Studia medyczne to niełatwa droga, ale niezwykle satysfakcjonująca. Lubię porównywać studiowanie do wędrówki po górach. 🧗🏻‍♀️ Momentami jest ciężko, zwłaszcza kiedy trafiają się trudniejsze podejścia, ale zaraz za zakrętem pojawia się przyjemna, wydeptana ścieżka. Wiele razy podczas wędrówki na szczyt zdarzają się drobne kryzysy – masz wtedy ochotę zawrócić i zejść ze wzniesienia, jednak pokonywanie ich buduje twój charakter, więc idziesz dalej pod górę. 🏔️ Kiedy zdobędziesz szczyt i spoglądasz na otaczające Cię piękno, wiesz już, że było warto, a Twój trud został wynagrodzony. 🏆

Bez względu na to, czy wybierzesz formę stacjonarną, czy niestacjonarną, otwiera się przed Tobą fascynujący świat medycyny, pełen wyzwań, możliwości i satysfakcji z niesienia pomocy innym. 🌍 Czy wiesz, czym właściwie różnią się te dwie formy studiów? Jeżeli nie, zapraszam Cię do lektury. Jeżeli tak – nadal zachęcam do przeczytania tego artykułu, bo może dowiesz się z niego czegoś nowego.

 

Czym różnią się studia stacjonarne i niestacjonarne?

 

Między studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi na kierunku lekarskim nie istnieje zbyt wiele różnic. Wbrew powszechnej opinii studenci niestacjonarni wcale nie mają łatwiej. 🤷🏼‍♀️ Program studiów jest dokładnie taki sam, jak na studiach stacjonarnych, studenci niestacjonarni i stacjonarni chodzą na te same zajęcia. W porównaniu do wielu innych kierunków studiów w trybie niestacjonarnym na kierunku lekarskim studenci uczęszczają na zajęcia od poniedziałku do piątku, a nie tylko w wybrane weekendy. Obala to kolejny mit, że studiowanie medycyny niestacjonarnie to studiowanie w weekendy. 🎒 Co więcej, studenci obu tych form studiów zdają takie same egzaminy, a prowadzący bardzo często nie wiedzą, czyją pracę oceniają. Istnieją natomiast dwie zasadnicze różnice – koszt studiów i wysokość progów w rekrutacji. 🔍

 

Koszt studiów niestacjonarnych

 

Pierwszą z różnic jest konieczność opłat na studiach niestacjonarnych. Kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym należy obecnie do jednych z najdroższych studiów w Polsce. 💰 W ubiegłym roku akademickim (2023/2024) opłata za rok studiów wahała się od 34 800 złotych (Uniwersytet Opolski) do 70 000 złotych (Uczelnia Łazarskiego) za pierwszy rok studiów. Na większości uczelni z każdym rokiem studiów opłata wzrasta, osiągając na 6. roku studiów odpowiednio od 46 200 złotych do 86 000 złotych. 🤯 Tym samym medycyna na Uczelni Łazarskiego od kilku lat jest najdroższym kierunkiem w Polsce. Większość uczelni pozwala na rozłożenie płatności jedynie na dwie raty, chociaż zdarzają się miejsca, w których płatność jest rozłożona na więcej rat. 🤝🏻

Warto wiedzieć, że od 1 kwietnia 2022 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia umożliwiające wzięcie kredytu na studia medyczne. Taki kredyt jest łatwo dostępny – nie ocenia się zdolności kredytowej i wieku aplikującego studenta. Wniosek o kredyt należy złożyć w Banku Pekao S.A. w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów. Do wniosku będą potrzebne zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta, warunki finansowe Twoich studiów oraz pozostałe dokumenty wymagane przez bank. Jeżeli otrzymasz taki kredyt, po zaliczeniu każdego semestru studiów musisz przekazać do banku dokument potwierdzający kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze. Limit wysokości transzy kredytu wypłacanej na semestr studiów jest zmienny – w ubiegłym roku wynosił 20 tysięcy złotych (co pozwala na opłatę za semestr na wielu uczelniach w Polsce). Kredyt może zostać umorzony, jeśli przepracujesz 10 lat (maksymalnie w ciągu 12 lat od ukończenia studiów) w publicznym sektorze ochrony zdrowia oraz uzyskasz tytuł specjalizacji uznanej za priorytetową. Więcej informacji na temat kredytu na studia medyczne znajdziesz na stronie Ministerstwa.

 

Progi rekrutacyjne

 

Drugą różnicą jest próg w rekrutacji kwalifikujący do dostania się na studia. Między innymi ze względu na nie bagatela – wysoką cenę za rok studiów. Liczba punktów potrzebna do przyjęcia na studia niestacjonarne jest stanowczo niższa. 📉 Poniżej przedstawiam przybliżoną różnicę między progami rekrutacyjnymi na kierunek lekarski stacjonarny i niestacjonarny. Różnice zostały obliczone na podstawie dostępnych progów z rekrutacji na rok akademicki 2023/2024, uwzględniając tylko uczelnie, które posiadają kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny w obu trybach. 👩🏻‍🎓

Kierunek lekarski 🩺

Białystok (UMB): 160 – 102 = 58
Bielsko-Biała (SUM): 148 – 97 = 51
Bydgoszcz (UMK): 79,8 – 57,8 = 22
Częstochowa (UJD): 150 – 114 = 36
Gdańsk (GUMed): 170 – 114 = 56
Katowice (SUM): 152 – 111 = 41
Kielce (UJK): 144,083 – 113,85 = 30,233
Kraków (UJ): 82 – 45,67 = 36,33
Lublin (UMLub): 251 – 212 = 39
Łódź (UMED):** 320 – 260 = 60
Radom (UTHRad): 388 – 304 = 84
Rzeszów (UR): 312 – 246 = 66
Szczecin (PUM): 158 – 100 = 58
Warszawa (WUM): 237,9 – 161,8 = 76,1
Warszawa (UKSW): 74,4 – 64,8 = 9,6
Wrocław (UMW): 242 – 168 = 74
Zabrze (SUM): 152 – 114 = 38
Zielona Góra (UZ): 153 – 110 = 43

Teraz obliczmy średnią różnicę:
(58 + 51 + 22 + 36 + 56 + 41 + 30,233 + 36,33 + 39 + 60 + 84 + 66 + 58 + 76,1 + 9,6 + 74 + 38 + 43) ÷ 18 ≈ 50,34

Średnia różnica wynosi około 50,34 punktów na korzyść studiów niestacjonarnych w porównaniu do studiów stacjonarnych dla tych miast.

Kierunek lekarsko-dentystyczny 🦷

Białystok (UMB): 157 – 129 = 28
Gdańsk (GUMed): 169 – 134 = 35
Katowice (Zabrze) – ŚUM: 156 – 136 = 20
Kraków (UJ): 86 – 65,5 = 20,5
Łódź (UMED): 320 – 254 = 66
Poznań (UMP): 164 – 143 = 21
Szczecin (PUM): 155 – 113 = 42
Warszawa (WUM): 238 – 212,02 = 25,98
Wrocław (WrUM): 243 – 202 = 41

Teraz obliczmy średnią różnicę:
(28 + 35 + 20 + 20,5 + 66 + 21 + 42 + 25,98 + 41) ÷ 9 ≈ 34,14

Średnia różnica wynosi około 34,14 punktów na korzyść studiów niestacjonarnych w porównaniu do studiów stacjonarnych dla tych miast.

 

Jak się przenieść na studia stacjonarne?

 

Jeżeli decydujesz się rozpocząć naukę na studiach niestacjonarnych i planujesz w przyszłości przenieść się na studia stacjonarne, zastanów się, czy jeżeli mimo największych starań nie uda Ci się osiągnąć wymagań postawionych przez uczelnie, będziesz w stanie zapłacić za resztę studiów? 🤔 Przeniesienie oczywiście jest możliwe, jednak w praktyce udaje się to tylko części starających się o nie studentów, między innymi ze względu na wysoko postawione wymagania. 📈 Każda uczelnia ma nieco inne zasady przenoszenia się między trybami niestacjonarnym i stacjonarnym, dlatego warto zapoznać się z warunkami panującymi na Twojej uczelni. Istnieją dwa główne sposoby na przeniesienie się, o czym przeczytasz poniżej.
​​Przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne poza trybem rekrutacji (przez średnią ocen) 🧮
Warunkiem przeniesienia jest zaliczenie danego etapu kształcenia (niektóre uczelnie umożliwiają migrację dopiero po ukończeniu 2. roku studiów) bez powtarzania roku (zwykle wymagane) i osiągnięcie odpowiednio wysokiej średniej. 📚 Przykładowo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym średnia ocen konieczna do umożliwienia przeniesienia się wynosi 4,5, a na Collegium Medicum w Bydgoszczy – aż 4,8!
Przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne w trybie rekrutacji 📑
Warunkiem przeniesienia jest przyjęcie na studia stacjonarne w postępowaniu rekrutacyjnym w roku akademickim, w którym ma nastąpić przeniesienie. Wiąże się to zwykle z koniecznością poprawiania matury, co nie jest łatwym zadaniem, biorąc pod uwagę konieczność uczenia się do uzyskania zaliczeń na studiach.📝

 

Wszyscy będziemy Lekarzami

 

Powody, przez które studenci decydują się na podjęcie studiów niestacjonarnych na medycynie, są różne. Wszystkie te powody są OK! ✅ Jeżeli masz możliwość i chęć, żeby nie musieć robić robić sobie roku przerwy na poprawę matury, to wspaniała wiadomość! Nie ma nic złego w skorzystaniu ze swoich możliwości finansowych, aby spełnić swoje marzenia o dalszej edukacji. ☁️🔭 Studiowanie w trybie niestacjonarnym nie jest niczym wstydliwym. Tak jak wspominałam wcześniej – opłata za studia pomaga tylko w przyjęciu na nie, jednak to, jak poradzisz sobie dalej, zależy tylko Twoich starań i nabywanych umiejętności. 🪜

Ponieważ kocham anegdotki, nie byłabym sobą, gdybym nie wtrąciła tutaj historii z własnych doświadczeń. Kiedy zaczynałam studia, grupy dziekańskie były wymieszane (studenci stacjonarni z niestacjonarnymi) i nie wiedzieliśmy, kto studiuje stacjonarnie, a kto niestacjonarnie do czasu, aż ktoś sam podzielił się tą informacją. 🧐 Uważam, że było to świetne rozwiązanie, ponieważ minimalizowało ryzyko stygmatyzacji – nawet nieświadomej – studentów uczących się niestacjonarnie. Z czasem objęła nas ustawa, zgodnie z którą należało rozdzielić zajęcia studentów obu trybów. 📑 Nie zmieniło to jednak naszego podejścia do kolegów i koleżanek – zdążyliśmy się zżyć oraz przekonać się, że pośród najlepszych studentów na roku byli w równym stopniu studenci stacjonarni i niestacjonarni! 🥇

Pamiętaj więc, że opłacanie studiów to żadna ujma. Wszyscy – zarówno studenci stacjonarni, jak i niestacjonarni – kończymy takie same studia i będziemy równymi, pełnoprawnymi lekarzami. 👨🏾‍🎓👩🏻‍⚕️

 

Podsumowanie

 

Pomimo iż przeniesienie się ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne nie jest łatwym zadaniem, znam co najmniej kilka osób, którym się to udało. ✅ Pośród moich znajomych są osoby, które przenosiły się zarówno poprzez średnią ocen, jak i po poprawieniu matury. Wiem więc, że jest to zadanie możliwe do zrealizowania. Jeżeli Ty również masz w planach spróbować tego dokonać, pamiętaj, że trzymam za Ciebie mocno kciuki bez względu na to, który tryb studiowania będzie dla Ciebie bardziej odpowiedni. 🍀🤞🏼

 

Kurs Medycyna START!

Spokojne przygotowanie do studiowania na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym oraz odpowiedź na wszystkie pytania i wątpliwości przed medycyną.

Dostęp do kursu
 
0
Kurs jest całkowicie online i dostępny bezpłatnie.
Kurs jest całkowicie online i dostępny bezpłatnie.
Skorzystaj za darmo