Czym jest Więcej niż LEK?

Więcej niż LEK to medyczne wydawnictwo e-learningowe i firma szkoleniowa, która od 6 lat edukuje lekarzy i studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, wspierając ich w codziennym przygotowaniu do zajęć, egzaminów oraz do Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Więcej niż LEK współprace

Naszą misją jest pomaganie medykom we wspólnym i świadomym rozwoju zawodowych kompetencji, a realizuje ją ponad 60-osobowy zespół lekarzy, dydaktyków, projektantów, programistów i ilustratorów.

Tworzymy materiały dydaktyczne i kursy e-learningowe nastawione na aktywną i efektywną naukę, zadawanie pytań oraz pracę w atmosferze stałego wsparcia i rozwoju.

Z naszych kursów uczy się ponad 12 000 studentów medycyny i lekarzy rocznie, oceniając je średnio na 92/100 punktów możliwych.

Co drugi absolwent kierunku lekarskiego w trakcie swoich studiów lub stażu uczył się na Portalu Więcej niż LEK!

Portal Więcej niż LEK to połączenie trzech usług w jednej:

Materiały edukacyjne

Każda osoba ucząca się ma dostęp do kursów i obszernych materiałów edukacyjnych, podzielonych na gotowe do realizacji lekcje.
Lekcje, zależnie od kursu, przygotowane są w oparciu o źródła wymagane przez CEM
(Kurs do LEK, Kurs do LDEK), lub źródła i wymagania zawarte w sylabusach uczelni medycznych w Polsce (Kursy z Nauk Klinicznych).
Rozwiązuje to u studenta problem z selekcją materiału do nauki.

Stałe wsparcie w nauce

To możliwość zadawania pytań lekarskiej kadrze dydaktycznej, która 24 godziny na dobę na bazie źródeł odpowiada na pytania kursantów.
Na portalu znajduje się ponad 100 000 komentarzy - pytań kursantów i odpowiedzi moderatorów, które umieszczane są pod pojedynczymi slajdami czy pytaniami testowymi i są widoczne dla wszystkich kursantów.

Pomoc dydaktyczna i narzędzia edukacyjne

W ramach kursów pomagamy studentom w układaniu ich indywidualnych planów nauki, a narzędzia portalu e-learningowego pomagają im je realizować dzięki stałemu, automatycznemu monitorowaniu poziomu ich przygotowania i diagnozowaniu słabości, dostarczania zestawów powtórkowych w postaci pytań otwartych i zadań
– zarówno testowych jak i wieloetapowych, praktycznych.

Jakie kursy są dostępne na Portalu WNL?

Kursy do egzaminów końcowych

Celem edukacyjnym kursów przygotowujących do egzaminów końcowych jest teoretyczne i metodyczne przygotowanie kursanta z zakresu materiału wymaganego na egzaminach LEK i LDEK.

Inne kursy

W ramach współprac z zaprzyjaźnionymi wydawnictwami wspólnie tworzymy kursy o praktycznym wymiarze. Skierowane są do wszystkich medyków niezależnie od etapu rozwoju zawodowego.

Współprace z uczelniami

W ostatnich latach, dzięki współpracom z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Uniwersytetem Zielonogórskim, Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Uczelnią Łazarskiego, studenci wybranych roczników posiadali finansowane lub współfinansowane przez uczelnie dostępy do naszych kursów.

WNL uczelnie współpraca

Dlaczego warto z nami współpracować?

Nauka z WNL z perspektywy studenta

Nauka w każdej chwili i z każdego miejsca

Portal pozwala studentom uczyć się, kiedy chcą, gdzie chcą i o takiej porze jak chcą. Dzięki temu nauka jest dla nich łatwo dostępna, ponieważ mogą dopasować ją do swojego dnia. Dzięki temu chętniej do niej przystępują i czerpią z niej więcej satysfakcji.

Wspierająca atmosfera zachęcająca do zadawania pytań

Na portalu Więcej niż LEK studenci uczą się w społeczności medyków, wspierającej zadawanie pytań w bezpiecznej atmosferze, gdzie każde pytanie otrzymuje odpowiedź a życzliwość i wzajemne wsparcie są obowiązującym standardem. Dzięki temu na naszych kursach kursanci zadają ponad 10 000 pytań rocznie, otrzymując tyle samo odpowiedzi od naszej kadry dydaktycznej. Ta liczba rośnie z każdym rokiem!

Stała opieka dydaktyczna

Podczas nauki z naszymi kursami, student nigdy nie jest pozostawiony sam ze swoimi wątpliwościami. W każdym miejscu na portalu – pod pojedynczymi slajdami prezentacji czy pytaniami testowymi, może zadać pytanie. Dzięki możliwości kontekstowego komentowania materiałów dydaktycznych, pytania padają tam, gdzie powstaje wątpliwość lub chęć szerszego omówienia tematu. Ponad 100 000 komentarzy w postaci pytań zostawionych na naszych kursach przez naszych absolwentów oraz odpowiedzi lekarskiej kadry dydaktycznej są też nieocenionym źródłem wiedzy, z którego korzystają wszyscy kolejni kursanci.

Narzędzia edukacyjne wspierające powtarzanie i trwałe zapamiętanie

Portal Więcej niż LEK zapewnia studentom narzędzia wspierające efektywność ich nauki. Nasi kursanci tworzą indywidualne plany nauki, nastawione na osiągnięcie wybranego celu edukacyjnego (np. przygotowanie do egzaminu), a portal każdego dnia informuje ich o postępach w nauce, co sprzyja utrzymaniu ich motywacji. Mając za nadrzędny cel zwiększenie wiedzy oraz kompetencji lekarskich, portal dba o to, by czas poświęcony na powtarzanie materiału był równie istotny, co czas na jego kodowanie. Dlatego też przed każdą lekcją kursanci odpowiadają na pytania otwarte z tematów omawianych w poprzednich dniach nauki, a także rozwiązują zadania testowe. Dzięki temu stale weryfikujemy stopień retencji wiedzy wśród naszych kursantów oraz informujemy ich o tym, co pozwala im dostosować swoje plany nauki i cele edukacyjne tak, by skupić się na tematach, które wymagają poprawy.

Stale aktualizowane materiały dydaktyczne oparte na źródłach CEM lub sylabusach uczelni medycznych

Źródła do LEK i LDEK publikowane przez Centrum Egzaminów Medycznych, a także sylabusy nauczania na uczelniach medycznych stale ulegają aktualizacji. Dbając o to, by nasi studenci mieli nieprzerwany dostęp do najaktualniejszych informacji, co kwartał aktualizujemy wszystkie materiały dydaktyczne, których źródła uległy zmianie. Dostosowujemy je też do informacji z najnowszej literatury, publikacji naukowych czy wytycznych postępowania publikowanych przez towarzystwa naukowe.

Inteligentny asystent nauki

Na Kursach do LEK i LDEK nad kursantami czuwa Inteligentny Wirtualny Asystent Nauki – czyli nasz autorski program sztucznej inteligencji, który analizuje każdy pojedynczy aspekt nauki kursanta – czas poświęcony na naukę, powtórki, pracę z pytaniami oraz ich efekty. Udziela mu także spersonalizowanych porad edukacyjnych, dzięki czemu dbamy o stałe podnoszenie efektywności nauki.

Najlepszy sposób na wysokie wyniki

Najczęściej wybierane kursy

38598

Zdecydowane zadowolenie

94 %

Uchwytne efekty

14 %

Wszystkie kursy dostępne na portalu Więcej niż LEK otrzymały akredytacje Naczelnej Izby Lekarskiej.

Poznaj opinie naszych absolwentów!

Poznaj więcej opinii!

Nauka z WNL z perspektywy uczelni

Udostępniamy uczelniom system raportowania aktywności i wyniki jej studentów, liczne materiały dydaktyczne, wspierając codzienną pracę wykładowców i asystentów, a także generatory testów i próbnych egzaminów końcowych LEK/LDEK.

Materiały do prowadzenia zajęć

Portal Więcej niż LEK udostępnia uczelniom bazę: ponad 2 000 autorskich ilustracji i animacji medycznych, którą każdego miesiąca rozwijamy. Na stałe pracuje nad nimi 5 osobowy zespół doświadczonych ilustratorów, przygotowujący ilustracje na podstawie szczegółowych konspektów opracowanych przez nasz wykwalifikowany zespół lekarski. Prawidłowość merytoryczna oraz przystępność naszych ilustracji i animacji są wyróżnikiem pracy zespołu redakcyjnego i ilustratorów; powstałych w oparciu o literaturę do LEK/LDEK oraz o tę wskazaną w sylabusach uczelni medycznych; ponad 900 zdjęć klinicznych – objawów i obrazów badań radiologicznych wraz z opisami, które stale dostarczane są nam przez współpracujących z nami lekarzy.

Materiały te są nieocenionym wsparciem dla wykładowców, szykujących prezentacje i seminaria dla studentów, a także kolokwia i egzaminy.

Próbne arkusze egzaminacyjne LEK/LDEK do druku

Dzięki modułowi bazy pytań na portalu Więcej niż LEK generujemy zestawy egzaminacyjne do wykorzystania przez uczelnię, w oparciu o pytania z bazy CEM, historyczne pytania z LEK/LDEK lub nasze pytania autorskie. Przygotowujemy też gotowe wersje do druku próbnych egzaminów LEK/ LDEK, które ułożone są analogicznie do prawdziwych egzaminów – zarówno pod względem liczby pytań z danych działów, jak i źródeł pytań (70% z bazy CEM). Do tak opracowanych arkuszy dołączamy karty egzaminacyjne oraz klucze odpowiedzi, które pozwalają szybko sprawdzać rozwiązania. Dzięki temu możliwe jest zorganizowanie symulowanych egzaminów o bardzo podobnym poziomie trudności, co prawdziwe egzaminy LEK/LDEK.

Wzrost zadowolenia studentów

Nauka z Więcej niż LEK pozwala studentom spersonalizować swoją naukę. Dzięki temu mogą prowadzić ją w zgodzie ze swoim rozkładem dnia, co przekłada się na wyższe zadowolenie z niej. Każda z ponad 630 lekcji na naszych kursach jest przez naszych kursantów oceniana, osiągając średni wynik ponad 91.85/100 punktów. Dzięki temu stale poprawiamy i rozbudowujemy tematy, wskazane przez naszych kursantów jako nie w pełni satysfakcjonujące, sprawiając, że ich zadowolenie z nauki z kursami do LEK, LDEK i Kursami z Nauk Klinicznych rośnie każdego roku.

Wzrost zaangażowania studentów

Ze względu na podniesienie efektywności indywidualnej nauki studenta podczas pracy poza zajęciami wpływamy na wzrost jakości nauczania na uczelni. Studenci uczący się z Więcej niż LEK są lepiej przygotowani na zajęcia, chętniej zadają pytania, a także wykazują się aktywnością, ponieważ mają narzędzia do szybkiego i efektywnego przygotowania się do zajęć, co pozwala im aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Dodatkowo przed egzaminami, studenci ćwiczą rozwiązywanie ich na gotowych ze- stawach powtórkowych i próbnych egzaminach, adaptując się do realiów egzaminacyjnych i obniżając stres z nimi związany.

Na podstawie zbieranych przez nas danych wiemy, że student uczący się na kursach do LEK i LDEK spędza na naszych kursach średnio 420 godzin zegarowych w ciągu 12 miesięcy, a po zrealizowaniu kursu rozwiązuje próbny egzamin o średnio 14 (Kurs do LEK) i 18 (Kurs do LDEK) punktów procentowych więcej! (Do egzaminu kursant przystępuje na początku i na końcu kursu).

System mierzenia efektów nauczania studentów oraz monitorowania ich aktywności i czasu nauki

Narzędzia analityczne na portalu Więcej niż LEK pozwalają nam na bieżąco monitorować takie parametry aktywności kursanta, jak czas spędzony podczas nauki z prezentacją wraz z podziałem na jej moduły (slajdy, pytania testowe, pytania otwarte), a także wyniki osiągane w bazie pytań z możliwością wyselekcjonowania przedmiotów czy pojedynczych zagadnień. Wyniki cyklicznych analiz są dostarczane do uczelni w uzgodnionych wcześniej ramach czasowych. Monitorowanie czasu aktywnej nauki pozwala współpracującym uczelniom na wyliczenie punktów ECTS i włączenie kursu do programu studiów np. jako przedmiotu fakultatywnego.

Pozwala to uczelni na stałą, systematyczną weryfikację efektów kształcenia kursantów w oparciu o zbierane przez platformę dane z konkretnych przedmiotów oraz na ocenę osiąganych przez nich wyników. Dzięki temu uczelnia może wykazać i analizować efekty nauczania studentów w ramach na przykład zajęć klinicznych. Posiadamy dane pozwalające na przygotowanie anonimizowanych raportów listujących zagadnienia z LEK, z którymi studenci poszczególnych uczelni medycznych mieli najwięcej problemów
(popełnili w nich najwięcej błędów przy pierwszorazowym podejściu do pytań zamkniętych).

 

Co mówią o nas władze uczelni medycznych?

Rodzaj współpracy oraz cennik

Wychodząc naprzeciw różnym możliwościom i oczekiwaniom uczelni medycznych, oferujemy cztery rodzaje współpracy.

W ubiegłych latach z powodzeniem prowadziliśmy wiele z nich, a różnice między typami współprac wynikały z uwarunkowań na danej uczelni, liczby studentów czy zasad prowadzenia przetargów.

Pobierz szczegółową rozpiskę formy współpracy i cennik

Zapraszamy do współpracy!

Chcesz dowiedzieć się więcej lub porozmawiać z nami o współpracy w ramach uczelni? Kliknij w przycisk poniżej by zostawić nam wiadomość!

Zostaw wiadomośćPobierz pełną wersję oferty współpracy