Na uczelniach istnieje wiele inicjatyw skierowanych do studentów, którzy chcą szlifować wiedzę z zakresu swoich zainteresowań i działać na wielu płaszczyznach. Poza planowymi zajęciami jest również przestrzeń na to, aby poświęcić więcej czasu dziedzinom, które pasjonują nas najbardziej. 🧠 To nie tylko szansa na rozwój i okazja do zgłębiania wiedzy, ale także możliwość nawiązywania nowych znajomości, wymiany doświadczeń oraz aktywnego udziału w projektach badawczych czy innych fascynujących przedsięwzięciach. Sprawdź, co dodatkowo oferują uczelnie medyczne i jak możesz zacząć w tym uczestniczyć, wzbogacać doświadczenie studenckie i poszerzać swoje horyzonty! 🚀

 

Studenckie Koła Naukowe (SKN)

 

Czym jest?

Studenckie Koło Naukowe to organizacja podlegająca jednostce dydaktycznej, czyli zazwyczaj działająca przy Katedrze, Klinice lub Zakładzie uczelni, która zrzesza studentów pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne w danej dziedzinie medycyny. Jego działalność koordynuje i wspiera Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN), które gromadzi dokumentację na temat SKN, tworzy rankingi kół naukowych oraz niezbędne podsumowania dla władz uczelni. Nad merytoryczną działalnością koła naukowego czuwa pracownik jednostki dydaktycznej należącej do uczelni, czyli opiekun koła. 🧑 Każde SKN wyłania również przewodniczącego, który zarządza jego działalnością. Studenci zainteresowani tą funkcją mogą zgłaszać swoje kandydatury i prezentować swoje pomysły na ostatnim spotkaniu koła w roku akademickim. 😊

 

Jak znaleźć SKN dla siebie?

Wykaz aktywnych Studenckich Kół Naukowych (SKN) dostępny jest na stronie internetowej Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN) Twojej uczelni. Jeżeli interesuje Cię dołączenie do koła naukowego, znajdź takie, które najlepiej odpowiada Twoim zainteresowaniom i zapoznaj się z jego profilem działalności. Koła naukowe różnią się skupieniem na badaniach naukowych, organizacją spotkań czy dyskusjami na temat przypadków klinicznych. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. 👨🏼‍🎓 Warto również rozważyć udział w Targach Kół Naukowych, które często odbywają się na początku roku akademickiego i oferują możliwość bezpośredniego poznania różnorodnych SKN-ów, odwiedzając ich stoiska. Jeśli w ofercie brakuje koła naukowego, które spełniałoby Twoje oczekiwania, pamiętaj, że zawsze możesz zainicjować założenie nowego. Informacje o wymaganiach i procedurze rejestracji nowego SKN znajdziesz na stronie STN Twojej uczelni. 🙌🏼

 

Jak się zapisać?

Gdy już zdecydujesz, w działalność którego koła naukowego chcesz się zaangażować, poszukaj informacji kontaktowych tego koła lub jego przewodniczącego. Wiele SKN-ów prowadzi własne strony lub grupy na Facebooku, gdzie można znaleźć informacje o warunkach członkostwa oraz o terminach spotkań. Najlepszym sposobem jest bezpośredni kontakt z przewodniczącym koła w celu uzyskania szczegółowych informacji o procesie dołączenia. 😊

Członkostwo w SKN jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi opłatami. Masz również możliwość aktywnego udziału w działalności więcej niż jednego koła. 🙌🏼

 

Jakie są korzyści płynące z członkostwa?

 

Cykliczne spotkania

Spotkania Studenckich Kół Naukowych odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu i są organizowane w przestrzeniach dydaktycznych, takich jak sale wykładowe czy aule szpitalne. Niektóre koła oferują również spotkania online. 💻 Podczas tych zebrań poruszane są różnorodne tematy, często prezentowane przez zaproszonych lekarzy jako ciekawe przypadki kliniczne czy tematy specjalistyczne, wykraczające poza standardowy program nauczania. Niejednokrotnie wynika to z inicjatywy studentów, chcących zdobywać wiedzę z danej dziedziny medycyny.

Oprócz wystąpień gości członkowie koła – studenci – pod okiem opiekuna również przygotowują i przedstawiają własne prezentacje na wybrane tematy. Jest to doskonała okazja do praktykowania umiejętności publicznych wystąpień w kameralnej, przyjaznej i wspierającej atmosferze. 😊

 

Warsztaty

Koła naukowe organizują warsztaty, które mają na celu doskonalenie umiejętności praktycznych. Przykładami takich warsztatów mogą być kurs szycia chirurgicznego czy warsztaty z badania ginekologicznego lub porodu, organizowane na specjalistycznych fantomach przez koła ginekologiczne.

 

Pisanie prac naukowych

Pod okiem opiekunów członkowie SKN mają możliwość prowadzenia badań oraz pisania prac i artykułów naukowych. Bycie autorem takiej pracy i jej publikacja w jednym ze wskazanych czasopism skutkuje dodatkowymi punktami osobom rekrutującym się na staż lekarski lub szkolenie specjalizacyjne (rezydenturę). 👀

 

Konferencje

Wiele Studenckich Kół Naukowych angażuje się w organizację własnych konferencji. Członkowie kół aktywnie uczestniczą w całym procesie organizacyjnym, od pozyskiwania sponsorów, przez zarządzanie komunikacją w mediach społecznościowych, po zapraszanie prelegentów i obsługę formularzy zgłoszeniowych dla studentów chcących przedstawić swoje prace. Podczas takich wydarzeń nie brakuje warsztatów i konkursów z nagrodami dla autorów najlepszych prac naukowych.
Członkostwo w kole naukowym może również otwierać drzwi do licznych korzyści, w tym preferencyjnego lub bezpłatnego dostępu (w ramach ograniczonej puli) do innych konferencji naukowych odbywających się w kraju. Często to właśnie najbardziej aktywni członkowie kół mają pierwszeństwo w korzystaniu z takich możliwości.

 

Możliwość przychodzenia na dyżury

W jednostce dydaktycznej, przy której działa SKN, często istnieje możliwość zapisywania się na popołudniowe dyżury. Jest to doskonała okazja do rozwijania praktycznych umiejętności pod okiem doświadczonych lekarzy oraz obserwowania pracy i procedur chirurgicznych na bloku operacyjnym.

 

Czy warto zapisać się do SKN na pierwszym roku?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć uczestniczyć w spotkaniach koła już na pierwszym roku studiów. Z mojej perspektywy jednak warto poczekać. Na spotkaniach często poruszane są specjalistyczne tematy, które mogą być trudne do zrozumienia na początkowym etapie edukacji medycznej. Z reguły bardziej zaawansowane zajęcia, takie jak dyżury, warsztaty czy pisanie prac naukowych, stają się bardziej dostępne i zrozumiałe około trzeciego roku studiów. Jednakże jeśli czujesz, że gotowość do zaangażowania się wcześniej – go for it! 😎

 

IFMSA

 

Czym jest?

IFMSA (The International Federation of Medical Students Associations), czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, jest największą organizacją studencką na świecie, skupiającą studentów z całego świata! 🌍 W jej szeregach znajduje się ponad 1 300 000 młodych osób z aż 129 krajów. W Polsce działalność IFMSA reprezentuje IFMSA-Poland, która obejmuje 19 oddziałów w różnych miastach i działa na 20 uczelniach medycznych, prowadzących zajęcia na wydziale lekarskim.

 

Jak działa i co oferuje?

IFMSA umożliwia osobom studiującym rozwijanie swoich pasji, zarówno tych związanych z medycyną, jak i pozamedycznymi. Oferuje możliwość nawiązania kontaktów ze studentami medycyny z różnych stron świata oraz uczestnictwa w licznych międzynarodowych projektach o szerokiej gamie tematycznej. Działalność IFMSA opiera się na wolontariacie w ramach sześciu stałych programów, w które zaangażowanych jest ponad milion osób na całym świecie!

 

SCOPH – Program Stały ds. Zdrowia Publicznego

Celem działalności SCOPH jest podnoszenie świadomości społecznej na temat zdrowia publicznego, edukowanie oraz rozwijanie zainteresowań wśród studentów medycyny. Program ten realizuje swoje cele poprzez organizowanie konferencji, akcji profilaktycznych, kampanii informacyjnych w mediach społecznościowych oraz warsztatów i dyskusji z ekspertami. SCOPH współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak WHO czy UNICEF, oraz z instytucjami krajowymi i lokalnymi, na przykład z Fundacją DKMS czy Polską Unią Onkologii, angażując studentów do wspólnego dążenia do „zdrowszego jutra”. 💪🏼

Jednym z rozpoznawalnych projektów SCOPH jest „Szpital Pluszowego Misia”, 🧸 w ramach którego wolontariusze odwiedzają placówki edukacyjne, by w fartuchach „leczyć” pluszowe zabawki. Inicjatywa ta ma na celu oswojenie dzieci z ideą opieki zdrowotnej i pokazanie, że wizyta u lekarza nie musi być stresująca.

 

SCOPE – Program Stały ds. Praktyk Klinicznych

Program SCOPE oferuje studentom medycyny możliwość odbycia czterotygodniowych praktyk klinicznych w jednym z ponad 60 krajów członkowskich. Jest to wyjątkowa szansa na rozwój medycznej wiedzy, zapoznanie się z różnorodnymi systemami opieki zdrowotnej oraz pracę w międzynarodowym środowisku. Dzięki SCOPE co roku niemal 500 polskich studentów medycyny ma okazję wyjechać na praktyki zagraniczne. Z kolei do Polski przybywają studenci z innych krajów, wybierając nasz kraj jako miejsce do zdobywania doświadczenia medycznego i kulturowego. Oddziały IFMSA-Poland starają się, aby pobyt zagranicznych studentów w Polsce był dla nich nie tylko wartościowy pod względem naukowym, ale i kulturowym.

 

SCORE – Program Stały ds. Wymiany Naukowej

SCORE, podobnie do SCOPE, umożliwia członkom IFMSA wyjazdy zagraniczne, jednak skupia się na pracy nad projektem naukowym pod opieką doświadczonego tutora. Standardowa wymiana trwa 4 tygodnie, lecz istnieje możliwość przedłużenia jej do 8–12 tygodni za dodatkową opłatą. Uczestnicy mogą angażować się w projekty przedkliniczne lub kliniczne, z elementami pracy laboratoryjnej lub bez niej. 🧪🥼Celem programu jest rozwijanie praktycznych umiejętności, pogłębianie teoretycznej wiedzy, rozwój indywidualnych zainteresowań, a także nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i poznawanie różnorodnych kultur. Poza wyjazdem możesz także zaangażować się w koordynowanie takiej wymiany dla innych studentów. 🧳

 

SCOME – Program Stały ds. Edukacji Medycznej

SCOME skupia się na doskonaleniu edukacji medycznej, aby jak najlepiej przygotować studentów do przyszłej roli lekarzy. Program ten organizuje warsztaty, szkolenia oraz konferencje, które oferują możliwość nie tylko rozwijania wiedzy teoretycznej, ale i zdobywania umiejętności praktycznych, gdyż każde z tych wydarzeń zawiera część praktyczną. W ramach SCOME realizowane są liczne inicjatywy lokalne, takie jak warsztaty szycia chirurgicznego czy cykl wieczornych spotkań z lekarzami pod hasłem „Poznaj Swoją Specjalizację”. Ponadto dla dwudziestu najbardziej zaangażowanych członków IFMSA organizowane są praktyki w Ministerstwie Zdrowia. 🏢

 

SCORA – Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS

Program ten prowadzi działania edukacyjne dotyczące profilaktyki, objawów, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych drogą płciową (STI), które skierowane są zarówno do ludzi młodych, jak i osób starszych. Jest organizatorem konferencji pod hasłem „Seksualia” w wielu polskich miastach, a także licznych projektów, także o charakterze międzynarodowym. Wśród najbardziej znanych akcji można wymienić:

  • Tramwaj zwany pożądaniem 🚋 – podczas tej inicjatywy, na trasach przebiegających przez obszary z popularnymi klubami nocnymi i miejscami wydarzeń studenckich, kursuje specjalnie przystrojony tramwaj. W jego wnętrzu członkowie IFMSA wcielają się w rolę edukatorów w temacie profilaktyki HIV/AIDS. W tramwaju rozmieszczone są stanowiska z materiałami edukacyjnymi, a każdy pasażer otrzymuje „bilet” z adresem najbliższej placówki, gdzie bezpłatnie i anonimowo można wykonać test w kierunku zakażenia HIV.
  • Pink Lips Project 👄 – kampania, której celem jest popularyzacja profilaktyki raka szyjki macicy, badań cytologicznych oraz szczepień ochronnych.
  • Movember 👨🏼 – projekt mający na celu podniesienie świadomości na temat profilaktyki nowotworów jąder i prostaty. W klubach, kawiarniach czy siłowniach, wolontariusze rozdają ulotki z instruktażem samobadania jąder i przeprowadzają rozmowy edukacyjne dla mężczyzn.
  • Pierwsza Wizyta u Ginekologa – wolontariusze IFMSA organizują spotkania w szkołach, na których poruszają temat przebiegu i przygotowania się do pierwszej wizyty u ginekologa, a także najczęstszych nowotworów układu rozrodczego kobiet i chorób przenoszonych drogą płciową.

 

SCORP – Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju

SCORP skupia swoją uwagę na problemach krajowych i globalnych, zajmując się prawami człowieka, problematyką uchodźctwa, konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych. Realizowane projekty promują działalność charytatywną i wolontariacką, wspierają osoby w trudnej sytuacji życiowej, niosą pomoc osobom potrzebującym i grupom marginalizowanym, dotykają tematyki przemocy i ubóstwa. Skierowane są zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. W ramach SCORP wolontariusze pomagają dzieciom, osobom starszym, samotnym matkom, a także włączają się w akcje charytatywne, takie jak Szlachetna Paczka. 🤝

 

Jak się zapisać?

 

Jeśli chcesz dołączyć do IFMSA, musisz zarejestrować się na stronie Oddziału, w którym znajduje się Twoja uczelnia medyczna. Należy także opłacić składkę członkowską w wysokości ok. 60 zł.

Jakie są inne korzyści płynące z członkostwa?

Oprócz działalności w Programach Stałych i prowadzonych w ich ramach projektów, akcji czy warsztatów, jednym z flagowych punktów działalności IFMSA są spotkania członków w ramach ogólnopolskich Zgromadzeń Delegatów. To trzydniowe wydarzenie odbywa się dwa razy do roku (wiosną i jesienią) i gromadzi przedstawicieli z wszystkich 19 oddziałów. Każde zgromadzenie posiada temat przewodni, z którym powiązane są organizowane wykłady, warsztaty i dyskusje z ekspertami w danej dziedzinie.
Organizowane są również szkolenia i warsztaty dotyczące motywacji, rozwoju osobistego, zarządzania czasem, co pomaga w doskonaleniu umiejętności członków IFMSA.

Dodatkowo każdy członek organizacji zbiera punkty, które są formą wynagrodzenia za aktywność i zaangażowanie. 🎉 Punkty te są wykorzystywane do tworzenia list rankingowych podczas ubiegania się o Praktyki Kliniczne oraz Wymianę Naukową w ramach SCOPE i SCORE.

 

Podsumowanie

 

Studenckie Koła Naukowe (SKN) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA) oferują bogate i wartościowe możliwości dla studentów medycyny. Dają szansę na praktyczne rozwijanie umiejętności, eksplorację zainteresowań naukowych, uczestnictwo w międzynarodowych projektach, angażowanie się w inicjatywy edukacyjne, zdrowotne oraz charytatywne. Dzięki nim można spotkać inspirujące osoby i budować międzynarodowe przyjaźnie. Udział w działaniach SKN i IFMSA to nie tylko możliwość wzbogacenia doświadczenia studenckiego, ale też rozszerzenia perspektyw oraz rozwoju osobistego i społecznego. 😊

Kurs Medycyna START!

Spokojne przygotowanie do studiowania na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym oraz odpowiedź na wszystkie pytania i wątpliwości przed medycyną.

Dostęp do kursu
 
0
Kurs jest całkowicie online i dostępny bezpłatnie.
Kurs jest całkowicie online i dostępny bezpłatnie.
Skorzystaj za darmo