Czym jest Więcej niż LEK?

Więcej niż LEK to medyczne wydawnictwo e-learningowe i firma szkoleniowa, która od 6 lat edukuje lekarzy i studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, wspierając ich w codziennym przygotowaniu do zajęć, egzaminów oraz do Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Więcej niż LEK współprace

Naszą misją jest pomaganie medykom we wspólnym i świadomym rozwoju zawodowych kompetencji, a realizuje ją ponad 60-osobowy zespół lekarzy, dydaktyków, projektantów, programistów i ilustratorów.

Tworzymy materiały dydaktyczne i kursy e-learningowe nastawione na aktywną i efektywną naukę, zadawanie pytań oraz pracę w atmosferze stałego wsparcia i rozwoju.

Uczy się z nami ponad 14 000 studentów medycyny i lekarzy rocznie, realizując ponad 50 000 kursów, które oceniane są przez nich na 94/100 punktów.

Więcej niż LEK to medyczny portal edukacyjny, z którym uczy się już 70% studentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

Portal Więcej niż LEK to połączenie trzech usług w jednej:

Materiały edukacyjne

Każda osoba ucząca się ma dostęp do kursów i obszernych materiałów edukacyjnych, podzielonych na gotowe do realizacji lekcje.
Lekcje, zależnie od kursu, przygotowane są w oparciu o źródła wymagane przez CEM
(Kurs do LEK, Kurs do LDEK), lub źródła i wymagania zawarte w sylabusach uczelni medycznych w Polsce (Kursy z Nauk Klinicznych).
Rozwiązuje to u studenta problem z selekcją materiału do nauki.

Stałe wsparcie w nauce

To możliwość zadawania pytań lekarskiej kadrze dydaktycznej, która 24 godziny na dobę na bazie źródeł odpowiada na pytania kursantów.
Na portalu znajduje się ponad 100 000 komentarzy - pytań kursantów i odpowiedzi moderatorów, które umieszczane są pod pojedynczymi slajdami czy pytaniami testowymi i są widoczne dla wszystkich kursantów.

Pomoc dydaktyczna i narzędzia edukacyjne

W ramach kursów pomagamy studentom w układaniu ich indywidualnych planów nauki, a narzędzia portalu e-learningowego pomagają im je realizować dzięki stałemu, automatycznemu monitorowaniu poziomu ich przygotowania i diagnozowaniu słabości, dostarczania zestawów powtórkowych w postaci pytań otwartych i zadań
– zarówno testowych jak i wieloetapowych, praktycznych.

Jakie kursy są dostępne na Portalu WNL?

Kursy do egzaminów końcowych

Celem edukacyjnym kursów przygotowujących do egzaminów końcowych jest teoretyczne i metodyczne przygotowanie kursanta z zakresu materiału wymaganego na egzaminach LEK i LDEK.

Kursy z Nauk Podstawowych

Przygotowanie teoretyczne z zakresu nauk podstawowych przeznaczone przede wszystkim dla studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz fizjoterapii, a także: ratownictwa, pielęgniarstwa i położnictwa.

Kursy startują już 23.09.2024r.

Stomatologiczne Kursy Przedmiotowe

Przygotowanie teoretyczne z zakresu nauk klinicznych przeznaczone dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego lat 2–5 oraz lekarzy dentystów.

Inne kursy

Tworzymy też kursy o praktycznym wymiarze: Kurs Efektywnej Nauki, skierowany do medyków na każdym etapie rozwoju zawodowego, a także Kurs Twój Pierwszy Dyżur oraz Kurs Prawa Lekarza dedykowane praktykującym lekarzom.

Współprace z uczelniami

W ostatnich latach, dzięki współpracom z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Uniwersytetem Zielonogórskim, Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Uczelnią Łazarskiego, studenci wybranych roczników posiadali finansowane lub współfinansowane przez uczelnie dostępy do naszych kursów.

WNL uczelnie współpraca

Dlaczego warto z nami współpracować?

Nauka z WNL z perspektywy studenta

Nauka w każdej chwili i z każdego miejsca

Portal pozwala studentom uczyć się, kiedy chcą, gdzie chcą i o takiej porze jak chcą. Dzięki temu nauka jest dla nich łatwo dostępna, ponieważ mogą dopasować ją do swojego dnia. Dzięki temu chętniej do niej przystępują i czerpią z niej więcej satysfakcji.

Wspierająca atmosfera zachęcająca do zadawania pytań

Na portalu Więcej niż LEK studenci uczą się w społeczności medyków, wspierającej zadawanie pytań w bezpiecznej atmosferze, gdzie każde pytanie otrzymuje odpowiedź, a życzliwość i wzajemne wsparcie są obowiązującym standardem. Dzięki temu kursanci zadają nam ponad 10 000 pytań rocznie, otrzymując tyle samo odpowiedzi od naszej kadry dydaktycznej. Ta liczba rośnie z każdym rokiem!

Stała opieka dydaktyczna

Podczas nauki z naszymi kursami student nigdy nie jest pozostawiony sam ze swoimi wątpliwościami. W każ-dym miejscu na portalu – pod pojedynczymi slajdami prezentacji czy pytaniami testowymi – może zadać py-tanie. Dzięki możliwości kontekstowego komentowania materiałów dydaktycznych pytania padają tam, gdzie powstaje wątpliwość lub chęć szerszego omówienia tematu. Ponad 180 000 komentarzy w postaci pytań zostawionych na kursach przez naszych absolwentów oraz odpowiedzi lekarskiej kadry dydaktycznej są też nieocenionym źródłem wiedzy, z którego korzystają wszyscy kolejni kursanci.

Narzędzia edukacyjne wspierające powtarzanie i trwałe zapamiętanie

Portal Więcej niż LEK zapewnia studentom narzędzia wspierające efektywność ich nauki. Nasi kursanci tworzą indywidualne plany nauki, nastawione na osiągnięcie wybranego celu edukacyjnego (np. przygotowanie do egzaminu), a portal każdego dnia informuje ich o postępach w nauce, co sprzyja utrzymaniu ich motywacji. Mając za nadrzędny cel zwiększenie wiedzy oraz kompetencji lekarskich, portal dba o to, by czas poświęcony na powtarzanie materiału był równie istotny, co czas na jego kodowanie. Dlatego też przed każdą lekcją kursanci odpowiadają na pytania otwarte z tematów omawianych w poprzednich dniach nauki, a także rozwiązują zadania testowe. Dzięki temu stale weryfikujemy stopień retencji wiedzy wśród naszych kursantów oraz informujemy ich o tym, co pozwala im dostosować swoje plany nauki i cele edukacyjne tak, by skupić się na tematach, które wymagają poprawy.

Stale aktualizowane materiały dydaktyczne oparte na źródłach CEM lub sylabusach uczelni medycznych

Źródła do LEK i LDEK publikowane przez Centrum Egzaminów Medycznych oraz sylabusy nauczania na uczelniach medycznych stale ulegają aktualizacji. Dbając o to, aby nasi studenci mieli nieprzerwany dostęp do najaktualniejszych informacji, co kwartał aktualizujemy wszystkie materiały dydaktyczne, których źródła uległy zmianie. Dostosowujemy je też do informacji z najnowszej literatury, publikacji naukowych czy wytycznych postępowania publikowanych przez towarzystwa naukowe.

Inteligentny asystent nauki

Na Kursach do LEK i LDEK nad kursantami czuwa Inteligentny Wirtualny Asystent Nauki – czyli nasz autorski program sztucznej inteligencji, który analizuje każdy pojedynczy aspekt nauki kursanta – czas poświęcony na naukę, powtórki, pracę z pytaniami oraz ich efekty. Udziela mu także spersonalizowanych porad edukacyjnych, dzięki czemu dbamy o stałe podnoszenie efektywności nauki.

Najlepszy sposób na wysokie wyniki

Najczęściej wybierane kursy

57645

Zdecydowane zadowolenie

95 %

Uchwytne efekty

170000

Wszystkie kursy dostępne na portalu Więcej niż LEK otrzymały akredytacje Naczelnej Izby Lekarskiej.

Poznaj opinie naszych absolwentów!

Poznaj więcej opinii!

Dlaczego warto z nami współpracować?

Z perspektywy uczelni medycznej

Udostępniamy uczelniom system raportowania aktywności i wyniki jej studentów, liczne materiały dydaktyczne, wspierając codzienną pracę wykładowców i asystentów, a także generatory testów i próbnych egzaminów końcowych LEK/LDEK.

Materiały do prowadzenia zajęć

Portal Więcej niż LEK udostępnia uczelniom bazę:

  • ponad 2000 autorskich ilustracji i animacji medycznych, którą każdego miesiąca rozwijamy. Na stałe pracuje nad nimi 5-osobowy zespół doświadczonych ilustratorów, przygotowujący ilustracje na podstawie szczegółowych konspektów opracowanych przez nasz wykwalifikowany zespół lekarski. Prawidłowość merytoryczna oraz przystępność naszych ilustracji i animacji są wyróżnikiem pracy zespołu redakcyjnego i ilustratorów;
  • ponad 10 000 schematów i tabel powstałych w oparciu o literaturę do LEK/LDEK oraz o tę wskazaną w sylabusach uczelni medycznych;
  • ponad 1000 zdjęć klinicznych – objawów i obrazów badań radiologicznych wraz z opisami, które stale dostarczane są nam przez współpracujących z nami lekarzy.

Materiały te są nieocenionym wsparciem dla wykładowców, szykujących prezentacje i seminaria dla studentów, a także kolokwia i egzaminy.

System mierzenia efektów nauczania studentów oraz monitorowania ich aktywności i czasu nauki

Narzędzia analityczne na portalu Więcej niż LEK pozwalają nam na bieżąco monitorować takie parametry aktywności kursanta, jak czas spędzony podczas nauki z prezentacją wraz z podziałem na jej moduły (slajdy, pytania testowe, pytania otwarte), a także wyniki osiągane w bazie pytań z możliwością wyselekcjonowania przedmiotów czy pojedynczych zagadnień. Wyniki cyklicznych analiz są dostarczane do uczelni w uzgodnionych wcześniej ramach czasowych. Monitorowanie czasu aktywnej nauki pozwala współpracującym uczelniom na wyliczenie punktów ECTS i włączenie kursu do programu studiów np. jako przedmiotu fakultatywnego.

Pozwala to uczelni na stałą, systematyczną weryfikację efektów kształcenia kursantów w oparciu o zbierane przez platformę dane z konkretnych przedmiotów oraz na ocenę osiąganych przez nich wyników. Dzięki temu uczelnia może wykazać i analizować efekty nauczania studentów w ramach na przykład zajęć klinicznych.

Posiadamy dane pozwalające na przygotowanie anonimizowanych raportów listujących zagadnienia z LEK, z którymi studenci poszczególnych uczelni medycznych mieli najwięcej problemów
(popełnili w nich najwięcej błędów przy pierwszorazowym podejściu do pytań zamkniętych).

Próbne arkusze egzaminacyjne LEK/LDEK do druku

Dzięki modułowi bazy pytań na portalu Więcej niż LEK generujemy zestawy egzaminacyjne do wykorzystania przez uczelnię w oparciu o pytania z bazy CEM, historyczne pytania z LEK/LDEK lub nasze pytania autorskie.

Przygotowujemy też gotowe wersje do druku próbnych egzaminów LEK/LDEK, które ułożone są analogicznie do egzaminów państwowych – zarówno pod względem liczby pytań z danych działów, jak i źródeł pytań (70% z bazy CEM). Do tak opracowanych arkuszy dołączamy karty egzaminacyjne oraz klucze odpowiedzi, które pozwalają szybko sprawdzać rozwiązania. Dzięki temu możliwe jest zorganizowanie symulowanych egzaminów o bardzo podobnym poziomie trudności, co rzeczywiste egzaminy LEK/LDEK.

Wzrost zadowolenia studentów

Więcej niż LEK pozwala studentom spersonalizować swoją naukę – dzięki temu mogą prowadzić ją w zgodzie ze swoim rozkładem dnia, a to przekłada się na zwiększony poziom ich satysfakcji. Każda z ponad 1090 lekcji jest oceniana przez naszych kursantów, osiągając średni wynik ponad 94/100 punktów. Dysponujemy zatem wiedzą, które z lekcji są oceniane jako nie w pełni satysfakcjonujące, a najniżej punktowane lekcje poprawiamy i rozbudowujemy, sprawiając, że zadowolenie kursantów z nauki z naszymi Kursami rośnie każdego roku.

Wzrost zaangażowania studentów

Ze względu na podniesienie efektywności indywidualnej nauki studenta podczas pracy poza zajęciami wpływamy na wzrost jakości nauczania na uczelni. Studenci uczący się z Więcej niż LEK są lepiej przygotowani na zajęcia, chętniej zadają pytania, a także wykazują się aktywnością, ponieważ mają narzędzia do szybkiego i efektywnego przygotowania się do zajęć, co pozwala im aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Dodatkowo przed egzaminami, studenci ćwiczą rozwiązywanie ich na gotowych ze- stawach powtórkowych i próbnych egzaminach, adaptując się do realiów egzaminacyjnych i obniżając stres z nimi związany.

Na podstawie zbieranych przez nas danych wiemy, że student uczący się na kursach do LEK i LDEK spędza na naszych kursach średnio 420 godzin zegarowych w ciągu 12 miesięcy, a po zrealizowaniu kursu rozwiązuje próbny egzamin o średnio 14 (Kurs do LEK) i 18 (Kurs do LDEK) punktów procentowych więcej! (Do egzaminu kursant przystępuje na początku i na końcu kursu).

Co mówią o nas władze uczelni medycznych?

Rodzaj współpracy oraz cennik

Wychodząc naprzeciw różnym możliwościom i oczekiwaniom uczelni medycznych, oferujemy cztery rodzaje współpracy.

W ubiegłych latach z powodzeniem prowadziliśmy wiele z nich, a różnice między typami współprac wynikały z uwarunkowań na danej uczelni, liczby studentów czy zasad prowadzenia przetargów.

Pobierz szczegółową rozpiskę formy współpracy i cennik

Zapraszamy do współpracy!

Chcesz dowiedzieć się więcej lub porozmawiać z nami o współpracy w ramach uczelni? Kliknij w przycisk poniżej by zostawić nam wiadomość!

Zostaw wiadomośćPobierz pełną wersję oferty współpracy