Rok akademicki na studiach medycznych to czas intensywnych wyzwań i solidnej dawki nauki, jednak nie samą nauką człowiek żyje! W trakcie jego trwania, oprócz zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnych, studenci mają czas na chwilę wytchnienia podczas świątecznych przerw i innych dni wolnych. Przejdźmy wspólnie przez kalendarz medycznego roku akademickiego i poznajmy jego strukturę. 😊🙌🏼

Rok akademicki

Rok akademicki jest podzielony na dwa semestry, zimowy i letni, trwające po 15 tygodni każdy. Dokładna organizacja roku akademickiego jest określona przez zarządzenie Rektora uczelni, ustanawiającego czas trwania zajęć dydaktycznych podczas semestrów i przerwy w nauce.

Inauguracja roku akademickiego

To uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego, odbywające się zazwyczaj w pierwszych dniach października. W inauguracji trakcie ma również miejsce immatrykulacja, czyli oficjalne przyjęcie nowych studentów w poczet uczelnianej społeczności.

Semestr zimowy

Rok akademicki rozpoczyna się semestrem zimowym na początku października, a kończy w styczniu lub w lutym. W trakcie semestru zimowego obowiązuje przerwa na święta Bożego Narodzenia. Po semestrze zimowym następuje czas zimowej sesji egzaminacyjnej.

Semestr letni

Rozpoczyna się przeważnie w połowie lutego, a kończy w czerwcu bądź lipcu, z tygodniową przerwą na czas Wielkanocy. Semestr letni kończy się letnią sesją egzaminacyjną.

Sesja

Sesja jest czasem pisania egzaminów zaliczeniowych, sprawdzających wiedzę z przedmiotów realizowanych w minionym semestrze. Trwa najczęściej 2 lub 3 tygodnie. W tym okresie nie ma seminariów, ćwiczeń ani wykładów – cała studencka energia jest skoncentrowana na powtórkach do egzaminów. 📚 Terminy egzaminów są zwykle ustalane na początku roku akademickiego. Niekiedy ustaleniem tych terminów i zarezerwowaniem sali na egzamin musi zająć się tym starosta roku. Jeśli dany przedmiot kończy się egzaminem, ocena z niego stanowi ocenę końcową.

💡 Aby zostać dopuszczonym do egzaminu z danego przedmiotu w sesji, należy zrealizować konkretne wymagania – często jest to stuprocentowa obecność na zajęciach i zaliczenie kolokwium na koniec zajęć. Upewnij się więc, że masz spełnione wszystkie warunki, aby móc przystąpić do egzaminu. 🙌🏼

💡 Do wybranych egzaminów można podejść w terminie zerowym, tzw. „zerówce”. Ten egzamin odbywa się wówczas przed terminem oficjalnej sesji. Na niektórych uczelniach jest to termin „gratisowy” egzaminu – po jego niezaliczeniu można przystąpić do właściwego, pierwszego terminu egzaminu w sesji oraz ewentualnie do terminu drugiego w sesji poprawkowej. Należy jednak pamiętać, że na niektórych uczelniach przystąpienie do egzaminu zerowego jest równorzędne z przystąpieniem do egzaminu w trakcie właściwej sesji – tak samo wykorzystujemy jeden z przysługujących nam terminów, a w razie niezaliczenia egzaminu zerowego przysługuje nam jeden dodatkowy termin – i to tylko w sesji poprawkowej.

💡 Jeśli z powodu sytuacji losowej (np. nagłej sytuacji rodzinnej czy choroby) nie możesz przystąpić do egzaminu w podanym terminie, możesz złożyć pisemny wniosek o przedłużenie sesji z dołączonymi dokumentami uzasadniającymi przyczynę Twojej niedyspozycji. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu może zostać ustalony indywidualny termin zdawania przez Ciebie egzaminu. Jeśli jednak zdecydujesz się nie przyjść na pierwszy termin bez uprzedniego poinformowania o tym, jest to równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu – możesz wtedy przystąpić do niego w drugim terminie, w sesji poprawkowej.

Sesja poprawkowa

To druga szansa dla studentów, którym nie udało się zaliczyć egzaminu w pierwszym terminie podczas trwania sesji zimowej lub letniej. Sesja poprawkowa w semestrze zimowym rozpoczyna się od razu po zakończeniu sesji właściwej i trwa zazwyczaj przez tydzień, natomiast w semestrze letnim egzaminy poprawkowe przeważnie organizowane są we wrześniu. Termin egzaminu poprawkowego może być z góry ustalony, jednak czasami trzeba indywidualnie skontaktować się z wykładowcą i ustalić datę poprawki. Przystąpienie do takiego egzaminu nie wymaga żadnych dodatkowych podań czy zapisów – każdemu studentowi przysługuje drugi, poprawkowy termin egzaminu.

💡 Przed przystąpieniem do egzaminu sprawdź, w jaki sposób będzie przebiegała poprawka. Zazwyczaj ma taką samą formę, jak pierwszy termin egzaminu, jednak niekiedy może się to zmienić – np. kiedy egzamin był testowy, poprawka może być ustna. Wielu studentów nie przepada za egzaminami ustnymi, stąd może być to dodatkowa motywacja do nauki i zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie. 😁

💡 Pamiętaj, że niezaliczony w pierwszym terminie egzamin to nie koniec świata! To dość powszechna sytuacja podczas studenckiej drogi – w końcu uczelnie po coś wymyśliły sesję poprawkową! 😜
Sesja ciągła (krocząca) 🔁
To rodzaj sesji, podczas której egzaminy rozłożone są na cały okres trwania semestru (nie odbywają się w jednym, określonym czasie, jak podczas sesji tradycyjnej). Ma ona swoje plusy – można pisać egzaminy w krótkim czasie po ukończeniu zajęć, co pozwala podejść do nich ze świeżą wiedzą. Wymaga to jednak dobrego zorganizowania i regularnej nauki podczas trwania zajęć.

Dni wolne

Dotarliśmy do tej przyjemniejszej części roku akademickiego! 😊 Oprócz standardowo wolnych weekendów w trakcie studiów są także inne dni wolne od zajęć – przerwy świąteczne, ferie zimowe czy dni rektorskie i dziekańskie.

Ferie zimowe

To czas wolny od zajęć po ukończeniu sesji zimowej, między semestrem zimowym a letnim.

Wakacje letnie i praktyki wakacyjne

Letnie wakacje trwają trzy miesiące – od początku lipca do końca września. Studenci zobligowani są wówczas do wykonania praktyk wakacyjnych. Po pierwszym, drugim, trzecim, czwartym oraz piątym roku studenci uczęszczają na takie praktyki przez 4 tygodnie, zazwyczaj w wymiarze 120 godzin.

Juwenalia

To coroczne święto studenckie, sytuujące się w maju. W trakcie juwenaliów często odbywają się koncerty i festiwale, podczas których organizowane są liczne gry i konkursy. W dniu wydarzenia zajęcia są odwołane. Juwenalia stanowią doskonałą okazję do integracji oraz oderwania od nauki!

Dni i godziny rektorske oraz dziekańskie

Dni i godziny rektorskie to takie, w których nie odbywają się planowe zajęcia – ogłasza je Rektor, czyli osoba zarządzająca całą uczelnią. Może on na przykład zadecydować o przedłużeniu długiego weekendu, przerwy świątecznej lub ogłosić dzień rektorski z powodu ważnej uczelnianej uroczystości.

Analogicznie dni dziekańskie są ogłaszane przez Dziekana (osobę zarządzającą konkretnym wydziałem). Może on ustalić dni lub godziny dziekańskie dla osób studiujących na danym wydziale z różnych powodów, na przykład dni otwartych czy konferencji, aby umożliwić studentom uczestniczenie w tych wydarzeniach.

 

Dni wolne od zajęć

Lista wolnych dni w trakcie roku akademickiego wygląda następująco:

  • 1 listopada: Uroczystość Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada: Święto Niepodległości,
  • koniec grudnia i początek stycznia: zimowa przerwa świąteczna,
  • 1 stycznia: Nowy Rok,
  • 6 stycznia: Święto Trzech Króli,
  • styczeń–luty: przerwa międzysemestralna (ferie zimowe),
  • Poniedziałek Wielkanocny: 💡 uczelnie często ustalają również kilka dni wolnych przed i po świętach Wielkanocnych,
  • 1–3 maja: majówka (Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja); 2 maja nie jest dniem wolnym, natomiast często w tym dniu zarządzany jest dzień rektorski,
    maj–czerwiec: Boże Ciało (święto ruchome).

 

Podsumowanie

Przeprawa przez rok akademicki jest pełna intensywnej nauki, ale jest w niej również czas na cenne chwile odpoczynku i złapanie oddechu. Warto mieć to na uwadze, tworząc plany w swojej studenckiej rzeczywistości – znajduje się w niej czas na naukę, ale również na naładowanie baterii przed kolejnymi medycznymi wyzwaniami, co pozwala utrzymać zdrowy balans. 📚✨

Kurs Medycyna START!

Spokojne przygotowanie do studiowania na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym oraz odpowiedź na wszystkie pytania i wątpliwości przed medycyną.

Dostęp do kursu
 
0
Kurs jest całkowicie online i dostępny bezpłatnie.
Kurs jest całkowicie online i dostępny bezpłatnie.
Skorzystaj za darmo