Wyniki i akredytacje

Statystyki opracowane we współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych!

Jak CEM opracowuje dla nas statystyki?

Podczas procesu zapisowego zbieramy od wszystkich uczestników numery PESEL. Po kursie wysyłamy je do CEM podzielone na 5 grupy osób, które: 1) ukończyły kurs, 2) spełniły warunki minimalnego czasu i ukończenia lekcji, 3) spełniły warunki minimalnego czasu i bazy pytań, 4) zrealizowały co najmniej 10% kursu, ale nie trafiły do grup 1-3 oraz 5) zrealizowały mniej, niż 10% kursu.

Dla tych 5 grup oraz reszty kraju uzyskujemy od CEM: średnią, medianę, procent wyników powyżej 70% i 80% oraz procent osób, które nie zdały egzaminu.

Badamy również grupowo korelacje pomiędzy wynikiem a czasem aktywności, liczbą rozwiązanych pytań oraz ukończonych lekcji.

Nigdy nie poznajemy indywidualnych wyników kursantów.

13% lekarzy nie zdaje LEK-u.
Po naszym kursie? Tylko 3%! 🙌

97%

KOŃCZĄCYCH KURS

ZDAJE LEK!

Co z tymi, którzy nie zdali? Mogą skorzystać z Gwarancji Satysfakcji!

Nasi absolwenci 2x częściej uzyskują wyniki powyżej 70% i 80%! 💪

PO KURSIE

80,30 % osób zdaje pow. 70%
19,70 % osób zdaje pow. 80%

W KRAJU

45,40 % osób zdaje pow. 70%
7,50 % osób zdaje pow. 80%

Szukasz szczegółowych wyników?

Nasza metodyka i wyniki przekonały: Naczelną Izbę Lekarską, Wielkopolską Izbę Lekarską oraz Kuratorium Oświaty, które udzieliły nam swoich akredytacji! ⭐️

Nowy rok przyniósł wieści z Izby Lekarskiej! 🙌 Kurs "Więcej niż LEK" został zaakceptowany przez Izbę, jako oficjalne...

Opublikowany przez Więcej niż LEK Piątek, 5 stycznia 2018

Cześć! 😁 🎉🎉🎉 Z radością informujemy, że kurs przygotowujący do Lekarskiego Egzaminu Końcowego “Więcej niż LEK” uzyskał...

Opublikowany przez Więcej niż LEK Wtorek, 18 września 2018

Chcesz dobrze zdać egzamin?

Nasze kursy do LEK-u i LDEK-u to sprawdzony sposób na lepszy wynik!📈

Starannie wyselekcjonowane materiały, gotowy plan pracy, systematyzacja wiedzy – z nami możesz skupić się na tym, co najważniejsze – swojej nauce! 🎓