Elektrokardiografia, znana powszechnie jako EKG, jest jednym z najpowszechniejszych badań w medycynie – trudno spotkać osobę, która nie miała z nim nigdy do czynienia. Interpretacja EKG jest jednym z wyzwań, jakie stoi przed każdym lekarzem mającym kontakt z pacjentem, a często też przed osobami wykształconymi w dziedzinie ratownictwa czy pielęgniarstwa.

Aby pomóc oswoić się z tym badaniem, które często może wydawać się bardzo skomplikowane, stworzyliśmy Kurs EKG – zaprojektowany w sposób umożliwiający efektywną i skuteczną naukę zarówno teorii, jak i praktyki, dzięki stworzeniu innowacyjnego modułu zadań praktycznych.

Dlaczego powstał kurs?

Wielu studentów nigdy nie miało możliwości uczestnictwa w zajęciach klinicznych z kardiologii, a co dopiero nauczenia się elektrokardiografii – szczególnie w praktyce!

Wielu lekarzy na początku swojej pracy podchodzi do EKG z pewną obawą i lękiem, zwłaszcza, gdy nie mogą liczyć na pomoc bardziej doświadczonych lekarzy. Nawet kiedy wiemy, że badanie to należy wykonać, często nie jesteśmy pewni, co w nim widzimy. Nie potrafimy zdecydować, czy powinniśmy się martwić wynikiem ani jak dalej postąpić.

Kurs EKG jest odpowiedzią na podobne wątpliwości. Ma za zadanie wyposażyć każdego lekarza w powtarzalne i zrozumiałe narzędzia (jak „7 kroków oceny EKG”) oraz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne na temat poszczególnych rozpoznań, co pozwoli pewniej i spokojniej dokonywać interpretacji EKG oraz podejmować dalsze decyzje kliniczne.

Dla kogo jest Kurs EKG?

Nasz kurs został opracowany z myślą o szerokim spektrum odbiorców – od studentów medycyny, którzy po raz pierwszy stykają się z EKG, przez lekarzy zaczynających pracę w POZ, NPL czy SOR, po lekarzy z doświadczeniem klinicznym chcących odświeżyć swoją wiedzę i umiejętności. Niezależnie od Twojego poziomu zaznajomienia z EKG, nasz kurs oferuje strukturalne i wnikliwe podejście do nauki o nim.

Struktura Kursu EKG

Kurs EKG został podzielony na działy, z których każdy porusza jeden główny element elektrokardiografii. Każdy dział dzieli się na lekcje i zawiera przynajmniej jedną lekcję teoretyczną oraz kończy się jedną lekcją praktyczną.

Lekcje teoretyczne, za pomocą prezentacji złożonych ze slajdów, nauczą Cię m.in. podstaw, definicji, kryteriów i postępowania w ramach jednej grupy zagadnień. Na końcu każdej lekcji teoretycznej znajdziesz sekcję pytań kontrolnych, które pomogą w weryfikacji i umocnieniu zdobytej wiedzy.

Lekcje praktyczne składają się z modułu zadań praktycznych – o którym więcej piszemy niżej – oraz sekcji pytań kontrolnych.

Działy Kursu EKG to kolejno:

 1. Wstęp do kursu – to pierwszy krok w Twojej podróży z Kursem EKG. Wprowadza cię w temat, wyjaśnia cele kursu i daje wskazówki, jak najefektywniej korzystać z dostępnych materiałów.
 2. Podstawy EKG – tutaj zanurzysz się w świat elektrokardiografii, ucząc się o anatomii i elektrofizjologii serca, aspektach technicznych badania i składnikach krzywej EKG. W tym miejscu znajdziesz również schemat „7 kroków oceny EKG” pozwalający w sposób ustrukturyzowany podejść do analizy elektrokardiogramu.
 3. Rytm zatokowy i jego zaburzenia – ta część stanowi pierwszy fragment nauki, zarówno o prawidłowej pracy, jak i o zaburzeniach najważniejszego rozrusznika serca – węzła zatokowego.
 4. Zaburzenia przewodzenia – w tej sekcji kursu skupiamy się na zaburzeniach przewodzenia, takich jak bloki przedsionkowo-komorowe i bloki śródkomorowe. Nauczysz się identyfikować je w EKG, zrozumiesz, z czego wynikają oraz jak z nimi postępować.
 5. Przerost i powiększenie jam serca – ten dział zawiera opis odchyleń wynikających z przeciążenia każdej z jam serca. Dowiesz się, jakie są przyczyny charakteryzujących je zmian w EKG, jak je zidentyfikować i jak należy z nimi postępować.
 6. Niedokrwienie i martwica – w tym module kursu koncentrujemy się na rozpoznaniach o kluczowej istotności klinicznej – na zawałach serca. Nauczysz się, jakie zmiany elektrokardiograficzne są typowymi dla niedokrwienia lub martwicy, ale dowiesz się również o innych zmianach (nie zawsze kojarzonych z zawałem serca, a jednocześnie niemniej istotnych klinicznie).
 7. Arytmie nadkomorowe – od pojedynczych pobudzeń przedsionkowych do migotania i trzepotania przedsionków. W tej sekcji kursu poznasz klasyfikacje arytmii, dowiesz się, jak je rozpoznawać, do których przywiązywać znaczenie, a które nie potrzebują znaczących działań z Twojej strony.
 8. Arytmie komorowe – to ostatni dział kursu, który został poświęcony drugiej grupie zaburzeń rytmu – arytmiom komorowym. Nauczysz się klasyfikacji i kryteriów tych arytmii, ale również ich istotności klinicznej i wstępnego postępowania przy ich rozpoznaniu.

Moduł Zadań Praktycznych

Moduł zadań stworzony do rozwiązywania zadań praktycznych to jeden z głównych i unikalnych elementów Kursu EKG. Zadania praktyczne zapewnią Ci na weryfikację własnej biegłości w EKG, ale również pozwolą na zdobywanie krok po kroku umiejętności klinicznych – od analizy konkretnych elementów EKG, po pełny opis badania z ustaleniem wstępnego postępowania.

Zadania składają się z poleceń, a te – z kroków, które niekiedy pogrupowano w etapy.

Polecenia możesz rozwiązywać na trzy sposoby:

 • Samodzielnie – uzyskując tylko odpowiedź. Wybierz tryb samodzielny przy dużej pewności co do rozwiązania, gdy chcesz tylko sprawdzić poprawność odpowiedzi.
 • Ze wskazówkami – stopniowo odkrywając kolejne kroki i etapy wyjaśnień z dostępnymi dodatkowo wskazówkami, które pomogą nakierować Cię na dobry tor myślenia, by końcowo dotrzeć do właściwej odpowiedzi. Wybierz tryb ze wskazówkami, jeśli chcesz nauczyć się krok po kroku zmierzania do odpowiedzi, zatrzymując się przy każdym kroku i zastanawiając, jakie postępowanie jest w danym momencie właściwe.
 • Z wyjaśnieniami – uzyskując od razu wytłumaczenie wszystkich kroków potrzebnych do uzyskania odpowiedzi. Możesz wybrać tryb z wyjaśnieniami, jeśli chcesz przeczytać całe zadanie bez potrzeby zatrzymywania się i ręcznego uruchamiania kolejnych kroków w celu sprawdzenia swojej wiedzy.

 

WNL - Kurs EKG - Moduł zadań wybór trybu

WNL - Kurs EKG - Moduł zadań

7 kroków oceny EKG

Na Kursie EKG w ramach „7 kroków oceny EKG” nauczysz się oceny elektrokardiogramu w sposób praktyczny, kliniczny i wspierający naukę. We wspomnianym schemacie wszystkie elementy krzywej EKG są oceniane w powiązaniu z grupami zaburzeń pracy serca, co jednocześnie ułatwia ich zapamiętanie i zmniejsza ryzyko pominięcia przy rutynowej analizie badania.
„7 kroków oceny EKG” pozwala w sposób powtarzalny, ustrukturyzowany i praktyczny przeanalizować zapis EKG oraz nakierować na właściwe rozpoznanie. Na kursie będziesz ćwiczyć jego wykorzystanie w lekcjach praktycznych, rozwiązując wieloetapowe zadania praktyczne weryfikujące umiejętności oceny konkretnych aspektów zapisu EKG, formułowania pełnego opisu badania, a także rozwiązywania przypadków klinicznych opierających się na prawdziwych historiach pacjentów.

Jak uczyć się z Kursem EKG?

Dzięki podziałowi Kursu EKG na lekcje teoretyczne i praktyczne na początku przyswajamy wiedzę, a następnie weryfikujemy na kilku etapach skuteczność naszej nauki.

Na początek zaplanuj czas na regularną naukę, która według naszych wyliczeń powinna zająć Ci 30–60 godzin. Przechodząc do pracy z kursem, zacznij od działu „Podstawy EKG”, a kolejne działy możesz wybrać według własnych preferencji (choć zalecamy kolejność zgodną z kolejnością działów na kursie). W ramach każdego działu najpierw przyswój lekcję teoretyczną i zweryfikuj zdobytą wiedzę w sekcji pytań kontrolnych na końcu lekcji. Po przejściu wszystkich lekcji teoretycznych danego działu kolej na lekcję praktyczną, w której sprawdzisz swoje umiejętności na bazie wydruków EKG w module zadań praktycznych.

Po module zadań ponownie przyjdzie czas na weryfikację wiedzy w pytaniach kontrolnych – tym razem bardziej praktycznych.

W przypadku pojawienia się wątpliwości na każdym etapie nauki (przy slajdach, pytaniach i zadaniach) wszyscy kursanci mogą zadawać pytania, a zespół Więcej niż LEK – na czele z Autorem kursu – pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zakończenie

Jeśli dotychczas EKG budziło Twoje obawy i niechęć, to Kurs EKG jest dedykowany dla Ciebie.
Nie tylko uzupełni Twoją wiedzę w trakcie studiów i zajęć klinicznych, ale pozwoli w trakcie codziennej pracy lekarza prowadzić lepszą diagnostykę z pomocą EKG.

Korzystając z tego kursu, nie tylko zyskasz wiedzę teoretyczną na temat interpretacji elektrokardiogramu, ale także zdobędziesz praktyczne umiejętności dzięki modułowi zadań praktycznych.

Z nieskrywaną ekscytacją zachęcamy do dołączenia do Kursu EKG i wspólnego tworzenia świadomej społeczności lekarzy!

Czekamy na Twoje opinie oraz pytania związane z kursem. Wszelkie pytania i wątpliwości możesz kierować do nas w wiadomościach na naszych profilach FB i IG.

Do usłyszenia na Kursie EKG!


o Autorze:

lek. Maciej Smoła

Lekarz na 4. roku specjalizacji z kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Twórca Kursu EKG na Medycznym Portalu Edukacyjnym Więcej niż LEK.

 

Kurs EKG – przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnej analizy EKG

Lekcje teoretyczne dotyczące rozpoznań stawianych z pomocą EKG oraz lekcje praktyczne weryfikujące zdobytą wiedzę i uczące korzystania z niej.

Pierwszy zakup
6 miesięcy 59 zł m-c
 
349
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Zapisz się