Kurs EKG

 • 26 lekcji
 • 60 godzin nauki
Wydawnictwo WNL

Kurs EKG

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnej analizy EKG zakończonej jego opisem, postawieniem rozpoznania i ustaleniem wstępnego postępowania.

Dla kogo

Dla studentów 3., 4., 5. i 6. roku kierunku lekarskiego oraz lekarzy stażystów i rezydentów.

CO OTRZYMUJESZ?

 • Lekcje teoretyczne dotyczące rozpoznań stawianych z pomocą EKG oraz lekcje praktyczne weryfikujące zdobytą wiedzę i uczące korzystania z niej.
 • Stałą opiekę dydaktyczną – odpowiedź lekarzy na każde Twoje pytanie w ramach kursu.
 • Praktyczne zadania kliniczne – moduł wieloetapowych zadań praktycznych z EKG, wraz z wyjaśnieniami i wskazówkami.
 • Idealne rozwiązanie do nauki zarówno w trakcie studiów jak i samodzielnej pracy lekarza.
 • Materiały do nauki dostępne w 100% online.
 • 26 lekcji
 • 60 godzin nauki

CO OTRZYMUJESZ?

 • Lekcje teoretyczne dotyczące rozpoznań stawianych z pomocą EKG oraz lekcje praktyczne weryfikujące zdobytą wiedzę i uczące korzystania z niej.
 • Stałą opiekę dydaktyczną – odpowiedź lekarzy na każde Twoje pytanie w ramach kursu.
 • Praktyczne zadania kliniczne – moduł wieloetapowych zadań praktycznych z EKG, wraz z wyjaśnieniami i wskazówkami.
 • Idealne rozwiązanie do nauki zarówno w trakcie studiów jak i samodzielnej pracy lekarza.
 • Materiały do nauki dostępne w 100% online.
Pierwszy zakup
6 miesięcy 59 zł m-c
 
349
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
12 miesięcy
32 zł / 1 m-c
379
6 miesięcy
44 zł / 1 m-c
259
1 miesiąc
75
Zapisz się

Dlaczego warto?

Metodyka „Więcej niż LEK” opiera się na sprawdzonych wytycznych edukacyjnych.

7 kroków oceny EKG

Poznasz 7 kroków oceny EKG, które pozwolą Ci na sprawną analizę każdego elektrokardiogramu, umożliwią stworzenie jego opisu i wykrycie najczęstszych patologii widocznych w tym badaniu.

Teoria i praktyka

W Kursie EKG znajdziesz dwa typy lekcji: teoretyczne i praktyczne.
Lekcje teoretyczne przedstawią Ci informacje dotyczące rozpoznawania najczęstszych patologii za pomocą elektrokardiografii.
Lekcje praktyczne, za pomocą pytań zamkniętych oraz unikalnego modułu zadań, pozwolą Ci zweryfikować Twoje rozumienie części teoretycznej w praktyce.

Praktyczne zadania kliniczne

W ramach kursu będziesz pracować w module zadań praktycznych, który pozwala rozwiązywać rozbudowane, wieloetapowe przypadki kliniczne oparte na prawdziwych historiach pacjentów. W opisie każdego przypadku znajdziesz EKG, a moduł pozwoli Ci rozwiązywać zadania samodzielnie lub z wyjaśnieniem krok po kroku.

Sprawdzona metodyka

Dzięki naszej selekcji materiału nie musisz się zastanawiać, z czego się uczyć i czy materiały są aktualne - co znacząco skraca czas nauki. A dzięki możliwości personalizacji planu - możesz uczyć się w swoim tempie i pogodzić naukę z innymi obowiązkami. Jest to klucz do zwiększenia efektywności.

Pełna opieka dydaktyczna

Zespół moderatorów czuwa, aby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Kładziemy największy nacisk na zrozumienie materiału, a to warunkuje jego długotrwałe zapamiętanie. Na kursie możesz zadawać pytania i uczyć się z tysięcy kontekstowych dyskusji.

Prawdziwa alternatywa dla książek

Odpowiednia metodyka przygotowywania treści na kursy pozwala nam na ich szybką i stałą aktualizację. Dzięki temu wiesz, że uczysz się z aktualnych materiałów.

W dodatku, lekcje są interaktywne dzięki czemu pozwalają Ci na realizowanie powtórek i stałą weryfikację poziomu Twojego przygotowania.

Materiały dydaktyczne

Galeria

Sprawdź nasze przykładowe materiały dydaktyczne i przekonaj się, jak bardzo mogą pomóc Ci w codziennej nauce!
Zobacz wszystkie
Krzywa EKG – Zespół QRS
1153 – Droga dodatkowa, Zespół preekscytacji, Pęczek Kenta, Serce, Droga pobudzenia mięśnia sercowego
1179.1 – BPAC, Norma, Porównanie, EKG-1-o
1132.1 – Układ bodźcoprzewodzący serca, Serce (węzły wyraźnie zaznaczone, serce nieprzeźroczyste) – poprawiony tytuł
1137 – Trójkąt Einthovena, Odprowadzenia dwubiegunowe
1126.1 – Niemiarowość zatokowa, Norma, Porównanie, EKG-1-o
Krzywa EKG – Zespół QRS
1153 – Droga dodatkowa, Zespół preekscytacji, Pęczek Kenta, Serce, Droga pobudzenia mięśnia sercowego
1179.1 – BPAC, Norma, Porównanie, EKG-1-o
1132.1 – Układ bodźcoprzewodzący serca, Serce (węzły wyraźnie zaznaczone, serce nieprzeźroczyste) – poprawiony tytuł
1137 – Trójkąt Einthovena, Odprowadzenia dwubiegunowe
Pokaż więcej
1126.1 – Niemiarowość zatokowa, Norma, Porównanie, EKG-1-o
Krzywa EKG – Zespół QRS 1153 – Droga dodatkowa, Zespół preekscytacji, Pęczek Kenta, Serce, Droga pobudzenia mięśnia sercowego 1179.1 – BPAC, Norma, Porównanie, EKG-1-o 1132.1 – Układ bodźcoprzewodzący serca, Serce (węzły wyraźnie zaznaczone, serce nieprzeźroczyste) – poprawiony tytuł 1137 – Trójkąt Einthovena, Odprowadzenia dwubiegunowe 1126.1 – Niemiarowość zatokowa, Norma, Porównanie, EKG-1-o 1045.2 – Kryteria Smitha-Sgarbossy, LBBB, OZW, Porównanie, EKG-1-p

Rozwiązanie sprawdzone przez tysiące studentów i lekarzy

Na portalu Więcej niż LEK realizowanych jest ponad 50 000 kursów rocznie przez 14 000 osób!

WNL Chart2023 desktop
WNL Chart2023 mobile

Opinie

Dołącz do ponad 30 000 zadowolonych absolwentów!

Poznaj więcej opinii!

Opinie

Dołącz do ponad 30 000 zadowolonych absolwentów!

Poznaj więcej opinii!

Dla kogo?

Studenci

Przygotuj się na zajęcia kliniczne!

Kurs pomoże Ci w codziennej nauce na zajęcia kliniczne z chorób wewnętrznych i kardiologii, a także wyposaży Cię w kompetencje pozwalające na prawidłową i powtarzalną ocenę EKG pacjentów. Będzie też idealną pomocą w nauce do kolokwiów i egzaminów końcowych.

Lekarze stażyści

Ćwicz ocenę EKG podczas stażu podyplomowego!

Staż podyplomowy wymaga umiejętności samodzielnego podejścia do pracy z pacjentem, a EKG jest jednym z jej elementów. Zdolność jego analizy, którą zdobędziesz na Kursie EKG pomoże Ci nie tylko na stażu z interny, ale także chirurgii czy ginekologii, ponieważ wszędzie spotkasz pacjentów chorych przewlekle, którzy zgłaszając się, do szpitala będą mieli wykonywane EKG, a to prawdopodobnie Ty – pod nadzorem – będziesz je, wstępnie oceniać.

Lekarze po stażu

Zwiększ pewność i bezpieczeństwo swojej pracy!

Pracując jako lekarz na dyżurze czy w przychodniach, codziennie będziesz samodzielnie oceniać EKG, ponieważ jest to podstawowe badanie, wykonywane rutynowo u wielu pacjentów zgłaszających się do lekarza. Kurs EKG, bazujący na licznych praktycznych przypadkach klinicznych oraz przystępnie opracowanej najnowszej wiedzy teoretycznej, przygotuje Cię do pewniejszej i bezpieczniejszej pracy z pacjentem.

Co zawiera kurs?

26 lekcji online / 30-60 godzin nauki

26 lekcji z interaktywnymi prezentacjami

Materiał pozwalający poznać najczęstsze patologie możliwe do wykrycia w EKG, podzielony na lekcje teoretyczne i praktyczne. Ucz się efektywnie, powtarzaj i zapamiętuj na lata.

Zapisy EKG i ilustracje anatomiczne

Ponad 200 zapisów EKG i merytorycznych ilustracji dotyczących anatomii i patofizjologii, dzięki którym nauka jest praktyczna i czytelna!

Przewodnik kursu – Dziadek Einthoven

W prezentacjach na kursie towarzyszyć będzie Ci postać Dziadka Einthovena. Twórca EKG wspomoże Cię poradą w codziennej nauce, zwróci uwagę na najważniejsze zagadnienia, przekaże praktyczne rady i przestrzeże przed najczęstszymi błędami.

Liczne przypisy

Przypisy to dodatkowe porcje treści. Mogą rozwijać dane zagadnienie, przedstawiać ilustracje, zawierać praktyczne wskazówki ułatwiające zrozumienie tematu. Przypisy mogą również zawierać kliniczne wskazówki czerpiące z doświadczenia autora kursu oraz literatury naukowej.

Pytania testowe

Pytania zamknięte pozwalają sprawdzić znajomość odpowiedzi na konkretne pytania związane z elektrokardiografią i rozpoznaniami chorobowymi.

Zadania praktyczne

Zadania praktyczne pozwalają sprawdzić w praktyce posiadaną wiedzę i umiejętności oceny zmian EKG, stawiania rozpoznań i ustalania wstępnego postępowania z pacjentem.

Program kursu

Kurs zakłada pracę z gotowymi lekcjami, które można realizować we własnym tempie.

Możesz stworzyć własny plan lekcji dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości czasowych.

7 działów / 26 lekcji
1 lekcja = ok. 1-2 godzin nauki
 1. Anatomia i elektrofizjologia
 2. Badanie EKG
 3. Krzywa EKG
 4. Ocena EKG
 5. Lekcja praktyczna
 1. Rytm zatokowy i jego zaburzenia
 2. Lekcja praktyczna
 1. Bloki przedsionkowo-komorowe
 2. Bloki śródkomorowe
 3. Lekcja praktyczna
 1. Przerost i powiększenie jam serca
 2. Lekcja praktyczna
 1. Niedokrwienie i martwica – cz. I
 2. Niedokrwienie i martwica – cz. II
 3. Lekcja praktyczna
 1. Wstęp i pobudzenia nadkomorowe
 2. Rytmy nadkomorowe
 3. Częstoskurcze nadkomorowe – cz. I
 4. Częstoskurcze nadkomorowe – cz. II
 5. Inne arytmie nadkomorowe
 6. Lekcja praktyczna
 1. Wstęp i pobudzenia komorowe
 2. Rytmy komorowe
 3. Częstoskurcze komorowe
 4. Inne arytmie komorowe
 5. Lekcja praktyczna

Moduł zadań praktycznych

Na Kursie EKG będziesz uczyć się z modułem zadań praktycznych, który pozwala weryfikować wiedzę kliniczną za pomocą wieloetapowych zadań. Sprawdzisz w nich umiejętność opisywania zmian w EKG, stawiania rozpoznań oraz ustalenia wstępnego postępowania z pacjentem!

3 tryby rozwiązywania zadań

Wybieraj, w jakim trybie chcesz rozwiązywać zadania: samodzielnie, ze wskazówkami lub z pełnym wyjaśnieniem krok po kroku!

Wyjaśnienia

Każde zadanie praktyczne wyjaśnione jest krok po kroku: opisuje wszystkie czynności, które kolejno należy zrealizować, aby uzyskać odpowiedź na pytanie zadane w poleceniu. Wyjaśnienia zawierają liczne przypisy, ilustracje, wskazówki i pułapki oraz tworzą miejsce do dyskusji.

Pełna opieka dydaktyczna

Nauka bez możliwości kontekstowego zadawania pytań nie jest efektywna, bo nie rozwiewa wszystkich indywidualnych wątpliwości. W każdym zadaniu praktycznym na Kursie EKG, a nawet pod każdym jego pojedynczym krokiem możesz zadawać pytania, na które odpowie zespół opiekunów kursu. Możesz też przeglądać pytania innych kursantów.

Jak działa kurs?

Zapisz się i uzyskaj dostęp do kursu na 6 miesięcy. Kurs zakłada pracę z gotowymi lekcjami, które możesz realizować we własnym tempie. Każda lekcja składa się z pytań zamkniętych, powtórki z pytaniami otwartymi oraz pracy z nowym materiałem w formie prezentacji online, pełnych grafik, filmów i przypisów.

Twórca kursu

lek. Maciej Smoła

Nazywam się Maciej i jestem lekarzem na 4. roku specjalizacji z kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Z wielką przyjemnością uczę i pomagam dzieląc się swoją wiedzą z młodszymi adeptami sztuki lekarskiej, stawiając na przystępność i zrozumiałość przekazywanych informacji. Zawsze staram się sprostać wyzwaniom stawianym przez dzisiejszą medycynę, rozwijając swoje umiejętności i doskonaląc się w swoim fachu.

Kupujesz raz – przedłużasz, kiedy chcesz

Możesz przedłużać dostęp do każdego z wcześniej wykupionych kursów.

Pierwszy zakup kursu

Aktywujesz kurs i otrzymujesz 6 miesięcy dostępu. Po zakupie zaczynasz dostęp, kiedy tylko chcesz.

 • Możliwość aplikowania zniżek
 • Płatność natychmiastowa lub do 7 dni

Przedłużenie dostępu

Po pierwszym zakupie kursu możesz przedłużać do niego dostęp, kiedy chcesz i na ile miesięcy chcesz.

 • Możliwość przedłużania na 1/6/12 miesięcy
 • Stała aktualizacja materiałów i opieka dydaktyczna
 • Dostępy do wcześniejszych postępów i statystyk

Chcesz utrzymać dostęp do wszystkich kursów?

Przedłużaj dostęp z abonamentem WNL i ucz się swobodnie! Abonament WNL to stała cena za dostęp do wszystkich kupionych wcześniej kursów wydawnictwa WNL!

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ

Promocje

Zniżki grupowe

10% dla grup 5-50 osób
15% dla grup 50-500 osób
20% dla grup powyżej 500 osób

Vouchery

Masz voucher? Możesz wykorzystać go na pierwszy zakup kursu!

Kurs EKG - najlepszy sposób na naukę praktyki!

Lekcje teoretyczne dotyczące rozpoznań stawianych z pomocą EKG oraz lekcje praktyczne weryfikujące zdobytą wiedzę i uczące korzystania z niej.

Pierwszy zakup
6 miesięcy 59 zł m-c
 
349
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Zapisz się

Najczęściej zadawane pytania

W obecnej chwili kurs EKG nie dotyka w ogóle pediatrycznych zmian elektrokardiograficznych. Warto jednak mieć na uwadze, że największe różnice między dorosłymi a dziećmi pod kątem EKG występują w bardzo młodym wieku – im dziecko starsze, tym bardziej można traktować je jak dorosłego (pod kątem EKG). Dzieci w wieku kilkunastu lat cechują się zmianami w EKG odpowiadającymi młodym, szczupłym dorosłym.

Samodzielnie decydujesz, kiedy chcesz rozpocząć naukę – po opłaceniu zamówienia otrzymasz dostęp do kursu EKG na 6 miesięcy (185 dni). Po tym okresie możesz przedłużać dostęp na 1, 6 lub 12 miesięcy. Istnieje również możliwość wykupienia abonamentu Więcej niż LEK, który daje stały dostęp do wszystkich wcześniej wykupionych kursów. Kurs trwa ok. 30-60 godzin.

Dostęp do platformy daje dostęp do lekcji, bazy pytań, narzędzi komunikacyjnych, a także możliwość zapisywania slajdów, pytań kontrolnych i wątków w systemie pytań i odpowiedzi do późniejszej powtórki.


Dostęp do platformy na 6 miesięcy (185 dni) otrzymasz po opłaceniu zamówienia. Zapisy są otwarte przez cały rok, więc samodzielnie decydujesz, kiedy chcesz rozpocząć naukę.


Możesz wybrać dogodny tryb nauki i dostosować platformę do swoich potrzeb.

Jeśli kupisz wszystkie Kursy z Nauk Klinicznych – otrzymasz zwolnienie z pierwszej opłaty za Kurs do LEK w wysokości 1599 zł! Kurs zostanie wtedy automatycznie dodany do Twojej biblioteki kursów.

Aby skorzystać z Kursu do LEK, wystarczy, że będziesz mieć wykupione przedłużenie dostępu do niego lub abonament Więcej niż LEK.

Dzięki temu zamiast na koniec studiów ponosić wysoki koszt, rozkładasz płatności na wiele lat. 🙂

Kiedy kończy się dostęp do portalu, tracisz możliwość aktywnego korzystania z kursu. Jednak wszystkie Twoje ustawienia, kolekcje i postępy zostają niezmienione, a konto możesz aktywować przedłużając dostęp.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj ważne dla siebie wiadomości!

Zapisz się do newslettera