W dniu 31.05.2023 roku na fanpage’u oraz portalu Remedium (www.remedium.md) opublikowano sponsorowany artykuł pt. „LEPoLEK vs Więcej niż LEK”. Artykuł miał na celu porównanie nauki z ww. portalami i w naszej opinii skrajnie faworyzował jeden z nich.

Artykuł zawierał w sobie wiele nieprawdziwych informacji na temat nauki z kursami Więcej niż LEK, manipulował danymi, a opinie autora – który nigdy nie był kursantem WNL – przedstawiał jako fakty. Sponsorowanie, ton i narracja artykułu zostały szybko wychwycone przez obserwujących fanpage Remedium, którzy w komentarzach podzielili się swoimi obawami co do obiektywności i rzetelności artykułu. W ciągu kilkunastu godzin niektóre komentarze przestały być widoczne, a sam artykuł został usunięty z portalu Remedium w dniu 1.06.2023 roku.

W poniższym tekście cytujemy fragmenty z artykułu oraz publikujemy nasze komentarze. Zapraszamy wszystkich do samodzielnej oceny pełni informacji, jakie tam zawarliśmy, wraz z oceną narracji, w której sponsorowany artykuł został napisany.

Baza pytań

1. LEPoLEK w swojej bazie pytań do LEK-u całościowo posiada 7366 pytań z omówieniami i komentarzami pod każdą odpowiedzią, natomiast WNL – 5690.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: To informacja bez kontekstu. W bazie pytań na Kursie do LEK znajdują się wszystkie pytania z aktualnej bazy CEM oraz ponad 3500 pytań spoza bazy CEM, na które składają się pytania z poprzednich egzaminów opublikowane przez CEM oraz pytania historyczne, spisane przez podchodzących do egzaminu. W bazie pytań na Kursie do LEK nie znajdują się duplikaty pytań powtarzających się na egzaminach.

Biorąc pod uwagę fakt, że pierwszy egzamin LEP odbył się jesienią 2004 roku oraz fakt, że od sesji wiosennej 2021 na każdym egzaminie pojawia się tylko 60 wcześniej niepublikowanych pytań, maksymalna możliwa liczba autentycznych pytań z egzaminów LEP/LEK wynosi 6900. Na stronie CEM dostępne są jednak jedynie pytania sięgające wstecz do września 2008. Pytania sprzed tej daty są pytaniami historycznymi, o nieaktualnej treści lub poziomie nieadekwatnym do dzisiejszych realiów egzaminu, a ich treść może być oparta jedynie na przekazach lub notatkach osób piszących egzamin w latach 2004–2007.

Warto pamiętać, że 70% pytań na egzaminie LEK pochodzi z oficjalnej bazy CEM, której opracowanie przez zespół Więcej niż LEK na wszystkich sesjach egzaminacyjnych w ostatnich kilku latach pozwoliło kursantom odpowiedzieć prawidłowo na kontrowersyjne pytania z bazy CEM.

2. Na WNL-u bardzo często zamiast na omówienia odpowiedzi natrafiamy na śmieszne GIF-y, które mają umilić naukę, jednak mogą również powodować utratę koncentracji. Jeżeli ktoś oczekuje czystej merytoryki bez zbędnych rozpraszaczy, to rozwiązywanie pytań na tej platformie może nie być dla niego. Natomiast na LEPoLEK-u często możemy spotkać filmiki z komentarzami różnych autorytetów świata medycyny (w tym profesorów, konsultantów krajowych), szczególnie pod pytaniami, które są najbardziej kontrowersyjne i sprawiają najwięcej problemów młodym lekarzom.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: To nieprawda. W bazach pytań na portalu Więcej niż LEK znajduje się 10 437 pytań oraz ponad 50 000 odpowiedzi. GIF-y znajdują się w wyjaśnieniach do 111 odpowiedzi, co oznacza, że GIF pojawia się w 1 na 600 odpowiedzi do pytań. GIF-y użyte zostały tylko wtedy, gdy kompleksowe merytoryczne wyjaśnienie można było umieścić jedynie pod prawidłową odpowiedzią.

3. Natomiast na LEPoLEK-u często możemy spotkać filmiki zkomentarzami różnych autorytetów świata medycyny (w tym profesorów, konsultantów krajowych), szczególnie pod pytaniami,które są najbardziej kontrowersyjne i sprawiają najwięcej problemów młodym lekarzom. Tu trzeba również zaznaczyć, że w przypadku wykupienia wszystkich pakietów na WNL-u będziemy mieli dostęp do dodatkowych pytań, jednak one nie posiadają komentarzy i omówień.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.


Komentarz: To zdanie nie jest prawdziwe. Pisząc o wykupieniu wszystkich pakietów, autor miał prawdopodobnie na myśli zakup kursów innych niż Kurs do LEK. Wszystkie pytania w bazach na Kursach do LEK, LDEK i Kursach z Nauk Klinicznych mogą być komentowane przez kursantów i moderatorów. Na dzień 31.05.2023 na kursach wydawnictwa Więcej niż LEK znajdowało się 78 700 komentarzy kursantów i 49 900 komentarzy moderatorów (często jeden komentarz moderatora odpowiada na kilka pytań kursantów). Wszystkie pytania z Bazy CEM posiadały opracowania i wyjaśnienia, podobnie wszystkie pytania autorskie na Kursach z Nauk Klinicznych posiadały wyjaśnienia w postaci powiązanych z nimi slajdów z lekcji, w której omawiano wprost zagadnienie poruszane w pytaniu. Dobór typu wyjaśnienia (wyjaśnienie tekstowe, cytat, powiązany slajd z lekcji) do pytania zamkniętego zależy od celu, w jakim pytanie zostało osadzone w kursie lub w bazie pytań.

4. Dużym problemem wśród osób przygotowujących się do LEK-u są zdezaktualizowane albo niemające prawidłowej odpowiedzi pytania z bazy CEM – podejście do tego problemu na obu platformach również jest inne. WNL stara się dojść do tego, którą odpowiedź na dane pytanie CEM uznał za prawidłową na historycznym egzaminie, i taką oznacza jako prawidłową. LEPoLEK również podaje tę informację, ale zaznacza ponadto odpowiedź zgodną z aktualnymi wytycznymi, w związku z czym często obie widnieją jako prawidłowe. W tym wypadku prawidłowe odpowiedzi zaświecą się użytkownikowi na pomarańczowo, a nie na zielono, by zwrócił uwagę na to, że ma do czynienia z pytaniem kontrowersyjnym.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: To nieprawda. W wyjaśnieniach, uzupełnieniach i komentarzach pod pytaniami w bazie pytań na Kursie do LEK opisano  zgodność pytania z aktualną wiedzą medyczną, wskazując na to, która odpowiedź byłaby prawidłowa dzisiaj, natomiast na portalu podświetlana jako prawidłowa jest tylko ta odpowiedź, która na poprzednich egzaminach była uznawana za prawidłową.
Takie rozwiązanie oparliśmy o art. 14d, ust. 2 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (https://cem.edu.pl/legis/ustawa_o_zawodach_lekarza_i_lekarza_dentysty.pdf), wedle którego każde pytanie na LEK-u zawiera 5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Na Kursie do LEK oznaczenia prawidłowości pytań stosowane są  zgodnie z powyższym zapisem, a odpowiedzi oznaczane są jako prawidłowe na bazie weryfikacji poprawności odpowiedzi podczas osobistych wizyt w CEM. Ta praktyka sprawiła, że w ciągu kilku ostatnich lat odpowiedzi na kontrowersyjne pytania z Bazy CEM, wskazane na Kursie do LEK jako prawidłowe, były tymi, których oczekiwał CEM na egzaminach i zapewniły kursantom punkty na LEK.

5. Na LEPoLEK-u dostaniemy pytania bardzo szczegółowo poukładane, co sprawia wrażenie, że rozmieszczenie każdego z nich zostało dokładnie przemyślane. Po ustawieniu –przykładowo – pytań z migotania przedsionków otrzymałem ich całą sensownie ułożoną bazę: na początku pojawiały mi się pytania dotyczące etiologii i nazewnictwa, później diagnostyki i leczenia. Natomiast na WNL-u w ogóle nie ma opcji wyświetlenia pytań tylko z migotania przedsionków. W największym zawężeniu udało mi się dostać jedynie pytania z kardiologii.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: To nieprawda. Aby przejść do pytań z migotania przedsionków, w wyszukiwarce w panelu filtrów należy wpisać „migotanie przedsionków” lub inną frazę, która może być obecna w pytaniu, a której poszukuje kursant.

6. W największym zawężeniu udało mi się dostać jedynie pytania z kardiologii. Z tego względ uraz dostanę pytanie z leczenia migotania przedsionków, raz z diagnostyki wady serca, a potem z nadciśnienia tętniczego. Na platformie WNL pytania są wrzucone do wielkich zbiorów pytań dotyczących danej dziedziny, bez dodatkowych podziałów czy poukładania pytań.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: To nieprawda. Pytania w bazie WNL można precyzyjnie filtrować, zależnie od poprzednio udzielonej odpowiedzi (pytanie nierozwiązane, ostatnio rozwiązane błędnie, kiedykolwiek rozwiązane błędnie, ostatnio rozwiązane poprawnie, ostatnio oznaczone jako niepewne i kiedykolwiek oznaczone jako niepewne), zapisania pytania w kolekcjach, przedmiotu z klasyfikacji CEM, sesji egzaminacyjnej LEK, czy tematu uwzględniającego podział przedmiotów CEM na pojedyncze zagadnienia.

Materiały do nauki

7. Skąd wziął się u nas ten zwyczaj nauki ze slajdów? Najprawdopodobniej stąd, że książki medyczne były u nas często na niskim poziomie i bardzo rzadko je aktualizowano.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: Jest to opinia autora przedstawiona jako fakt, co jest szczególnie istotne w sytuacji, w której autor nie zrealizował żadnego z kursów na portalu Więcej niż LEK.

Portal Więcej niż LEK jako jeden z pierwszych medycznych portali edukacyjnych w Polsce wprowadził przedstawianie materiałów dydaktycznych w formie interaktywnych slajdów, tworzonych przy pomocy technologii atomowych treści. Pozwalają one na czytelne i przejrzyste przedstawianie informacji, a także personalizację procesu nauki (między innymi za pomocą systemu przypisów), dzięki czemu możliwe jest tworzenie treści w oparciu o najnowszą wiedzę psychologiczną i dydaktyczną. Slajdy jako forma nauczania i system wydawniczy pozwalają tworzyć materiały edukacyjne z myślą o personalizacji procesu kształcenia, gdyż pozwalają na wykorzystanie bardzo wielu środków dydaktycznych.

Wbrew opinii autora, gdy spojrzymy na wiedzę z zakresu psychologii poznawczej, to można dojść do wniosku, że kluczowym elementem efektywnego uczenia się jest zarządzanie procesami uwagi osoby uczącej się. Właśnie z tego powodu stworzyliśmy specjalne zestawy layoutów slajdów, które pomagają w utrzymaniu skupienia poprzez obniżenie kognitywnego przeładowania pamięci operacyjnej wywołanego ciągłą konieczność przeprowadzania procesu selekcji informacji. Jeśli ktoś zastanawia się, dlaczego wiele osób zasypia na wykładach – czy w trakcie czytania ogromnych książek, czy długich artykułów – to właśnie jest to ten powód. Więcej niż LEK od początku miało na celu wypracowanie rozwiązania, które metodycznie pomoże rozwiązać ten konkretny problem, gdyż był on zgłaszany przez studentów medycyny.

Dodatkowy aspekt to kwestia organizacji procesu kształcenia, procesu wydawniczego i analizy efektów edukacyjnych. Kontekstowe dyskusje, ocena lekcji, szybkość i łatwość aktualizacji treści, wyświetlanie tego samego slajdu na wielu kursach, współdzielenie modułu dyskusji pomiędzy różnymi kursami – wszystkie te zalety są konsekwencją wyboru slajdów jako podstawowego nośnika treści edukacyjnych.

8. Nie jest to [nauka ze slajdów] jednak najskuteczniejszy sposób na naukę. Muszę przyznać, że na początku korzystałem z niego tylko dlatego, że przez lata studiów byłem do tej formy przyzwyczajony. Każdy z pewnością zna slajdy, dlatego nie będę wdawał się w szczegóły. Wiedza jest na nich poucinana na kawałki i przestawiona właśnie we fragmentach. Trudno przez to spojrzeć na dany temat całościowo, a odnalezienie konkretnej informacji w takim zestawie jest często niemożliwe albo przynajmniej bardzo czasochłonne.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: Jest to opinia autora przedstawiona jako fakt. Co jest szczególnie istotne w sytuacji, w której autor nie zrealizował żadnego z kursów na portalu Więcej niż LEK. Na przytoczenie tej tezy autor nie prezentuje żadnego dowodu.

Przyjęta metodyka tworzenia kursu zależy od celu edukacyjnego, jaki ma realizować. Ze względu na charakter celów edukacyjnych studentów medycyny oraz charakterystykę treści medycznych, wykorzystania slajdów jako podstawowego nośnika informacji edukacyjnych daje najwięcej możliwości tworzenia materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb tej grupy odbiorców. Nauka wykorzystująca interaktywne slajdy jest jednym z elementów metodologii aktywnego nauczania, w którym to na osobie uczącej się spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie przewodu myślowego w trakcie nauki, a zarządzanie uwagą przestaje stanowić problem. Warto również zauważyć, że kursy nie są zbudowane tylko ze slajdów, a stanowią całość, zbudowaną z innych środków dydaktycznych (jak pytania zamknięte, pytania otwarte, moduł dyskusji, informacje o procesie pozyskiwania wiedzy czy systemach monitorowania postępów, a także statystykach informujących o postępach i brakach w wiedzy). Wszystkie te środki dydaktyczne tworzą lekcje, a lekcje te tworzą kurs – i to on powinien być oceniany całościowo.

Na portalu Więcej niż LEK dostępne jest ponad 630 lekcji. Po każdej z nich kursant ocenia daną lekcję w 5 kategoriach. Średnia ocena obliczona na podstawie ponad 100 000 ocen lekcji wynosi 92/100 punktów. Ocena ta powstaje w wyniku uśrednienia odpowiedzi na 5 pytań, w którym kursant ocenia przejrzystość, aktualność, zrozumiałość treści, jak i poziom wyczerpania tematu oraz to, czy prezentacja zawiera wszystkie potrzebne materiały audiowizualne. Co więcej, na Kursie do LEK kursant przystępuje do wstępnego i końcowego LEKu, które są próbnymi egzaminami ułożonymi analogicznie do prawdziwego egzaminu (70% pytań pochodzi z bazy CEM, 30% to pytania historyczne z LEK, pytania występują w analogicznych proporcjach tematycznych jak na prawdziwym egzaminie). Na bazie analiz efektów kształcenia Kursu do LEK, w latach 2021–2023 kursanci poprawili swój wynik na próbnym LEKu o średnio 14,4 punktów procentowych (dane podane w oparciu o ponad 2600 podejść do próbnego egzaminu LEK – przed i po zakończeniu kursu).

9. Na WNL znajdziemy pokaźną liczbę slajdów poukładanych w bardzo długie prezentacje (często >200) ponazywane Kardiologia 1, Kardiologia 2, Kardiologia 3 itd. Jeżeli chcemy uczyć się konkretnego zagadnienia, a nie postępować według kolejności, którą przygotowali dla nas autorzy platformy, to trudno jest znaleźć to, co nas interesuje. Nieco lepiej wygląda to w kursach z konkretnych przedmiotów, typu Kurs z Interny czy Kurs z Pediatrii..
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: To opinia niemająca potwierdzenia w faktach, co jest szczególnie istotne w sytuacji, w której autor nie zrealizował żadnego z kursów na portalu Więcej niż LEK.

W nawigacji portalu dostępna jest informacja o szczegółowej zawartości danych lekcji, włącznie z szacowanym czasem jej realizacji – aby ją poznać, wystarczy najechać myszką na nazwę lekcji w nawigacji kursu. Przejście do szczegółowych tematów jest też możliwe za pomocą wyszukiwarki na portalu. O kolejności przerabianych tematów decyduje kursant, wybierając zaplanowany przez redakcję i oparty na doświadczeniu absolwentów WNL plan nauki do LEK lub swobodny dostęp do treści (tę opcję w ciągu 5 lat wybrało 55% kursantów) – w obu przypadkach kursant ma możliwość personalizacji planu nauki.

10. LEPoLEK stara się dostarczyć użytkownikowi jak najwięcej narzędzi do nauki i pozwala mu wybrać, jak chciałby się uczyć – może tor obić zarówno za pomocą artykułów, jak i slajdów. WNL ma natomiast do wyboru tylko jeden sposób nauki, czyli slajdy, mało tego– poruszanie się po nich jest mało intuicyjne i jedyną sensowną kolejnością nauki jest raczej ta, którą przygotował dla nas autor platformy.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: To nieprawda. Nauka na portalu Więcej niż LEK jest wieloaspektowa, odbywa się w lekcjach, indywidualnych kolekcjach oraz bazach pytań. Lekcja może być skonstruowana z różnych środków dydaktycznych, z których prezentacja jest tylko jedną z opcji. Na kursach Więcej niż LEK używane są także inne środki dydaktyczne, takie jak zestawy pytań otwartych, system przypisów, system powiązań slajdów z pytaniami zamkniętymi, pytania zamknięte z wyjaśnieniami do odpowiedzi, zaawansowane statystyki realizacji lekcji, jak i poprawności udzielanych odpowiedzi. Dodatkowo na kursach obecne są moduł egzaminacyjny oraz moduł dyskusji, z których ostatni stanowi kluczowy element aktywnego nauczania nastawionego na osiągnięcie zrozumienia. Pod wszystkimi slajdami i pytaniami znajduje się ponad 100 000 komentarzy – pytań kursantów i odpowiedzi moderatorów.

11. WNL ma natomiast do wyboru tylko jeden sposób nauki, czyli slajdy, mało tego – poruszanie się po nich jest mało intuicyjne i jedyną sensowną kolejnością nauki jest raczej ta, którą przygotował dla nas autor platformy.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: To opinia autora przedstawiona jako fakt, co jest szczególnie istotne w sytuacji, w której autor nie zrealizował żadnego z kursów na portalu Więcej niż LEK.

W ciągu 6 lat prowadzenia kursów nie odnotowaliśmy uwag kursantów o nieintuicyjności poruszania się po slajdach, a warto zaznaczyć, że opinie kursantów zbieramy cyklicznie od 6 lat. W tym momencie dysponujemy bazą ponad 100 000 ocen naszych materiałów dydaktycznych. W cyklicznych ankietach oceniających kurs 98% kursantów ocenia działanie platformy za intuicyjne, co między innymi jest wynikiem przyjętego w ramach kursów layoutu slajdów oraz obecności licznych slajdów nawigacyjnych. Podczas pracy z lekcją kursant w każdej chwili wie, w którym jej miejscu się znajduje, dzięki zastosowaniu precyzyjnej, kontekstowej nawigacji lekcji, pozwalającej w każdej chwili przejść do wybranego przez kursanta miejsca lekcji i prezentacji. Naukę ze slajdami można prowadzić w dwóch trybach – pełno- i niepełnoekranowym – co zapewnia przejrzystość nauki oraz dostosowanie jej do potrzeb edukacyjnych kursanta i ma na celu pomoc w zarządzaniu skupieniem przy nauce.

Proponowana kolejność zagadnień omawianych na kursie jest zbieżna z kolejnością działów na LEK-u, a w obrębie danego rozdziału i lekcji kolejność zagadnień wynika przede wszystkim z kolejności zagadnień w źródłach zalecanych przez CEM. Kurs do LEK jest kursem powtórkowym i linearnym, a optymalną kolejnością nauki z nim jest właśnie ta zalecana przez jego twórców; została wypracowana na przestrzeni lat doświadczeń w przygotowaniu do LEK-u w starej i nowej wersji egzaminu. Jednocześnie każda osoba ucząca się ma możliwość spersonalizowania planu nauki i realizacji lekcji w dowolnej kolejności lub też nauki w trybie swobodnego dostępu, który przypomina bardziej korzystanie z książki.

12.

tabela 2 jpg 64660aebad84a
Tabela oraz cytat: W obu przypadkach widać jeszcze braki, np. na LEPoLEKu nie znajdziemy kursu z okulistyki czy dermatologii, które znajdziemy na WNL-u , a na WNL-u nie znajdziemy kursów z przedmiotów przedklinicznych, orzecznictwa czy zdrowia publicznego, które są na LEPoLEK.

Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: To nieprawda. Na dzień 31.05.2023 w lekcjach i prezentacjach widocznych na kursach wydawnictwa Więcej niż LEK nie znajdowały się żadne nieopracowane tematy. Wszystkie zagadnienia obowiązujące do LEK są omówione na Kursie do LEK (w tym orzecznictwo czy zdrowie publiczne), a wszystkie zagadnienia z przedmiotów klinicznych wymieniane w sylabusach uczelni medycznych – na Kursach z Nauk Klinicznych. Wszystkie lekcje i zagadnienia omawiane na kursach są widoczne w strukturach czy sylabusach kursów dostępnych na stronie www.wiecejnizlek.pl.

Kursy


13. LEPoLEK oferuje naprawdę wiele kursów, a każdy z nich zaprojektowany został tak, aby móc przerabiać parę jednocześnie. W związku z tym możemy sobie ustawić, że w poniedziałki będziemy się uczyli anatomii, a we wtorki histologii. Albo jeżeli mamy akurat 2-tygodniowy blok z kardiologii, możemy wybrać, że przez ten czas będziemy codziennie uczyli się kardiologii, a kiedy zaczniemy nowy blok – rozpocznie nam się nowy kurs. Na LEPoLEK-u plan kursów jest bardzo łatwo modyfikowalny, dzięki czemu będziemy mogli synchronizować je z naszą nauką na studiach. W przypadku WNL-u sytuacja wygląda inaczej. Tu każdy kurs jest osobnym bytem, nie ma możliwości zaplanowania przerabiania kilku kursów jednocześnie. Może się to sprawdzić w systemie blokowym, jednak jeżeli codziennie mamy inny przedmiot, jest to niepraktyczne, ponieważ będziemy musieli samodzielnie przełączać się między kursami.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.


Komentarz: Opinia autora w tym aspekcie zniekształca obraz systemu kursów i metodyki nauczania Więcej niż LEK. Prawdą jest, że każdy kurs stanowi osobny byt na portalu WNL, jest to zabieg celowy, świadomy i jest wyrazem dostosowania usługi do potrzeb odbiorcy. Nieprawdą jest, że nie ma możliwości zaplanowania nauki z wieloma kursami. Moduł planowania nauki jest dostępny na każdym z kursów, możliwe jest ustawienie wielu planów nauki jednocześnie, a przełączanie się pomiędzy dwoma kursami jest w każdej chwili dostępne dla kursanta w górnym menu portalu i wymaga wykonania dwóch kliknięć.

14. Na LEPoLEK-u system będzie przygotowywał nam powtórki składające się z pytań zamkniętych, na które źle odpowiedzieliśmy podczas przerabiania wcześniejszych lekcji oraz z paru pytań losowych. Czyli im więcej błędów popełniamy podczas rozwiązywania pytań, tym więcej materiału będziemy mieli do przerobienia w naszych powtórkach. Jeżeli natomiast dobrze oceniamy swoją wiedzę z danego materiału i popełniliśmy mało błędów, to nasze powtórki będą mniejsze. Na WNL-u powtórki składają się natomiast z pytań otwartych i losowych pytań zamkniętych. Nie podoba mi się tutaj to, że odpowiedzi na pytania otwarte musimy sami znaleźć w naszych notatkach, w związku z tym podczas powtórek dużo czasu będzie trzeba poświęcić na wyszukiwanie informacji, za co ta platforma otrzymuje ode mnie minus.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.


Komentarz: To nieprawda. Pytania zamknięte to nie losowe pytania, a wybrane 20 pytań z LEK na konkretny temat, który kursant przerabiał w poprzedniej lekcji. Zastosowanie pytań otwartych jest świadomym zabiegiem, gdyż kiedy odpowiadamy na nie samodzielnie, bez podpowiedzi, zachodzi proces odtwarzania wiedzy i właściwego uczenia się. Na przełomie 6 lat 93% kursantów WNL wskazało, że pytania kontrolne wpływają pozytywnie na ich motywację do nauki. Ten sposób nauki z metodycznej perspektywy przypomina naukę z fiszek, której esencjonalnym elementem jest fakt konfrontacji z własną niewiedzą i stymulacja procesu odtwarzania, a nie kodowania informacji. Gdyby odpowiedzi na pytania były podane, wówczas system powtórek nie spełniałby swojej roli.

 

15. Obie platformy posiadają również swój system motywujący do nauki. Oprócz tradycyjnych wykresów, pokazujących nam, ilej eszcze pozostało do zakończenia kursu, na WNL-u system śledzi nas, zapisując, ile czasu spędziliśmy na platformie, by nas później poinformować, czy powinniśmy więcej czasu poświęcać na naukę czy może lepiej robić sobie więcej przerw. LEPoLEK nagradza natomiast swoich kursantów medalami i odblokowuje różne osiągnięcia. System ten przypomina motywatory, jakie znajdziemy na popularnych platformach do gier komputerowych, np. Steam.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.


Komentarz: To nieprawdziwy i wybrakowany opis Inteligentnego Wirtualnego Asystenta Nauki (IWAN) na Kursie do LEK. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której autor nie zrealizował żadnego z kursów na portalu Więcej niż LEK.

IWAN śledzi poziom systematyczności nauki – analizując dni i godziny spędzone na kursie – oraz poziom retencji wiedzy – analizując liczbę i poprawność rozwiązanych pytań testowych z LEK w ramach powtórek, a także liczbę rozwiązanych pytań otwartych. Dodatkowo system analizuje skuteczność realizacji planu nauki, sesje aktywnej nauki na platformie oraz długość przerw w nauce. Na podstawie wszystkich powyższych elementów IWAN cyklicznie (co 5 zrealizowanych lekcji) dostarcza kursantowi spersonalizowany raport ze wskazówkami edukacyjnymi dotyczącymi poprawy jego nauki, sposobu wykorzystania kursu i przygotowania do LEK. Korzystanie z modułu IWANa jest opcjonalne, lecz ponad połowa uczących się z Kursem do LEK regularnie korzysta z porad i raportów IWANA.


16. W ramach wykupionych kursów i dostępów platformy udostępniają swoje aplikacje mobilne. Zasadniczą różnicą jest jednak fakt, iż WNL w aplikacji mobilnej posiada tylko bazę pytań, natomiast LEPoLEK przeniósł całą swoją desktopową zawartość do urządzeń mobilnych. Każdy artykuł, pytanie, obraz, wyjaśnienie… dosłownie pod ręką!
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.


Komentarz: To informacja niepełna. W aplikacji mobilnej „Więcej niż LEK – Baza pytań”, znajduje się baza pytań i jest ona w pełni zsynchronizowana z pełną wersją portalu, stanowiąc dodatek w procesie nauki na portalu Więcej niż LEK. Zawiera ona pełne opracowanie pytań z Kursu do LEK/LDEK i Kursów Nauk Klinicznych (kursant ma dostęp do bazy z kursu, do którego posiada dostęp) wraz z ich poszczególnymi odpowiedziami, dostępem do modułu komentarzy, możliwością zadawania pytań, a także przeglądania slajdów, tabel czy ilustracji z kursu powiązanych z zagadnieniem omawianym w każdym pytaniu.

Realizacja metodyki nauczania przyjętej na portalu Więcej niż LEK nie jest możliwa na urządzeniach mobilnych o niskiej przekątnej ekranu, z tego względu prezentacje oraz wiele innych zastosowanych środków dydaktycznych nie mogłyby efektywnie spełniać swoich funkcji, gdyby były otwierane na małych ekranach, które nie pozwolą przejrzyście wyświetlić rozbudowanych schematów, tabel i rycin. Mimo to portal Więcej niż LEK jest też dostosowany pod urządzenia mobilne i można go używać na telefonach, niemniej ze względu na przytoczone wyżej argumenty, autorzy WNL nie zalecają takiego użycia, bo może zadziałać to niekorzystnie na oczekiwane efekty kształcenia.

Mnemoniki i inne dodatki

17. LEPoLEK stawia przede wszystkim na śmieszne grafiki, pojawia się również jedna animacja (właśnie ta z wierszykiem z anatomii).Na WNL-u będziemy mogli natomiast spotkać się z licznymi grafikami i podcastami. Korzystając z obu platform miałem wrażenie, że na WNL-u tego typu form nauki jest więcej, jednak niektóre z nich były zrobione jakby na siłę. Przykładowo: wysłuchując opowiadania o znieczuleniu ogólnym, jedyne czego się dowiedziałem, to że propofolu używa się do znieczulenia i jest biały, poza tym nie za bardzo czułem, w jaki sposób ta mnemonika miała mi ułatwić zapamiętanie tej informacji. Po wypytaniu znajomych, którzy również korzystali z platformy WNL , każdy z nich tylko w pierwszych dniach odsłuchiwał te podcasty, a później je po prostu omijał, ponieważ, podobnie jak ja, twierdzili, że to strata czasu. A przed egzaminem nie ma go przecież zbyt dużo.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.


Komentarz: Ta opinia autora, oparta na jednym z ponad 800 wyobrażeń audio (słuchowisk/bajek) dostępnych na Kursie do LEK. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której autor nie zrealizował żadnego z kursów na portalu Więcej niż LEK.

Wyobrażenia audio na Kursie do LEK są składową systemu skojarzeniowo-wyobrażeniowego, którego celem jest maksymalizacja efektów nauki i zapamiętywania za pomocą tworzenia mentalnych kotwic, map myśli, wizualizacji i skojarzeń budowanych wokół nowo poznawanej wiedzy. Jest to możliwe dzięki emocjom, które wyobrażenia mają wywoływać – właśnie dlatego pojawiają się w nich liczne postacie z filmów, kultury, bajek czy historii, a ich losy przeplatają się z ważnymi informacjami merytorycznymi niezbędnymi do LEK.
Wyobrażenia audio i ich zawartość merytoryczna są każdorazowo dopasowane do obszerności tematu, w ramach którego występują w prezentacjach. Przy tematach krótkich i prostych w wyobrażeniach znajdują się informacje podstawowe, przy tematach rozbudowanych informacji jest wiele więcej. Z tego też powodu wyobrażenia trwają od dwóch do nawet kilkunastu minut i osiągają średnio kilka tysięcy odtworzeń przez kursantów.

18.

tabela 5 jpg 64660bb61eb53

Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.


Komentarz: To nieprawda, na kursach Więcej niż LEK do kolekcji można zapisywać zarówno slajdy, jak i pytania zamknięte. A wraz ze slajdami i pytaniami zamkniętymi zapisują się dyskusje.

Cena

19. Najważniejszą różnicą pomiędzy platformami jest to, że na WNL-u za każdy kurs trzeba osobno płacić. Natomiast na LEPoLEKu po prostu kupujemy dostęp do platformy i dostajemy wszystkie kursy i materiały w jednej cenie.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: To nieprawda. Kursy na portalu Więcej niz LEK dostępne są również w pakiecie i można zakupić je jednorazowo po dużo korzystniejszej cenie niż zakupując je pojedynczo. W przypadku chęci przedłużenia nauki ze wszystkimi kursami na portalu Więcej niż LEK kursant może skorzystać z abonamentu, dającego mu przedłużenie do wszystkich posiadanych kursów, lub przedłużyć dostęp jedynie do konkretnego kursu w adekwatnie niższej cenie.

20. Tabela
WNL - Komentarz do artykułu

Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: Informacje w tabeli przedstawiają nieprawdziwy obraz rzeczywistości i porównują cenę regularną pierwszego dostępu do Kursu do LEK z ceną promocyjną dostępu do portalu LEPoLEK.
Ponad 80% pierwszych zakupów dostępu do Kursu do LEK w ciągu ostatnich 2 lat zrealizowano w cenach promocyjnych, a średnia cena pierwszego dostępu wyniosła 1163 zł (6 miesięcy dostępu).

Informacją, która również nie jest podana w tym zestawieniu, jest fakt, że dla zdecydowanej większości użytkowników portalu Więcej niż LEK Kurs do LEK nie jest pierwszym produktem. W przypadku zakupienia Pakietu Student (wszystkich Kursów z Nauk Klinicznych) kursant nie ponosi opłaty za pierwszy dostęp do kursu do LEK i może od razu skorzystać z cen za przedłużenie dostępu. W 2022 i 2023 roku była to najczęściej wybierana opcja przez kursantów. Między innymi z tego względu, że cena Pakietu Student w okresie początku roku akademickiego (dzięki zebraniu ponad 3 000 chętnych do nauki z nim studentów) została obniżona o 50% co łącznie daje koszt 2344 zł, a cena ta obejmuje dostęp do 8 kursów (Wszystkie Kursy z Nauk Klinicznych na 12 miesięcy i Kurs do LEK na 6 miesięcy).

W przypadku zakupu jedynie kursu do LEK z wykorzystaniem najczęściej używanej i dostępnej dla zainteresowanych zniżki (20%) cena pierwszego dostępu do kursu wynosi 1279 zł. Następnie najczęściej wybieraną opcją przez kursantów jest przedłużenie dostępu na 6 miesięcy, co daje sumarycznie 2173 zł za 12 miesięcy dostępu do Kursu do LEK. Pula kursantów, którzy po zakupie pierwszego dostępu do Kursu do LEK (6 miesięcy) przedłużają dostęp o kolejne 12 miesięcy, jest bardzo niska (299 osób spośród 25 000 absolwentów czyli 1,2% kusantów), gdyż zdecydowana większość osób nie potrzebuje 18 miesięcy dostępu do Kursu do LEK. Porównywanie cen w sposób przedstawiony przez autora artykułu nie uwzględnia wszystkich informacji dostępnych na stronie www.wiecejnizlek.pl, zniekształca stan faktyczny i odzwierciedla scenariusz zakupu kursów WNL, który w historii istnienia portalu wybrało zaledwie kilka osób. Powód istnienia przedłużenia na 12 miesięcy wynika z faktu, że wiele osób wcześniej realizuje Kursy z Nauk Klinicznych, co powoduje, że nie ponoszą oni opłaty za pierwszy zakup kursu do LEK. W ich przypadku dostęp na 12 miesięcy do Pakietu Student, a następnie na 12 miesięcy do Kursu do LEK wynosi 2998 zł z wykorzystaniem najczęściej stosowanych zniżek. Daje to koszt 125 zł miesięcznie.

21. W przypadku półtorarocznego korzystania z platformy edukacyjnej za LEPoLEK zapłacimy więc 1198 zł, natomiast za WNL – 3147 zł.Jednak trzeba pamiętać, że płacąc za LEPoLEK , mamy dostęp do całej zawartości platformy. W podanym powyżej przykładzie na WNL-u otrzymałem jedynie dostęp do Kursu do LEK. Jak wyglądałaby sytuacja, gdybyśmy chcieli mieć dostęp do wszystkiego, czyli każdej z tych rzeczy, które opisałem w artykule? Obliczenie tego nie było proste, ponieważ cennik WNL-u jest bardzo zagmatwany ijego faktyczna cena dość sprytnie ukryta. Ja to jednak zrobiłem i rozgryzłem cennik WNL-u.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: To opinia autora sponsorowanego artykułu, która sugeruje stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych i ukrywanie cen dostępu do kursów na portalu Więcej niż LEK. Taka insynuacja jest nieprawdziwa. Cennik kursów jest publicznie dostępny na stronie https://wiecejnizlek.pl/cennik/ a żadna jego część nie jest ukryta.

W odniesieniu do opinii autora o zagmatwaniu cennika informujemy, że budowa cennika na portalu Więcej niż LEK jest wynikiem badań potrzeb studentów medycyny i lekarzy. Kursy wydawnictwa Więcej niż LEK są kursami obszernymi i czasochłonnymi w realizacji, stąd na przestrzeni lat wypracowaliśmy model, który umożliwia studentom płacenie tylko za to, czego rzeczywiście używają, co są w stanie zrealizować w określonym czasie dostępu. Dzięki temu unikamy poczucia zmarnowania zainwestowanych środków w produkty, na które mamy zbyt mało czasu, aby z nich rzeczywiście skorzystać. Pozwala to każdej osobie uczącej się w ekosystemie WNL zaplanować zakup dostępu do odpowiednich kursów wedle potrzeb, na przestrzeni wielu lat nauki.

 

22. Tabela

WNL - Komentarz do artykułu Remedium - Tabela 2
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.

Komentarz: Powyższa tabela przedstawia nieprawdziwe informacje i zawyżone kwoty, jej treść wynika z manipulacji danymi. Przedstawiona sumaryczna cena nie ma umocowania w kwotach rzeczywiście ponoszonych przez osoby kupujące dostęp do kursów na portalu Więcej niż LEK.

Po pierwsze: zakup wszystkich Kursów z Nauk Klinicznych (Pakiet Student, przypis nr 1 do tabeli) zwalnia kupującego z opłaty w wysokości 1599 zł za pierwszy dostęp do Kursu do LEK. W tym względzie artykuł przekazuje nieprawdziwy obraz sytuacji.

Po drugie: artykuł przedstawia porównanie cen promocyjnych konkurencyjnej platformy z cenami bazowymi kursów Więcej niż LEK. W tym względzie artykuł przekazuje nieprawdziwy obraz sytuacji.

Po trzecie: artykuł zakłada, że osoba zainteresowana wszystkimi produktami będzie realizować wszystkie kursy naraz, co w ocenie zespołu Więcej niż LEK jest założeniem nierealnym (minimalna liczba godzin potrzebna do zrealizowania 8 kursów naraz to 1310 godzin, co dawałoby ponad 3,3 godzin nauki każdego dnia przez 12 miesięcy dostępu do Kursu do LEK i Pakietu Student). Przez 6 lat pomiarów aktywności ponad 25 000 kursantów na Portalu Więcej niż LEK nie odnotowano ani jednej osoby, która spędziłby tyle czasu na nauce na Portalu w tak krótkim czasie. Wyliczenia te należy zestawić z faktem, że autor nie realizował kursów dostępnych na Portalu Więcej niż LEK i nie poznał ich założeń (zalecany czas realizacji Kursów z Nauk Klinicznych i Kursu do LEK to 18–24 miesięcy, zależnie od indywidualnego tempa nauki). Kurs do LEK i Kursy z Nauk Klinicznych spełniają dwa różne cele edukacyjne, są wykorzystywane na innych etapach kształcenia, są dedykowane innym grupom odbiorców na różnym etapie rozwoju zawodowego.

80% zakupów Pakietu Student na przełomie ostatnich 365 dni zostało dokonane przy użyciu 50% kodu zniżkowego, co daje średnią cenę 1739 zł (a nie tak, jak wskazano w tabeli, 2899 zł). Korzystanie z Pakietu Student przez rok, a następnie z Kursu do LEK przez pół roku, to średnio koszt 1739 + 894 = 2633 zł. Ze względu na sezonowość potrzeb studentów medycyny mediana tego kosztu jest zdecydowanie niższa i wynosi pomiędzy 2173 zł a 2346 zł, w zależności od użytej zniżki.

Kwota 6346 zł, którą autor artykułu przedstawia w tabeli, w porównaniu ze scenariuszem najczęściej realizowanym przez kursantów na Portalu Więcej niż LEK (w którym studenci płacą 2633 zł) jest nieprawdziwym i manipulacyjnym przedstawianiem stanu faktycznego oraz wprowadza odbiorców w błąd.

23. Na podstawie powyższych danych widać, że WNL jest 6-krotnie droższy od LEPoLEK-u. Mało tego – jest kilkukrotnie droższy od popularnych platform edukacyjnych w USA czy Niemczech. Już nie będę wspominał o różnicy w zarobkach między lekarzem w Kalifornii a na Mazowszu. Skąd tak nieadekwatnie wysoka cena w przypadku WNL-u ? Niestety, na pewno nie jest to podyktowane tym, że dostajemy coś więcej za tę cenę, co widać na naszych wcześniejszych porównaniach obu platform..
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.


Komentarz: Ta opinia opiera się na nieprawidłowych wyliczeniach autora artykułu oraz świadczy o manipulacji danymi.
Przedstawione w poprzednich punktach wyliczenia, odzwierciedlające stan faktyczny cennika dostępów do kursów na portalu Więcej niż LEK, są uzasadnieniem dla nieprawidłowości tej opinii i wyliczeń.

Usługi zagraniczne, takie jak AMboss czy Lecturio, nie zakładają przygotowania w języku polskim, wedle wytycznych sylabusów polskich uczelni medycznych, a także źródeł CEM, oraz nie zawierają opieki dydaktycznej zespołu lekarskiego, która stanowi fundamentalny element metodyki i dominujący koszt utrzymania portalu Więcej niż LEK od strony wydawniczej.

Porównując nieprawidłowe wyliczenia autora artykułu ze scenariuszem najczęściej realizowanym przez kursantów Więcej niż LEK, można zauważyć, że 18-miesięczny dostęp do wszystkich Kursów z Nauk Klinicznych oraz Kursu do LEK (przy zastosowaniu półrocznego przedłużenia) daje kwotę około 2 razy wyższą od wskazanego rozwiązania konkurencji, a nie 6-krotnie wyższą (tak jak wskazuje autor). W dodatku koszt ten jest niższy od dwóch z trzech przytoczonych platform zagranicznych.

24. Jeżeli obie platformy kosztowałyby tyle samo, to radziłbym Wam raczej kupić LEPoLEK – większa i lepiej opracowana baza pytań, świetne artykuły, kompletna aplikacja na telefon. Biorąc pod uwagę cenę obu platform, w ogóle nie powinieneś mieć wątpliwości i sięgnąć po LEPoLEK . Cena WNL niekoniecznie znajduje wyjaśnienie w jakości platformy. Swoją cenę autorzy ustalili najwyraźniej na fali popularności, którą WNL zdobył dzięki temu, że był pierwszą znaczącą platformą edukacyjną w Polsce.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.


Komentarz: Opinia autora jest domysłem niepotwierdzonym faktami i jest niezgodna z rzeczywistością. Cena pierwszego dostępu do Kursu do LEK (6 miesięcy dostępu) w dniu premiery w roku 2017 wynosiła 1500 zł, aktualnie wynosi 1599 zł (wzrost o 6,6% na przełomie 6 lat). Gdy porównamy to z poziomem inflacji na przestrzeni lat, to łatwo zauważyć, że Kurs do LEK jest zdecydowanie tańszy niż w dniu premiery.

Sprostowanie opinii autora artykułu wymaga przedstawienia danych finansowych firmy Bethink sp. z o.o. odpowiedzialnej za stworzenie portalu Więcej niż LEK, które są publicznie dostępne dla każdego zainteresowanego. W roku 2022 spółka odnotowała stratę w wysokości 271 444,79 zł netto, przy czym około 80% kosztów spółki stanowiły wynagrodzenia dla osób tworzących kursy i pracujących nad ich rozwojem i jedynie część tych kosztów stanowiły inwestycje na poczet tworzenia przyszłych kursów. Co ważne, przychody z projektu Więcej niż LEK stanowiły 95,7% wszystkich przychodów spółki.

Ceny kursów na portalu Więcej niż LEK są naturalną konsekwencją balansu pomiędzy jakością, kosztami tworzenia, sytuacją ekonomiczną w kraju a ceną utrzymania ekosystemu wydawniczego, jak i chęcią wyrażenia szacunku do osób tworzących Więcej niż LEK.

25. Biorąc pod uwagę zarobki w Polsce i na Zachodzie, wydaje się, że cena LEPoLEK-u jest odpowiednia. Dużym plusem dla tej platformy jest przejrzyste podejście – jedna cena za dostęp do wszystkich funkcji. Nie spotkałem się z tym nawet podczas testowania zagranicznych platform, w których dość często napotykałem ukryte opłaty i funkcje, za które trzeba było dodatkowo Przyjąłem kurs z 20.04.2023, czyli 1$ = 4,20 zł, 1 euro = 4,60 zł zapłacić. WNL jest natomiast najdroższą platformą edukacyjną na świecie. A przynajmniej nie znalazłem droższej wśród najpopularniejszych. Po tak dużej przebitce w porównaniu do konkurencji cena WNL wydaje się nie mieć uzasadnienia.
Zacytowany fragment pochodzi z artykułu oznaczonego autorstwem M.Migasa, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://remedium.md/publikacje/recenzje/lepolek-vs-wiecej-niz-lek w dniach od 31.05.2023 roku do 1.06.2023 roku. Dostęp dnia 31.05.2023 roku.


Komentarz: Ta opinia przedstawia nieprawdziwy obraz sytuacji. Autor nie przytacza żadnego dowodu dla przedstawionej opinii, w tym nie przedstawia metodologii porównania, jaką zastosował do sformułowania wniosku. Więcej niż LEK nie jest najdroższą platformą edukacyjną na świecie.

 

Dziękujemy Ci za przeczytanie powyższej analizy. Mamy nadzieję, że pozwoli Ci ona na podejmowanie świadomych wyborów edukacyjnych.

 

W tym też miejscu umieszczamy treść oświadczenia, które w dniu 6 czerwca 2023 roku opublikowaliśmy na fanpage’u Więcej niż LEK:

Oświadczenie wydawnictwa Więcej niż LEK wobec sponsorowanego artykułu pt. „LEPoLEK vs Więcej niż LEK” opublikowanego w dniu 31 maja 2023 roku na portalu Remedium.

Artykuł sponsorowany zawierał 25 nieprawdziwych informacji o nauce z kursami WNL i marce Więcej niż LEK. Manipulowano w nim danymi oraz przedstawiono nieprawdziwe sformułowania bez kontekstu dla przywoływanych danych, a opinie autora ukazane zostały jako fakty, wprowadzające czytelnika w błąd. Wszystkie cytaty wraz z komentarzami zamieściliśmy na naszej stronie.

Osoba podpisana jako autor tekstu nie figuruje w imiennym rejestrze kursantów Więcej niż LEK i zgodnie z naszą wiedzą nie uczyła się z żadnym kursem dostępnym na portalu.

W dniu 2 czerwca 2023 roku wezwaliśmy portal @Remedium.md do opublikowania sprostowania artykułu, a uzasadnienie i argumentację przesłaliśmy do dyrektora ds. treści Remedium. Ponawiamy wyżej wymienione wezwanie oraz apelujemy o ujawnienie sponsora artykułu.

Wzywamy sponsora artykułu do ujawnienia się tak, aby środowisko medyczne oraz ponad 80-osobowy zespół tworzący Więcej niż LEK dowiedział się, kto był odpowiedzialny za szerzenie nieprawdziwych informacji.

Wierzymy, że uczciwa konkurencja jest dobrym zjawiskiem, które działa motywująco, a studentom i lekarzom dostarcza wartość. Stanowczo sprzeciwiamy się jednak wszelkim praktykom konkurencyjnym opartym o manipulację, płatną dewaluację konkurentów w mediach czy publiczne przedstawianie nieprawdy. Zachęcamy konkurencję do rywalizacji z WNL przez zapewnianie wysokiej jakości doświadczenia edukacyjnego, materiałów dydaktycznych oraz efektów nauczania.

lek. Mikołaj Kolasiński – dyrektor Więcej niż LEK
lek. Dariusz Chrapek – metodyk nauczania i pedagog Więcej niż LEK
lek. Wojciech Zaremba – redaktor naczelny Więcej niż LEK