Wyniki

Kurs do LDEK

Liczba uczestników


Średni wynik


Niezdawalność


Odsetek wyników powyżej 70%


Odsetek wyników powyżej 80%


Szukasz bardziej szczegółowych informacji?

Skąd pochodzą wyniki Kursu do LDEK?

Od 1. edycji dane opracowywane są przez CEM, które na podstawie numerów PESEL opracowuje dla nas pełne i autoryzowane statystyki.

Szczegółowe statystyki wszystkich edycji Kursu do LDEK

Jak CEM opracowuje dla nas statystyki?

Podczas procesu zapisowego zbieramy od wszystkich uczestników numery PESEL. Po kursie, wysyłamy je do CEM podzielone na 5 grupy osób, które: 1) ukończyły kurs, 2) spełniły warunki minimalnego czasu i ukończenia lekcji, 3) spełniły warunki minimalnego czasu i bazy pytań, 4) zrealizowały co najmniej 10% kursu, ale nie trafiły do grup 1-3 oraz 5) zrealizowały mniej, niż 10% kursu.

Dla tych 5 grup oraz reszty kraju uzyskujemy od CEM: średnią, medianę, procent wyników powyżej 70% i 80% oraz procent osób, które nie zdały egzaminu.

Badamy również grupowo korelacje pomiędzy wynikiem a czasem aktywności, liczbą rozwiązanych pytań oraz ukończonych lekcji.

Nigdy nie poznajemy indywidualnych wyników kursantów.

Chcesz dobrze zdać egzamin?

Nasze kursy do LEK-u i LDEK-u to sprawdzony sposób na lepszy wynik!📈

Starannie wyselekcjonowane materiały, gotowy plan pracy, systematyzacja wiedzy – z nami możesz skupić się na tym, co najważniejsze – swojej nauce! 🎓