy pytań

Bazy pytań Więcej niż LEK zawierają wszystkie pytania, które kiedykolwiek pojawiły się na lekarskim i lekarsko-dentystycznym egzaminie końcowym. Dodatkowo oferują też bazę autorskich pytań klinicznych przygotowanych przez lekarzy. Wszystkie pytania zostały opracowane tak, by umożliwić i ułatwić zrozumienie poruszanych przez nie zagadnień.

Opieka dydaktyczna

Na portalu Więcej niż LEK kursanci mogą zadawać pytania pod każdym slajdem i pytaniem testowym w bazie pytań. Tak kontekstowe dyskusje pozwalają na dokładne zrozumienie przedstawianych zagadnień. Odpowiedzi na pytania udziela ponad 20-osobowy lekarski zespół moderacyjny. Moduł dyskusji jest też miejscem wspólnej nauki i wymiany zrozumienia między kursantami!

System raportowania aktywności

Medyczny Portal Edukacyjny pozwala na bieżąco monitorować takie parametry aktywności kursanta jak czas spędzony podczas nauki z prezentacją wraz z podziałem na jej moduły (slajdy, pytania testowe, pytania otwarte), a także wyniki osiągane w bazie pytań. Raporty aktywności są dostarczane do uczelni w uzgodnionych wcześniej ramach czasowych.

Stałe rabaty na inne kursy

Wszyscy kursanci Więcej niż LEK otrzymują stałe rabaty na inne kursy wydawnictwa, a także inne kursy prowadzone przez Bethink. Wierzymy, że dzięki temu możemy wspierać budowanie wszechstronnych kompetencji zawodowych na kolejnych etapach nauki.

Kursy do egzaminów końcowych

Celem edukacyjnym kursów przygotowujących do egzaminów końcowych jest teoretyczne i metodyczne przygotowanie kursanta z zakresu materiału wymaganego na egzaminach LEK i LDEK.

Kursy Więcej niż Matura

Spersonalizowane kursy WNM to sprawdzony sposób na przygotowanie do matury! Ucz się, gdzie chcesz, kiedy chcesz i w takim tempie, jakim chcesz!

Inne kursy

W ramach współprac z zaprzyjaźnionymi wydawnictwami wspólnie tworzymy kursy o praktycznym wymiarze. Skierowane są do wszystkich medyków niezależnie od etapu rozwoju zawodowego.

Dlaczego warto?

Najlepsze wyniki!

Od pierwszych edycji kursów Więcej niż LEK nasi absolwenci co roku osiągają najwyższe w skali kraju wyniki na Lekarskim i Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym! To wynik zaangażowania w regularną naukę na kursach, a także owoc autorskiej metodyki nastawionej na efektywną naukę i regularne powtarzanie materiału.

Zaufanie uczelni

Najlepsze wyniki osiągane przez kursantów Więcej niż LEK przekonały kolejne uczelnie do podjęcia współpracy edukacyjnej, w ramach której studenci ostatnich lat studiów otrzymują dostęp do Kursu do LEK/LDEK lub Kursów Nauk Klinicznych. Uczelnie współpracujące z Więcej niż LEK zajmują czołowe miejsca w rankingach wyników egzaminów końcowych!

Najwyższa satysfakcja

Do pomiaru zadowolenia z nauki na portalu Więcej niż LEK używamy wskaźnika NPS (Net Promoter Score) badanego na podstawie wyników ankiet, które regularnie prowadzimy wśród kursantów, stale podnosząc jakość naszych produktów. Na przestrzeni lat wynik utrzymuje się na poziomie doskonałym – powyżej 65 punktów.

Weryfikacja postępów

Na kursach do LEK i LDEK przeprowadzamy wstępny i końcowy egzamin próbny, monitorując w ten sposób postęp, jaki dokonuje się na przestrzeni czasu nauki u kursantów. Średnio wynosi on około 15-21%! Lata monitorowania tendencji i ponad 16 tysięcy absolwentów pozwoliły nam dopracować formułę kursów tak, by maksymalizować ich efekt edukacyjny.

Zaangażowanie kursantów

Stale mierzymy zaangażowanie kursantów w naukę badając czas ich łącznej aktywności na portalu edukacyjnym. W większości wynosi ona ponad 200 godzin w ciągu 6 miesięcy nauki (dane są oparte o aktywność na Kursach do LEK i LDEK). To bardzo wysoki wynik, świadczący o regularności nauki kursantów Więcej niż LEK!

Gwarancja satysfakcji

Dbając o zaufanie do naszych usług, każdemu kursantowi uczącemu się z Kursem do LEK i LDEK zapewniamy gwarancję satysfakcji. Zakłada ona, że każda osoba, która zrealizuje kurs i nie zda egzaminu końcowego, uzyska pełny zwrot poniesionych kosztów lub darmowe uczestnictwo w kolejnym kursie. Gwarancja dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i współprac instytucjonalnych.

Współprace z uczelniami

Od 3 lat współpracujemy z uczelniami i samorządami z całej Polski.
Studenci uczący się z Więcej niż LEK osiągają najlepsze wyniki na egzaminach końcowych!

Poznaj opinie naszych absolwentów!

Kurs sprawdzony przez tysiące osób

Na portalu Więcej niż LEK realizowanych jest ponad 10 000 kursów rocznie!

Co nas wyróżnia?

Dowiedz się, co sprawia, że Więcej niż LEK jest najczęściej wybieranym medycznym portalem edukacyjnym!

Metodyka

Wszystkie materiały na naszych kursach są stworzone zgodnie z autorską metodyką, która opiera się na 3 fundamentach – personalizacji procesu kształcenia, realizacji zasad efektywnej nauki oraz asynchroniczności kontaktu pomiędzy osobą uczącą się a opiekunem dydaktycznym. Metodyka opiera się na sprawdzonych naukowo wytycznych dotyczących procesu kształcenia i zapewnia wysoką jakość oraz spójność wszystkich naszych materiałów edukacyjnych.

Opieka dydaktyczna

Dzięki odpowiednim narzędziom komunikacyjnym na portalu edukacyjnym studenci mogą zadawać pytania do każdego slajdu czy pytania testowego. Każde pytanie otrzymuje odpowiedź, a udziela ich lekarski zespół moderacyjny! Kursanci mogą też uczyć się z tysięcy pytań i odpowiedzi pozostawionych na portalu przez kursantów uczących się z nami w poprzednich latach!

Wyjątkowa atmosfera

W Więcej niż LEK kładziemy duży nacisk na sposób, w jaki kursanci oraz moderatorzy nawiązują za sobą interakcje. Wynika to z metodycznego podejścia do budowania zaangażowania w trakcie realizacji procesu kształcenia. Nieoceniająca atmosfera i komunikacja nagradzająca zaangażowanie, zadawanie pytań i budowanie wewnętrznej motywacji do nauki pozwala na wzrost chęci i czasu, jaki osoby uczące się spędzają na portalu. Zaś czas spędzony na portalu naturalnie koreluje z przerobieniem materiału, zaś ten z uzyskiwanymi wynikami.

Aktualizacja treści

Ważnym aspektem przekładającym się na jakość merytoryczną kursów Więcej niż LEK jest stała aktualizacja treści na kursach. System tagów integrujący wszystkie materiały dydaktyczne pozwala nam szybko aktualizować je o nowe wytyczne, wydania podręczników czy rekomendacje towarzystw, które monitorujemy każdego dnia. Dzięki temu nasi kursanci zawsze uczą się z najaktualniejszych materiałów.

Efektywność

Tworząc kursy i materiały dydaktyczne, korzystamy z psychologii poznawczej i zasad efektywnej nauki. Wierzymy, że efektywność nauki przynosi dużo lepsze owoce niż szybkość. Efektywność rozumiana jako czynnik zapewniający długotrwałą retencję wiedzy oraz wysoki poziom jej usystematyzowania. Nie uczymy tylko do egzaminów, uczymy przede wszystkim treści, które mają być wykorzystane w praktyce.

IWAN

IWAN, czyli Inteligentny Wirtualny Asystent Nauki, to projekt technologiczny z zakresu sztucznej inteligencji pracujący w tle portalu i analizujący sposób, w jaki kursant uczy się na platformie. Oceniając czas spędzony na poszczególnych modułach lekcji, regularność nauki, a także wyniki na testach powtórkowych, IWAN dostarcza kursantom raporty wskazujące im, które składowe nauki mogą poprawić, by osiągać lepsze wyniki w nauce.

Najlepszy sposób na wysokie wyniki

Zdecydowane zadowolenie

97 %

Najwyższe wyniki!

98 %

Uchwytne efekty

13 %

Nasza metodyka i wyniki przekonały Naczelną i Wielkopolską Izbę Lekarską, które udzieliły nam swoich akredytacji!

LEK - Archiwalne wyniki

Współdzielenie kosztów między uczelnią a studentem

W ramach współpracy uczelni z Więcej niż LEK, przewidzieliśmy różne modele finansowania dostępu do kursów.

Najczęściej uczelnie pokrywają całkowity koszt kursu, jednak zdarzają się sytuację w których nie jest to możliwe. Proponujemy wtedy możliwość podzielenia opłaty za kurs między uczelnię a studenta, w dowolnie wybranej proporcji. Takie rozwiązanie sprzyja m.in. oddolnym inicjatywom samorządów studenckich, które często zwracają się do władz uczelni z prośbą o zakup kursu Więcej niż LEK dla danego rocznika.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub otrzymać konkretną ofertę - napisz do nas!

Cennik kursów dla uczelni

Kursy do LEK i/lub LDEK

dla studentów 6. roku kierunku lekarskiego (1 rocznik)

Czas trwania umowy 1-250 studentów 251-499 studentów >500 studentów Dodatkowe uwagi
6 miesięcy 169 zł
miesięcznie / student
159 zł
miesięcznie / student
149 zł
miesięcznie / student

Rabat 50%* dla uczelni na zakup kursów oferowanych przez Więcej niż LEK.

Rabat 20%** dla studentów na prywatny zakup kursów z oferty Więcej niż LEK

12 miesięcy 149 zł
miesięcznie / student
139 zł
miesięcznie / student
129 zł
miesięcznie / student

Rabat 50%* dla uczelni na zakup kursów oferowanych przez Więcej niż LEK.

Rabat 20%** dla studentów na prywatny zakup kursów z oferty Więcej niż LEK

System raportowania aktywności studentów.

Możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na zajęciach.

24 miesiące 139 zł
miesięcznie / student
129 zł
miesięcznie / student
119 zł
miesięcznie / student
36 miesięcy 129 zł
miesięcznie / student
119 zł
miesięcznie / student
99 zł
miesięcznie / student

* Rabat obowiązuje przy zakupie min. 100 kursów w: Kurs Efektywnej Nauki, Kurs Prawa Lekarza lub Kurs Twój Pierwszy Dyżur.

** Rabat możliwy do wykorzystania jednorazowo, na każdy z kursów dostępnych w naszej ofercie.

Kurs do LEK + KNK

dla studentów 6. roku kierunku lekarskiego (1 rocznik)

Czas trwania umowy 1-250 studentów 251-499 studentów >500 studentów Dodatkowe uwagi
12 miesięcy 169 zł
miesięcznie / student
159 zł
miesięcznie / student
149 zł
miesięcznie / student

Rabat 50%* dla uczelni na zakup kursów oferowanych przez Więcej niż LEK.

Rabat 20%** dla studentów na prywatny zakup kursów z oferty Więcej niż LEK

System raportowania aktywności studentów.

Możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na zajęciach.

24 miesiące 159 zł
miesięcznie / student
149 zł
miesięcznie / student
139 zł
miesięcznie / student
36 miesięcy 149 zł
miesięcznie / student
139 zł
miesięcznie / student
119 zł
miesięcznie / student

* Rabat obowiązuje przy zakupie min. 100 kursów w: Kurs Efektywnej Nauki, Kurs Prawa Lekarza lub Kurs Twój Pierwszy Dyżur.

** Rabat możliwy do wykorzystania jednorazowo, na każdy z kursów dostępnych w naszej ofercie.

Kurs do LEK + KNK

dla studentów 5. i 6. roku kierunku lekarskiego (2 roczniki)

Czas trwania umowy 1-250 studentów 251-499 studentów >500 studentów Dodatkowe uwagi
12 miesięcy 159 zł
miesięcznie / student
149 zł
miesięcznie / student
139 zł
miesięcznie / student

Rabat 50%* dla uczelni na zakup kursów oferowanych przez Więcej niż LEK.

Rabat 20%** dla studentów na prywatny zakup kursów z oferty Więcej niż LEK

System raportowania aktywności studentów.

Możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na zajęciach.

24 miesiące 149 zł
miesięcznie / student
139 zł
miesięcznie / student
129 zł
miesięcznie / student
36 miesięcy 139 zł
miesięcznie / student
129 zł
miesięcznie / student
109 zł
miesięcznie / student

* Rabat obowiązuje przy zakupie min. 100 kursów w: Kurs Efektywnej Nauki, Kurs Prawa Lekarza lub Kurs Twój Pierwszy Dyżur.

** Rabat możliwy do wykorzystania jednorazowo, na każdy z kursów dostępnych w naszej ofercie.

Kurs do LEK + KNK

dla studentów 4. - 6. roku kierunku lekarskiego (3 roczniki)

Czas trwania umowy 1-250 studentów 251-499 studentów >500 studentów Dodatkowe uwagi
12 miesięcy 149 zł
miesięcznie / student
139 zł
miesięcznie / student
129 zł
miesięcznie / student

Rabat 50%* dla uczelni na zakup kursów oferowanych przez Więcej niż LEK.

Rabat 20%** dla studentów na prywatny zakup kursów z oferty Więcej niż LEK

System raportowania aktywności studentów.

Możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na zajęciach.

24 miesiące 139 zł
miesięcznie / student
129 zł
miesięcznie / student
119 zł
miesięcznie / student
36 miesięcy 129 zł
miesięcznie / student
119 zł
miesięcznie / student
99 zł
miesięcznie / student

* Rabat obowiązuje przy zakupie min. 100 kursów w: Kurs Efektywnej Nauki, Kurs Prawa Lekarza lub Kurs Twój Pierwszy Dyżur.

** Rabat możliwy do wykorzystania jednorazowo, na każdy z kursów dostępnych w naszej ofercie.

Skontaktuj się z nami w sprawie współpracy!

Chcesz dowiedzieć się więcej lub porozmawiać z nami o współpracy w ramach uczelni? Kliknij w przycisk poniżej by zostawić nam wiadomość!

Zostaw wiadomość