Wydawnictwo WNL

Kurs do LEK

Cel edukacyjny

Przygotowanie merytoryczne i metodyczne do Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz pracy w zawodzie lekarza.

Dla kogo

Dla studentów 5. lub 6. roku kierunku lekarskiego, lekarzy stażystów oraz lekarzy praktyków.

70 lekcji
200 godzin nauki
 • Dostępne w abonamencie
 • Raty 0%
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 266 zł m-c
 
1 599
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs do LDEK

Cel edukacyjny

Przygotowanie merytoryczne i metodyczne do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i pracy w zawodzie lekarza-dentysty.

Dla kogo

Dla studentów 4. lub 5. roku kierunku lekarsko-dentystycznego, lekarzy-dentystów na stażu oraz praktykujących lekarzy-dentystów.

89 lekcji
200 godzin nauki
 • Dostępne w abonamencie
 • Raty 0%
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 266 zł m-c
 
1599
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Pakiet Student

Cel edukacyjny

Przygotowanie z zakresu Interny, Pediatrii, Chirurgii, Ginekologii, Psychiatrii, Medycyny Ratunkowej i Anestezjologii oraz Samodzielnych Nauk Klinicznych na zajęcia kliniczne, do egzaminów końcowych oraz pracy lekarza

Dla kogo

Dla studentów 3., 4, 5. i 6. roku kierunku lekarskiego, lekarzy stażystów i rezydentów

720 lekcji
1110 godzin nauki
Pierwszy zakup
12 miesięcy 241 zł m-c
 
2899
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Pakiet Dentysta

Cel edukacyjny

Przygotowanie z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, pedodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki, ortodoncji oraz periodontologii na zajęcia kliniczne, do egzaminów końcowych oraz pracy lekarza dentysty. Przygotowanie do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego z uwzględnieniem materiału z zakresu medycyny ratunkowej, prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i zdrowia publicznego.

Dla kogo

Dla studentów 3., 4. i 5. roku kierunku lekarsko-dentystycznego, lekarzy dentystów stażystów i praktykujących lekarzy dentystów.

107 lekcji
450 godzin
Dostęp w ramach pakietu
12 miesięcy 170 zł m-c
2399
2039
Najniższa cena z ostatnich 30 dni - 2039 zł
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs z Interny

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne z zakresu interny: do egzaminu z propedeutyki interny, egzaminu z interny oraz pracy w dziedzinach związanych z interną.

Dla kogo

Dla studentów 3., 4., 5. i 6. roku kierunku lekarskiego oraz lekarzy stażystów i rezydentów.

181 lekcji
300 godzin nauki
 • Dostępne w abonamencie
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 66 zł m-c
 
399
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
1, 6 lub 12 miesięcy
39-69 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs z Pediatrii

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne z zakresu pediatrii: do egzaminu z propedeutyki pediatrii, egzaminu z pediatrii oraz pracy w dziedzinach związanych z pediatrią.

Dla kogo

Dla studentów 3.,4.,5. i 6. roku kierunku lekarskiego oraz lekarzy stażystów i rezydentów.

149 lekcji
240 godzin nauki
 • Dostępne w abonamencie
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 66 zł m-c
 
399
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
3, 6 lub 12 miesięcy
39-69 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs z Chirurgii

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne z zakresu chirurgii: do egzaminu z chirurgii oraz pracy w dziedzinach związanych z chirurgią.

Dla kogo

Dla studentów 4., 5. i 6. roku kierunku lekarskiego oraz lekarzy stażystów i rezydentów.

103 lekcje
180 godzin nauki
 • Dostępne w abonamencie
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 49 zł m-c
 
299
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
3, 6 lub 12 miesięcy
29-59 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs z Ginekologii

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne z zakresu ginekologii: do egzaminu z ginekologii oraz pracy w dziedzinach związanych z ginekologią.

Dla kogo

Dla studentów 4., 5. i 6. roku kierunku lekarskiego oraz lekarzy stażystów i rezydentów.

62 lekcje
120 godzin nauki
 • Dostępne w abonamencie
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 49 zł m-c
 
299
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
3, 6 lub 12 miesięcy
29-59 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs z Psychiatrii

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne z zakresu psychiatrii: do zajęć klinicznych, egzaminu oraz pracy w dziedzinach związanych z psychiatrią.

Dla kogo

Dla studentów 4. 5. i 6. roku kierunku lekarskiego oraz lekarzy stażystów i rezydentów.

52 lekcje
90 godzin nauki
 • Dostępne w abonamencie
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 49 zł m-c
 
299
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs z Medycyny Ratunkowej i Anestezjologii

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne z zakresu medycyny ratunkowej i anestezjologii: do egzaminu, zajęć klinicznych, oraz do pracy w dziedzinach z związanymi z medycyna ratunkową i anestezjologią.

Dla kogo

Dla studentów 3., 4., 5., i 6. roku kierunku lekarskiego oraz lekarzy stażystów i rezydentów

82 lekcje
140 godzin nauki
 • Dostępne
 • Dostępne w abonamencie
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 49 zł m-c
 
299
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs z Samodzielnych Nauk Klinicznych

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne z zakresu chorób zakaźnych, dermatologii, okulistyki, otolaryngologii, neurologii, oraz ortopedii: do egzaminów na uczelni oraz pracy w wymienionych dziedzinach medycyny.

Dla kogo

Dla studentów 4., 5. i 6. roku kierunku lekarskiego oraz lekarzy stażystów i rezydentów.

128 lekcji
180 godzin nauki
 • Dostępne w abonamencie
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 66 zł m-c
 
399
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs ze Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji: przygotowanie do zajęć, kolokwiów, egzaminu końcowego oraz pracy z pacjentem.

Dla kogo

Dla studentów 3., 4. i 5. roku kierunku lekarsko-dentystycznego, lekarzy dentystów stażystów i praktykujących lekarzy dentystów

30 lekcji
110 godzin nauki
Pierwszy zakup
6 miesięcy 49 zł m-c
 
399
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
1, 6 lub 12 miesięcy
39-69 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs ze Stomatologii Dziecięcej

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne z zakresu stomatologii dziecięcej: przygotowanie do zajęć, kolokwiów, egzaminu końcowego oraz pracy z pacjentem.

Dla kogo

Dla studentów 3., 4. i 5. roku kierunku lekarsko-dentystycznego, lekarzy dentystów stażystów i praktykujących lekarzy dentystów

16 lekcji
70 godzin nauki
Pierwszy zakup
6 miesięcy 41 zł m-c
 
249
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
1, 6 lub 12 miesięcy
29-49 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs z Protetyki

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne z zakresu protetyki: przygotowanie do zajęć z protetyki, kolokwiów, egzaminu końcowego oraz pracy z pacjentem.

Dla kogo

Dla studentów 3., 4. i 5. roku kierunku lekarsko-dentystycznego, lekarzy dentystów stażystów i praktykujących lekarzy dentystów

13 lekcji
60 godzin nauki
Pierwszy zakup
6 miesięcy 41 zł m-c
 
249
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
1, 6 lub 12 miesięcy
29-49 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs z Ortodoncji

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne z zakresu ortodoncji: przygotowanie do zajęć z ortodoncji, kolokwiów, egzaminu końcowego oraz pracy z pacjentem w zakresie diagnostyki i rozpoznawania wad zgryzu oraz profilaktyki ortodontycznej

Dla kogo

Dla studentów 3., 4. i 5. roku kierunku lekarsko-dentystycznego, lekarzy dentystów stażystów i praktykujących lekarzy dentystów

14 lekcji
60 godzin nauki
Pierwszy zakup
6 miesięcy 33 zł m-c
 
199
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
1, 6 lub 12 miesięcy
19-39 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs z Chirurgii Stomatologicznej

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne z zakresu chirurgii stomatologicznej: przygotowanie do zajęć z chirurgii stomatologicznej, kolokwiów, egzaminu końcowego oraz pracy z pacjentem.

Dla kogo

Dla studentów 3., 4. i 5. roku kierunku lekarsko-dentystycznego, lekarzy dentystów stażystów i praktykujących lekarzy dentystów

17 lekcji
80 godzin nauki
Pierwszy zakup
6 miesięcy 41 zł m-c
 
249
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
1, 6 lub 12 miesięcy
29-49 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs z Periodontologii

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne z zakresu periodontologii: przygotowanie do zajęć z periodontologii, kolokwiów, egzaminu końcowego oraz pracy z pacjentem w zakresie diagnostyki i profilaktyki periodontologicznej oraz leczenia niechirurgicznego.

Dla kogo

Dla studentów 3., 4. i 5. roku kierunku lekarsko-dentystycznego, lekarzy dentystów stażystów i praktykujących lekarzy dentystów

7 lekcji
40 godzin nauki
Pierwszy zakup
6 miesięcy 33 zł m-c
 
199
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
1, 6 lub 12 miesięcy
19-39 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs do LEW

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne i metodyczne z zakresu materiału wymaganego na Lekarskim Egzaminie Weryfikacyjnym.

Dla kogo

Dla absolwentów kierunku lekarskiego nostryfikujących dyplom w Polsce.

70 lekcji
200 godzin
 • Dostępne w abonamencie
 • Raty 0%
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 266 zł m-c
 
1 599
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
3, 6 lub 12 miesięcy
119-229 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs do LDEW

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne i metodyczne z zakresu materiału wymaganego na Lekarskim Dentystycznym Egzaminie Weryfikacyjnym.

Dla kogo

Dla absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego nostryfikujących dyplom w Polsce.

85 lekcji
200 godzin nauki
 • Dostępne w abonamencie
 • Raty 0%
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 266 zł m-c
 
1 599
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
3, 6 lub 12 miesięcy
119-229 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły

Kurs Efektywnej Nauki

Cel edukacyjny

Nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu biologiczno-psychologicznych aspektów procesu uczenia się, wypracowanie 6 efektywnych nawyków edukacyjnych i zainspirowanie do nauki!

Dla kogo

Studentów, licealistów, nauczycieli i wykładowców, przyszłych i obecnych rodziców, wszystkich intensywnie rozwijających się osób (16+).

15 lekcji
40-60 godzin nauki
 • z kursem maturalnym -50%
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) – wersja bazowa 66 zł m-c
 
399
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) – wersja premium 133 zł m-c
 
799
6 miesięcy (185 dni) – wersja bazowa
66 zł m-c
399
6 miesięcy (185 dni) – wersja premium
133 zł m-c
799
Przedłużenie dostępu
3, 6 lub 12 miesięcy
99 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły
Wydawnictwo WNL

Kurs EKG

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnej analizy EKG zakończonej jego opisem, postawieniem rozpoznania i ustaleniem wstępnego postępowania.

Dla kogo

Dla studentów 3., 4., 5. i 6. roku kierunku lekarskiego oraz lekarzy stażystów i rezydentów.

26 lekcji
60 godzin nauki
Pierwszy zakup
6 miesięcy 49 zł m-c
 
299
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Sprawdź szczegóły
Pozostali wydawcy

Kurs Twój Pierwszy Dyżur

Cel edukacyjny

Przygotowanie do efektywnego przeprowadzenia diagnostyki różnicowej pacjentów, zgłaszających się z najczęściej występującymi objawami do szpitala, POZ, NPL i SOR.

Dla kogo

Dla lekarzy pracujących w szpitalach, POZ, NPL i SOR, lekarzy stażystów oraz studentów ostatnich lat kierunku lekarskiego

30 lekcji
100 godzin
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 166 zł m-c
 
999
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
3, 6 lub 12 miesięcy
89-199 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły
Pozostałe wydawnictwa

Kurs Prawa Lekarza

Cel edukacyjny

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie prawne lekarza do pracy w zawodzie.

Dla kogo

Dla wszystkich praktykujących lekarzy oraz studentów 5. lub 6. roku kierunku lekarskiego.

10 lekcji
10 - 20 godzin nauki
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 49 zł m-c
 
299
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
3, 6 lub 12 miesięcy
29-59 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły

Kurs Alfabet Ruchu

Cel edukacyjny

Kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy trenera personalnego, oraz efektywnego i prawidłowego prowadzenia treningów medycznych, funkcjonalnych i motorycznych.

Dla kogo

Dla wszystkich praktyków (trenerów, instruktorów i fizjoterapeutów), pracujących w ramach trzech specjalizacji ruchowych, tj. trening medyczny, funkcjonalny i motoryczny.

38 lekcji
80 godzin nauki
Pierwszy zakup
10 miesięcy 159,9 zł m-c
 
1599
Pierwszy zakup
3 miesiące 231,6 zł m-c
 
695
10 miesięcy
159,9 zł m-c
1599
3 miesiące
231,6 zł m-c
695
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
3, 6 lub 12 miesięcy
99-199 / 1 m-c
Sprawdź szczegóły

Dlaczego warto uczyć się z nami?

Selekcja materiału

Wyobraź sobie naukę z magicznego podręcznika, który sam się aktualizuje. Sam odpowiada na wszystkie wątpliwości, które zapiszesz na marginesie. To właśnie Więcej niż LEK.

Opieka dydaktyczna

Zespół moderatorów czuwa, aby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Masz pewność, że otrzymasz odpowiedź na czas.

Pewne rezultaty

Ucz się i zapamiętuj informacje. Systematyczne powtórki i praca z pytaniami pozwolą usystematyzować wiedzę i zbudować świadomą kompetencję.

Kursy sprawdzone przez tysiące medyków.

Na portalu Więcej niż LEK realizowanych jest ponad 12 000 kursów rocznie!

Poznaj opinie naszych absolwentów!

Bądź na bieżąco!

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ważne dla siebie wiadomości!

Zapisz się do newslettera