Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w postaci Inteligentnego Wirtualnego Asystenta Nauki przez firmę Bethink sp. z o.o.”

W trakcie nauki musimy się testować. Tak oceniamy efekty swojej pracy.

Ale jak ocenić jej efektywność? A co za tym idzie, jak ją poprawić?

IWAN, czyli Inteligentny Wirtualny Asystent Nauki, ma jeden cel – pomagać Wam podnosić efektywność nauki. Dba o to, by w perspektywie całego kursu nauczyć się jak najwięcej, zapamiętać trwale i utrzymać wysoką motywację. W nauce nie ma drogi na skróty, ale istnieją dobre praktyki, dzięki którym nie marnujemy cennego czasu i starcza nam sił na długą naukę!

IWAN dostępny jest zarówno na  Kursie do LEK, jak i  Kursie do LDEK!

Dlaczego warto korzystać z IWANA?

🤔 Pozytywny wpływ informacji zwrotnej dotyczącej procesu nauki na jej rezultaty został udowodniony naukowo!

👁 Dzięki obserwacjom IWANA ocenisz, które obszary najbardziej wymagają Twojej uwagi.

💪 Obserwowanie postępów wzmocni Twoją motywację do dalszego działania!

📈 Efektywność nauki niezwykle trudno jest zmierzyć. IWAN robi to za Ciebie!

Jak działa IWAN?

⏱ IWAN zbiera dane związane z tym, jak spędzasz czas na kursie.

🔬 Modele statystyczne, zbudowane na podstawie badań naukowych, naszych analiz oraz doświadczenia, pozwalają IWANOWI podsumować Twoją naukę w kilkunastu kluczowych obszarach.

👍 Feedback uczestników pomaga nam stale kalibrować i poprawiać działanie IWANA.

🤖 Uczenie maszynowe pomaga nam odkrywać nowe, nieznane wcześniej zależności.

Co robi IWAN?

IWAN jest systemem, który obserwuje każde działanie użytkownika, tworząc zapis jego aktywności. Następnie analizuje ten zapis i ocenia efektywność nauki przy pomocy dwóch ogólnych wskaźników: “Poziomu wspierania retencji wiedzy” i “Poziomu systematyczności nauki”. Są one przekazywane użytkownikowi w postaci ogólnego i szczegółowego raportu co 5 ukończonych lekcji. Oprócz wymienionych ogólnych wskaźników, przygotowaliśmy także 12 bardziej szczegółowych aspektów nauki, które będzie badał IWAN.

1. Realizacja planu lekcji - w ramach tego wskaźnika IWAN ocenia tempo nauki oraz doradza, czy osoba ucząca się powinna się martwić zaległościami, czy jeszcze nie. 📈

2. Pominięcie lekcji - w ramach tego wskaźnika IWAN przypomina o pominiętych lekcjach oraz proponuje najważniejsze zagadnienia do nadrobienia z pominiętych lekcji. ⚠️

3. Lekcje zrealizowane poza zaplanowaną kolejnością - w ramach tego wskaźnika IWAN przypomina o najlepszej kolejności realizowania lekcji, gdyż są tak ustawione, aby przerabianie wcześniejszych lekcji ułatwiało pracę z kolejnymi. ✅

4. Realizacja kursu efektywnej nauki zawartego we wstępach - w ramach tego wskaźnika IWAN ocenia, czy osoba ucząca się poświęca czas na nauczenie się tego, jak najlepiej korzystać z platformy, gdyż to w dużym stopniu wpływa na efektywność nauki. 📚

5. Pytania otwarte - powtórki - w ramach tego wskaźnika IWAN ocenia, czy odpowiednio realizujemy powtórki oraz podpowiada nam, które powtórki jeszcze powinniśmy nadrobić. 💪

6. Zestawy pytań z LEK - w ramach tego wskaźnika IWAN ocenia, jak pracujemy z pytaniami z oficjalnych egzaminów, pokazuje nam, jeśli coś pominęliśmy i doradza na czym się skupić, gdy brakuje nam czasu na realizację całego materiału. ⏳

7. Realizacja prezentacji - w ramach tego wskaźnika IWAN ocenia, jak pracujemy z prezentacjami oraz wskazuje miejsca, które pominęliśmy, a które są kluczowe dla egzaminu. 📍

8. Regularność nauki - w ramach tego wskaźnika IWAN ocenia regularność naszej nauki i daje nam znać, jeśli uczymy się zbyt rzadko lub zbyt często. 📊

9. Czas poświęcany dziennie na naukę - w ramach tego wskaźnika IWAN ocenia, czy nie uczymy się za dużo w ciągu jednego dnia. Dba o to, abyśmy nie pracowali za dużo tak, aby nie doprowadzić do zmęczenia i spadku motywacji. ⏱

10. Obecność wielodniowych przerw w nauce - w ramach tego wskaźnika IWAN zaalarmuje Was, jeśli zrobiliście zbyt długą przerwę w nauce i powie Wam, dlaczego nie powinniście tak robić. 📆

11. Długość sesji skupienia - w ramach tego wskaźnika IWAN ocenia długość Waszego ciągu skupienia na pracy, pomagając Wam tak planować naukę w ciągu dnia, aby nie marnować czasu. 🧘‍♀️

12. Długość przerw nauce - w ramach tego wskaźnika IWAN ocenia to, jak często oraz jak długie robimy przerwy w trakcie nauki, gdyż jest to krytyczny aspekt wpływający na rozwój zaległości przy nauce i przemęczenie. 🏋️‍♀️

Rozpowszechnienie wyników projektu

Wyniki projektu zostały rozpowszechnione poprzez dodanie ich do publicznych baz danych Kaggle.com oraz Mendeley.com.

Chcesz dobrze zdać egzamin?

Nasze kursy do LEK-u i LDEK-u to sprawdzony sposób na lepszy wynik!📈

Starannie wyselekcjonowane materiały, gotowy plan pracy, systematyzacja wiedzy – z nami możesz skupić się na tym, co najważniejsze – swojej nauce! 🎓