5 filarów efektywnej nauki Więcej niż LEK


Czy potrafisz się uczyć?

Jeśli tak, to zapewne wiesz…

  • ... jak często należy wykonywać powtórki materiału...
  • ... czym różni się powtarzanie, od odtwarzania materiału...
  • ... jak oceniać co jest ważne dla celu nauki...
  • ... czym jest iluzja wiedzy...
  • ... dlaczego tak wiele osób, pomimo wysokich ocen, nadal nie potrafi odpowiedzieć na proste otwarte pytania i czuje, że nic nie wie?

Skrótowo opisujemy tu 5 filarów efektywnej nauki „Więcej niż LEK”. Jest to zbiór zasad i narzędzi, których używamy tworząc nasze kursy. Opierają się one na naukowo uzasadnionych wytycznych dotyczących nauczania.

Będzie to dla Ciebie również przedsmak tego, czego uczymy w ramach wstępów do lekcji na kursach do LEK i LDEK.


Co możesz zyskać?

🧠 Długotrwałą retencję wiedzy

🤔 Poczucie, że wiesz, że wiesz

⏳ Więcej czasu dla siebie

Zwiększona w ten sposób efektywność nauki przekłada się na wymarzone wyniki egzaminów i spokój w pracy!

5 filarów efektywnej nauki „Więcej niż LEK”

Selekcja materiału

W czasach przeładowania informacyjnego, materiał edukacyjny musi cechować się jak najlepszym dopasowaniem ilości i formy treści do potrzeb ucznia i jego celu nauki. Odpowiednio przeprowadzona selekcja materiału, znacząco skraca czas potrzebny do wychwycenia kluczowych dla zrozumienia danego zagadnienia informacji. Ponadto dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możemy dodatkowo pomóc uczniowi w zarządzaniu tymi materiałami i kontrolowaniu tempa ich przyswajania.

Dzięki stworzeniu biblioteki elektronicznych materiałów edukacyjnych udało nam się wyeliminować odwieczne zagwozdki uczących się osób.

Z czego się uczyć? Czy mój podręcznik nadal jest aktualny? Czy nie ma w nim błędów? Wątpliwości na wszystkie te pytania są szybko rozwiewane dzięki zastosowaniu systemu powiadomień, errat oraz stałej obecności opiekunów dydaktycznych na platformie.

Korzystamy ze sprawdzonych źródeł. Ciągle poszukujemy najnowyszych wytycznych. Odpowiedzieliśmy na tysiące pytań zadanych przez naszych kursantów.

To pozwoliło nam stworzyć wyjątkowe materiały edukacyjne, uszyte na miarę nauki do egzaminów.

Korzystamy ze sprawdzonych źródeł. Ciągle poszukujemy najnowyszych wytycznych. Odpowiedzieliśmy na tysiące pytań zadanych przez naszych kursantów.

To pozwoliło nam stworzyć wyjątkowe materiały edukacyjne, uszyte na miarę nauki do egzaminów.

Dzięki odpowiedniej nawigacji w lekcjach, wyszukiwarce treści oraz specjalnej konstrukcji slajdów oszczędzamy Twoją pamięć operacyjną. W ten sposób pomagamy Ci utrzymać skupienie przez długie godziny nauki.

Zmniejsza to ryzyko przeładowania informacjami i prowadzenia zbyt intensywnej nauki, która skutkuje co najwyżej bólem głowy.

Podręczniki muszą zmieścić na jednej stronie jak najwięcej treści. My możemy optymalizować pod Twoją efektywność, nie koszty druku.

Plan pracy

Odpowiedni plan jest połową sukcesu edukacyjnego. Jest to jednocześnie główny problem, który staramy się rozwiązać.

Większość osób ma trudność z zaplanowaniem nauki, oszacowaniem materiału, samodzielnym podzieleniem go na części oraz regularnym mierzeniem postępu. W ramach tego filaru działamy na dwa sposoby: tworzymy narzędzia do zarządzania nauką oraz uświadamiamy, ile czasu jest rzeczywiście potrzebne na solidne przygotowanie do egzaminu.

Cel bez planu realizacji pozostaje jedynie życzeniem. A najlepszy plan to taki, który jesteśmy w stanie zrealizować.

Tworząc nasze kursy, staramy się dokładnie szacować czas potrzebny na ich przerobienie. Tylko wtedy kursanci mogą spodziewać się wymarzonych efektów. Jednocześnie dobrze stworzony plan pracy daje nam poczucie bezpieczeństwa, nie musimy się wtedy śpieszyć i uczymy się skuteczniej.

Jednak nawet najlepiej stworzony przez nas plan nie jest uniwersalny.

Każdy z nas ma inną wiedzę podstawową, skończył inną uczelnie, a czasami jest na innym etapie edukacji. Właśnie dlatego stworzyliśmy narzędzia do indywidualnego planowania nauki.

Możesz wypracować swoje własne tempo pracy i zrealizować zamierzony cel. Chcesz przy okazji nauki do egzaminu końcowego zaliczyć egzaminy na ostatnich latach studiów? Nie ma problemu!

Z naszymi kursami jest to możliwe! 🙂

Przy nauce zawsze trzeba mieć plan. Są jednak sytuacje, gdy trzymanie się go może nie być najlepszym pomysłem. Wtedy trzeba go po prostu zmienić na inny, lepszy! Dzięki monitorowaniu progresu nauki każdy z kursantów wie czy i jakie posiada zaległości. Dzięki temu, może odpowiednio szybko zareagować i nie obudzić się na kilka dni przed egzaminem z „ręką w nocniku”. 😉

Systematyzacja wiedzy

Świadoma organizacja wiedzy jest niezwykłą motywacją do dalszego rozwoju. Odpowiednia systematyzacja materiału pozwala uczyć się „warstwowo” – budując kolejne poziomy szczegółowości na solidnych fundamentach.

Jednocześnie właściwa konstrukcja treści zaoszczędza dużo czasu, zwykle marnowanego na samodzielne decydowaniu o tym, w jakiej kolejności przerabiać materiał, jak go powtarzać i jak katalogować swoją niewiedzę.

Celem systematyzacji wiedzy jest doprowadzenie Cię do pewności, że Twoja wiedza jest w odpowiedni sposób zorganizowana, dostępna w każdym momencie do użycia i zintegrowana z tym, co już wiesz. Innymi słowy – jej celem jest rozwinięcie stanu świadomej kompetencji.

Proces odtwarzania wiedzy z pamięci długotrwałej jest kluczowy dla efektywnej nauki. Przywracając informacje do pamięci operacyjnej sygnalizujemy mózgowi, że są one istotne i dostęp do nich należy wzmocnić.

Samo powtarzanie musi być jednak przeprowadzane w odpowiedni sposób, aby uniknąć zjawiska iluzji wiedzy. Polega ono na przekonaniu, że zakodowaliśmy dane informacje, ale w kluczowym momencie, na przykład na egzaminie, są one niedostępne.

Właśnie dlatego powtórki muszą polegać na odtwarzaniu materiału, a nie tylko jego przeglądaniu. W tym pomagają zamieszczone na kursie pytania otwarte, wizualizacje i prowadzenie notatek w specjalnym albumie.

Na naszych kursach każdy dzień zaczyna się od intensywnej powtórki. Wykorzystując gotowe zestawy powtórkowe, narzędzia na platformie oraz plan kursu, będziesz prowadzić je efektywniej niż kiedykolwiek.

Z pomocą przychodzi tutaj krzywa zapamiętania, która pokazuje, że optymalne powtórki powinny być wykonane po 24 godzinach, po 7 dnia, po 30 dniach oraz po 6 miesiącach od pierwszego przyswojenia materiału.

Na naszych kursach każdy dzień zaczyna się od intensywnej powtórki. Wykorzystując gotowe zestawy powtórkowe, narzędzia na platformie oraz plan kursu, będziesz prowadzić je efektywniej niż kiedykolwiek.

Z pomocą przychodzi tutaj krzywa zapamiętania, która pokazuje, że optymalne powtórki powinny być wykonane po 24 godzinach, po 7 dnia, po 30 dniach oraz po 6 miesiącach od pierwszego przyswojenia materiału.

W trakcie nauki może przyjść moment, w którym materiału jest zbyt dużo, a czasu zbyt mało.

Właśnie w takich chwilach odpowiednie zorganizowania materiału może decydować o sukcesie lub porażce edukacyjnej. Istnieje wiele metod organizowania i hierarchizowania informacji, jednak dwie techniki wyróżniają się na tle innych – mapy myśli czy też mapy kontekstów oraz metody wizualizacji. Obie wykorzystujemy na naszych kursach.

Koncepcja myślenia wielokierunkowego, którego wyrazem są mapy myśli opiera się na zdolności naszego umysłu do przetwarzania danych i magazynowania nieograniczonej liczby informacji w obrazowej formie. Idea ta polega na promieniowaniu ciągu skojarzeń z centralnego punktu. Naturalnie i spontanicznie rozchodzącymi się promieniście we wszystkich kierunkach. Co ważne, kursanci tworzy mapy sami, gdyż jest to część metodyki, która ma pobudzić kreatywność przy nauce, właśnie dzięki ręcznemu notowaniu.

Koncepcja myślenia wielokierunkowego, którego wyrazem są mapy myśli opiera się na zdolności naszego umysłu do przetwarzania danych i magazynowania nieograniczonej liczby informacji w obrazowej formie. Idea ta polega na promieniowaniu ciągu skojarzeń z centralnego punktu. Naturalnie i spontanicznie rozchodzącymi się promieniście we wszystkich kierunkach. Co ważne, kursanci tworzy mapy sami, gdyż jest to część metodyki, która ma pobudzić kreatywność przy nauce, właśnie dzięki ręcznemu notowaniu.

Wspólna nauka

Uczenie innych to niezwykle efektywna metodę nauki samego siebie. Jeśli potrafimy wytłumaczyć drugiej osobie dane zagadnienie, to prawdopodobnie je rozumiemy i zapamiętamy na długo.

Zgromadzenie tysięcy osób „przy jednym podręczniku” pozwala nam na stałe doskonalenie materiałów edukacyjnych poprzez pytania, dyskusje i liczne sugestie. Poza uczestnikami, na platformie stale obecni są moderatorzy, którzy pomagają w nauce, rozwiązują na bieżąco problemy oraz dbają o aktualizację treści.

Masz problem ze zrozumieniem materiału? Masz wątpliwości co do aktualności przedstawionych treści? A może masz pomysł na lepsze przedstawienie zagadnienia?

Na naszych kursach, dzięki społecznościowym narzędziom do komunikacji, odpowiadamy na wszelkie pytania i wątpliwości, a sugestie przekuwamy w aktualizacje treści! W przypadku tradycyjnych podręczników nie ma takiej możliwości.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy wzajemnie się motywują i pomagają sobie nawzajem! A ponieważ każda dyskusja zostaje przypięta tam, gdzie zrodziło się pytanie, każda nowa osoba może czerpać wiedzę pozostawioną w tysiącach merytorycznych komentarzy.

W trakcie długiej nauki przychodzą momenty zwątpienia lub spadku sił. W szczególności, gdy na końcowym etapie nauki musimy poradzić sobie z odpowiednią ilością pytań w bazie.

Również w tym miejscu pomaga społeczność, która wspólnie rozwiewa wszelkie wątpliwości przy pytaniach. Gdy społeczność nie jest dostępna, stworzone przez moderatorów połączenia pytań zamkniętych ze slajdami, szybko pokierują Cię ku zrozumieniu.

W trakcie długiej nauki przychodzą momenty zwątpienia lub spadku sił. W szczególności, gdy na końcowym etapie nauki musimy poradzić sobie z odpowiednią ilością pytań w bazie.

Również w tym miejscu pomaga społeczność, która wspólnie rozwiewa wszelkie wątpliwości przy pytaniach. Gdy społeczność nie jest dostępna, stworzone przez moderatorów połączenia pytań zamkniętych ze slajdami, szybko pokierują Cię ku zrozumieniu.

Na platformie dzielimy się nie tylko wiedzą medyczną! Elementarną częścią naszej społecznościowej, edukacyjnej platformy są wstępy do lekcji. Tam dzielimy się sprawdzonymi wytycznymi edukacyjnymi, często bardzo świeżymi.

Dzięki nim nawyki edukacyjne wielu kursantów przechodzą przeobrażenie i wielu z nich nie wyobraża sobie już powrotu do tradycyjnych metod. Nie wierzysz? Sprawdź nasze recenzje!

Motywacja

Poprzez motywację rozumiemy zbiór działań, które mają na celu tworzenie wspierającego środowiska. Ma ono pomóc Ci wybrać i zrealizować konkretny cel dydaktyczny oraz dobrać do tego odpowiednie narzędzia.

Fundamenty filaru Motywacja stanowią idee dwóch osób – Susan Ambrose i Carol Dweck.

Pierwsza z nich, Susan Ambrose, opisuje trzy kluczowe czynniki wpływające na motywację uczniów do nauki. Bazą jest właśnie wspierające środowisko, drugi czynnik to poczucie, że cel nauki ma wartość, a jako trzeci autorka wymienia poczucie sprawczości i skuteczności w uczeniu się.

„Growth mindset”, czyli nastawienie na rozwój, to opracowana przez Carol Dweck idea wpływu naszego nastawienia na naszą motywację do działania i nauki.

Bazuje na założeniu, że nauka to proces i że każda osoba jest w stanie osiągnąć zamierzony cel. Każda będzie musiała włożyć w jego realizację inny wysiłek, jednak jeśli tylko ktoś „wie”, że da radę, to… da radę!

Przeciwieństwem „growth mindset” jest „fixed mindset”, nastawienie na stałość. Kierując się „fixed mindset” wierzymy, że oceny wyznaczają granice naszych możliwości i nie jesteśmy w stanie pomnożyć naszego kapitału intelektualnego.

Na naszych kursach dzielimy się nie tylko wiedzą, ale też staramy się inspirować uczestników do wspólnego wysiłku. Praca zespołowa dodaje wiatru w skrzydła i pozwala przerobić większą ilość materiału niż praca w samotności. Tutaj z pomocą przychodzi społeczność, która wspiera w trudnych momentach i doradza, gdy pojawią się przeszkody na drodze do realizacji celu.

Na naszych kursach dzielimy się nie tylko wiedzą, ale też staramy się inspirować uczestników do wspólnego wysiłku. Praca zespołowa dodaje wiatru w skrzydła i pozwala przerobić większą ilość materiału, niż praca w samotności. Tutaj z pomocą przychodzi społeczność, która wspiera w trudnych momentach i doradza, gdy pojawią się przeszkody na drodze do realizacji celu.


5 filarów w akcji, czyli konstrukcja lekcji

Wstęp

To codzienna, mała porcja rad związanych z zasadami efektywnej nauki. Pozwolą Ci wyłapać własne błędy w nauce. W ramach wstępów zawsze pojawia się szczypta inspiracji!

Powtórki

To najważniejsza część lekcji, zwłaszcza jeśli pragniemy długotrwałych efektów. Poprzez pracę z gotowymi zestawami powtórkowych sprawdzasz się i powtarzasz najważniejsze zagadnienia z poprzednich lekcji.

Z początkiem kursu zestawów jest niewiele, jednak z biegiem czasu powtórki stają się największym etapem lekcji. W ramach powtórek pracujemy z pytaniami otwartymi i albumem map myśli.

Prezentacja

Praca z nowymi zagadnieniami. To tutaj wydarza się pierwszy kontakt z materiałem. W ramach tego etapu lekcji tworzymy własne notatki w albumie map myśli, odsłuchujemy słuchowiska i budujemy wizualizacje. Pod każdym slajdem zadajemy pytania lub pomagamy innym uczestnikom.

Pytania z egzaminu

Codzienna porcja pytań zamkniętych, które pojawiły się wcześniejszych edycjach egzaminów. Rozwiązujemy zawsze zestaw pytań z poprzedniego dnia. Jak mówią najnowsze wytyczne, nie ma sensu testować się z materiału, który ledwie zakończyliśmy czytać. Pytania rozwiązujemy do skutku, a platforma zapisuje wszystkie, przy których popełniliśmy błędy, aby w przyszłości podpowiedzieć nam, na czym jeszcze trzeba się skupić.

W toku realizacji kursu, zrealizujesz całą bazę pytań jednokrotnie. Zaś po zakończeniu kursu, będziesz mieć jeszcze czas na dodatkową pracę z bazą pytań.

Errata do prezentacji

W tym miejscu sprawdzisz listę wszystkich zmian w materiałach edukacyjnych dotyczących danej lekcji. Przy długiej, często 3-6 miesięcznej nauce, errata pozwala na zweryfikowanie aktualności własnych notatek.

Wasze mapy myśli

Edukacyjny Instagram! Tu społeczność dzieli się swoimi notatkami i sugestiami wizualizacji. Inspiracja pomaga lepiej notować, a dzięki temu lepiej zrozumieć!

Motywacja

Codzienna porcja inspiracji w postaci krótkiego wykładu z portalu TedTalks związanego z medycyną, edukacją lub komunikacją z pacjentem. 🙂

Chcesz dobrze zdać egzamin?

Nasze kursy do LEK-u i LDEK-u to sprawdzony sposób na lepszy wynik!📈

Starannie wyselekcjonowane materiały, gotowy plan pracy, systematyzacja wiedzy – z nami możesz skupić się na tym, co najważniejsze – swojej nauce! 🎓