Wyniki

Kurs do LDEK

W latach 2018-2020 statystyki były opracowywane we współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych. Od jesieni 2020 roku ewaluację przeprowadzamy samodzielnie.

Liczba uczestników


Średni wynik


Niezdawalność


Odsetek wyników powyżej 70%


Odsetek wyników powyżej 80%


Szukasz bardziej szczegółowych informacji?

W latach 2018-2020 statystyki były opracowywane we współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych. Od jesieni 2020 roku ewaluację przeprowadzamy samodzielnie.

Skąd pochodzą wyniki Kursu do LDEK?

Po 1. i 2. edycji dane opracowywane były przez CEM, które na podstawie numerów PESEL przygotowywało dla nas pełne i autoryzowane statystyki.

Szczegółowe statystyki wszystkich edycji Kursu do LDEK

Jak CEM opracowywał dla nas statystyki?

Podczas procesu zapisowego zbieraliśmy od wszystkich uczestników numery PESEL. Po kursie wysyłaliśmy je do CEM podzielone na 5 grupy osób, które: 1) ukończyły kurs, 2) spełniły warunki minimalnego czasu i ukończenia lekcji, 3) spełniły warunki minimalnego czasu i bazy pytań, 4) zrealizowały co najmniej 10% kursu, ale nie trafiły do grup 1-3 oraz 5) zrealizowały mniej, niż 10% kursu.

Dla tych 5 grup oraz reszty kraju uzyskiwaliśmy od CEM: średnią, medianę, procent wyników powyżej 70% i 80% oraz procent osób, które nie zdały egzaminu.

Badaliśmy również grupowo korelacje pomiędzy wynikiem a czasem aktywności, liczbą rozwiązanych pytań oraz ukończonych lekcji.

Nigdy nie poznawaliśmy indywidualnych wyników kursantów.

Chcesz dobrze zdać egzamin?

Nasze kursy do LEK-u i LDEK-u to sprawdzony sposób na lepszy wynik!📈

Starannie wyselekcjonowane materiały, gotowy plan pracy, systematyzacja wiedzy – z nami możesz skupić się na tym, co najważniejsze – swojej nauce! 🎓