Kurs EKG

 • 26 lekcji
 • 60 godzin nauki
Wydawnictwo WNL

Kurs EKG

Cel edukacyjny

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnej analizy EKG zakończonej jego opisem, postawieniem rozpoznania i ustaleniem wstępnego postępowania.

Dla kogo

Dla studentów 3., 4., 5. i 6. roku kierunku lekarskiego oraz lekarzy stażystów i rezydentów.

CO OTRZYMUJESZ?

 • Lekcje teoretyczne dotyczące rozpoznań stawianych z pomocą EKG oraz lekcje praktyczne weryfikujące zdobytą wiedzę i uczące korzystania z niej.
 • Stałą opiekę dydaktyczną – odpowiedź lekarzy na każde Twoje pytanie w ramach kursu.
 • Praktyczne zadania kliniczne – moduł wieloetapowych zadań praktycznych z EKG, wraz z wyjaśnieniami i wskazówkami.
 • Idealne rozwiązanie do nauki zarówno w trakcie studiów jak i samodzielnej pracy lekarza.
 • Materiały do nauki dostępne w 100% online.
 • 26 lekcji
 • 60 godzin nauki

CO OTRZYMUJESZ?

 • Lekcje teoretyczne dotyczące rozpoznań stawianych z pomocą EKG oraz lekcje praktyczne weryfikujące zdobytą wiedzę i uczące korzystania z niej.
 • Stałą opiekę dydaktyczną – odpowiedź lekarzy na każde Twoje pytanie w ramach kursu.
 • Praktyczne zadania kliniczne – moduł wieloetapowych zadań praktycznych z EKG, wraz z wyjaśnieniami i wskazówkami.
 • Idealne rozwiązanie do nauki zarówno w trakcie studiów jak i samodzielnej pracy lekarza.
 • Materiały do nauki dostępne w 100% online.
Pierwszy zakup
6 miesięcy 59 zł m-c
 
349
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
12 miesięcy
32 zł / 1 m-c
379
6 miesięcy
44 zł / 1 m-c
259
1 miesiąc
75
Zapisz się

Dlaczego warto?

Metodyka „Więcej niż LEK” opiera się na sprawdzonych wytycznych edukacyjnych.

7 kroków oceny EKG

Poznasz 7 kroków oceny EKG, które pozwolą Ci na sprawną analizę każdego elektrokardiogramu, umożliwią stworzenie jego opisu i wykrycie najczęstszych patologii widocznych w tym badaniu.

Teoria i praktyka

W Kursie EKG znajdziesz dwa typy lekcji: teoretyczne i praktyczne.
Lekcje teoretyczne przedstawią Ci informacje dotyczące rozpoznawania najczęstszych patologii za pomocą elektrokardiografii.
Lekcje praktyczne, za pomocą pytań zamkniętych oraz unikalnego modułu zadań, pozwolą Ci zweryfikować Twoje rozumienie części teoretycznej w praktyce.

Praktyczne zadania kliniczne

W ramach kursu będziesz pracować w module zadań praktycznych, który pozwala rozwiązywać rozbudowane, wieloetapowe przypadki kliniczne oparte na prawdziwych historiach pacjentów. W opisie każdego przypadku znajdziesz EKG, a moduł pozwoli Ci rozwiązywać zadania samodzielnie lub z wyjaśnieniem krok po kroku.

Sprawdzona metodyka

Dzięki naszej selekcji materiału nie musisz się zastanawiać, z czego się uczyć i czy materiały są aktualne - co znacząco skraca czas nauki. A dzięki możliwości personalizacji planu - możesz uczyć się w swoim tempie i pogodzić naukę z innymi obowiązkami. Jest to klucz do zwiększenia efektywności.

Pełna opieka dydaktyczna

Zespół moderatorów czuwa, aby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Kładziemy największy nacisk na zrozumienie materiału, a to warunkuje jego długotrwałe zapamiętanie. Na kursie możesz zadawać pytania i uczyć się z tysięcy kontekstowych dyskusji.

Prawdziwa alternatywa dla książek

Odpowiednia metodyka przygotowywania treści na kursy pozwala nam na ich szybką i stałą aktualizację. Dzięki temu wiesz, że uczysz się z aktualnych materiałów.

W dodatku, lekcje są interaktywne dzięki czemu pozwalają Ci na realizowanie powtórek i stałą weryfikację poziomu Twojego przygotowania.

Materiały dydaktyczne

Galeria

Sprawdź nasze przykładowe materiały dydaktyczne i przekonaj się, jak bardzo mogą pomóc Ci w codziennej nauce!
Zobacz wszystkie
Krzywa EKG – Zespół QRS
1153 – Droga dodatkowa, Zespół preekscytacji, Pęczek Kenta, Serce, Droga pobudzenia mięśnia sercowego
1179.1 – BPAC, Norma, Porównanie, EKG-1-o
1132.1 – Układ bodźcoprzewodzący serca, Serce (węzły wyraźnie zaznaczone, serce nieprzeźroczyste) – poprawiony tytuł
1137 – Trójkąt Einthovena, Odprowadzenia dwubiegunowe
1126.1 – Niemiarowość zatokowa, Norma, Porównanie, EKG-1-o
Krzywa EKG – Zespół QRS
1153 – Droga dodatkowa, Zespół preekscytacji, Pęczek Kenta, Serce, Droga pobudzenia mięśnia sercowego
1179.1 – BPAC, Norma, Porównanie, EKG-1-o
1132.1 – Układ bodźcoprzewodzący serca, Serce (węzły wyraźnie zaznaczone, serce nieprzeźroczyste) – poprawiony tytuł
1137 – Trójkąt Einthovena, Odprowadzenia dwubiegunowe
Pokaż więcej
1126.1 – Niemiarowość zatokowa, Norma, Porównanie, EKG-1-o
Krzywa EKG – Zespół QRS 1153 – Droga dodatkowa, Zespół preekscytacji, Pęczek Kenta, Serce, Droga pobudzenia mięśnia sercowego 1179.1 – BPAC, Norma, Porównanie, EKG-1-o 1132.1 – Układ bodźcoprzewodzący serca, Serce (węzły wyraźnie zaznaczone, serce nieprzeźroczyste) – poprawiony tytuł 1137 – Trójkąt Einthovena, Odprowadzenia dwubiegunowe 1126.1 – Niemiarowość zatokowa, Norma, Porównanie, EKG-1-o 1045.2 – Kryteria Smitha-Sgarbossy, LBBB, OZW, Porównanie, EKG-1-p

Kursy sprawdzone przez tysiące medyków

Na portalu Więcej niż LEK realizowanych jest ponad 50 000 kursów rocznie przez 14 000 osób!

Poznaj opinie naszych absolwentów!
WNL Chart2023 desktop
WNL Chart2023 mobile

Dla kogo?

Studenci

Przygotuj się na zajęcia kliniczne!

Kurs pomoże Ci w codziennej nauce na zajęcia kliniczne z chorób wewnętrznych i kardiologii, a także wyposaży Cię w kompetencje pozwalające na prawidłową i powtarzalną ocenę EKG pacjentów. Będzie też idealną pomocą w nauce do kolokwiów i egzaminów końcowych.

Lekarze stażyści

Ćwicz ocenę EKG podczas stażu podyplomowego!

Staż podyplomowy wymaga umiejętności samodzielnego podejścia do pracy z pacjentem, a EKG jest jednym z jej elementów. Zdolność jego analizy, którą zdobędziesz na Kursie EKG pomoże Ci nie tylko na stażu z interny, ale także chirurgii czy ginekologii, ponieważ wszędzie spotkasz pacjentów chorych przewlekle, którzy zgłaszając się, do szpitala będą mieli wykonywane EKG, a to prawdopodobnie Ty – pod nadzorem – będziesz je, wstępnie oceniać.

Lekarze po stażu

Zwiększ pewność i bezpieczeństwo swojej pracy!

Pracując jako lekarz na dyżurze czy w przychodniach, codziennie będziesz samodzielnie oceniać EKG, ponieważ jest to podstawowe badanie, wykonywane rutynowo u wielu pacjentów zgłaszających się do lekarza. Kurs EKG, bazujący na licznych praktycznych przypadkach klinicznych oraz przystępnie opracowanej najnowszej wiedzy teoretycznej, przygotuje Cię do pewniejszej i bezpieczniejszej pracy z pacjentem.

Co zawiera kurs?

26 lekcji online / 30-60 godzin nauki

26 lekcji z interaktywnymi prezentacjami

Materiał pozwalający poznać najczęstsze patologie możliwe do wykrycia w EKG, podzielony na lekcje teoretyczne i praktyczne. Ucz się efektywnie, powtarzaj i zapamiętuj na lata.

Zapisy EKG i ilustracje anatomiczne

Ponad 200 zapisów EKG i merytorycznych ilustracji dotyczących anatomii i patofizjologii, dzięki którym nauka jest praktyczna i czytelna!

Przewodnik kursu – Dziadek Einthoven

W prezentacjach na kursie towarzyszyć będzie Ci postać Dziadka Einthovena. Twórca EKG wspomoże Cię poradą w codziennej nauce, zwróci uwagę na najważniejsze zagadnienia, przekaże praktyczne rady i przestrzeże przed najczęstszymi błędami.

Liczne przypisy

Przypisy to dodatkowe porcje treści. Mogą rozwijać dane zagadnienie, przedstawiać ilustracje, zawierać praktyczne wskazówki ułatwiające zrozumienie tematu. Przypisy mogą również zawierać kliniczne wskazówki czerpiące z doświadczenia autora kursu oraz literatury naukowej.

Pytania testowe

Pytania zamknięte pozwalają sprawdzić znajomość odpowiedzi na konkretne pytania związane z elektrokardiografią i rozpoznaniami chorobowymi.

Zadania praktyczne

Zadania praktyczne pozwalają sprawdzić w praktyce posiadaną wiedzę i umiejętności oceny zmian EKG, stawiania rozpoznań i ustalania wstępnego postępowania z pacjentem.

Program kursu

Kurs zakłada pracę z gotowymi lekcjami, które można realizować we własnym tempie.

Możesz stworzyć własny plan lekcji dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości czasowych.

7 działów / 26 lekcji
1 lekcja = ok. 1-2 godzin nauki
 1. Anatomia i elektrofizjologia
 2. Badanie EKG
 3. Krzywa EKG
 4. Ocena EKG
 5. Lekcja praktyczna
 1. Rytm zatokowy i jego zaburzenia
 2. Lekcja praktyczna
 1. Bloki przedsionkowo-komorowe
 2. Bloki śródkomorowe
 3. Lekcja praktyczna
 1. Przerost i powiększenie jam serca
 2. Lekcja praktyczna
 1. Niedokrwienie i martwica – cz. I
 2. Niedokrwienie i martwica – cz. II
 3. Lekcja praktyczna
 1. Wstęp i pobudzenia nadkomorowe
 2. Rytmy nadkomorowe
 3. Częstoskurcze nadkomorowe – cz. I
 4. Częstoskurcze nadkomorowe – cz. II
 5. Inne arytmie nadkomorowe
 6. Lekcja praktyczna
 1. Wstęp i pobudzenia komorowe
 2. Rytmy komorowe
 3. Częstoskurcze komorowe
 4. Inne arytmie komorowe
 5. Lekcja praktyczna

Moduł zadań praktycznych

Na Kursie EKG będziesz uczyć się z modułem zadań praktycznych, który pozwala weryfikować wiedzę kliniczną za pomocą wieloetapowych zadań. Sprawdzisz w nich umiejętność opisywania zmian w EKG, stawiania rozpoznań oraz ustalenia wstępnego postępowania z pacjentem!

3 tryby rozwiązywania zadań

Wybieraj, w jakim trybie chcesz rozwiązywać zadania: samodzielnie, ze wskazówkami lub z pełnym wyjaśnieniem krok po kroku!

Wyjaśnienia

Każde zadanie praktyczne wyjaśnione jest krok po kroku: opisuje wszystkie czynności, które kolejno należy zrealizować, aby uzyskać odpowiedź na pytanie zadane w poleceniu. Wyjaśnienia zawierają liczne przypisy, ilustracje, wskazówki i pułapki oraz tworzą miejsce do dyskusji.

Pełna opieka dydaktyczna

Nauka bez możliwości kontekstowego zadawania pytań nie jest efektywna, bo nie rozwiewa wszystkich indywidualnych wątpliwości. W każdym zadaniu praktycznym na Kursie EKG, a nawet pod każdym jego pojedynczym krokiem możesz zadawać pytania, na które odpowie zespół opiekunów kursu. Możesz też przeglądać pytania innych kursantów.

Jak działa kurs?

Zapisz się i uzyskaj dostęp do kursu na 6 miesięcy. Kurs zakłada pracę z gotowymi lekcjami, które możesz realizować we własnym tempie. Każda lekcja składa się z pytań zamkniętych, powtórki z pytaniami otwartymi oraz pracy z nowym materiałem w formie prezentacji online, pełnych grafik, filmów i przypisów.

Twórca kursu

lek. Maciej Smoła

Nazywam się Maciej i jestem lekarzem na 4. roku specjalizacji z kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Z wielką przyjemnością uczę i pomagam dzieląc się swoją wiedzą z młodszymi adeptami sztuki lekarskiej, stawiając na przystępność i zrozumiałość przekazywanych informacji. Zawsze staram się sprostać wyzwaniom stawianym przez dzisiejszą medycynę, rozwijając swoje umiejętności i doskonaląc się w swoim fachu.

Kupujesz raz – przedłużasz, kiedy chcesz

Możesz przedłużać dostęp do każdego z wcześniej wykupionych kursów.

Pierwszy zakup kursu

Aktywujesz kurs i otrzymujesz 6 miesięcy dostępu. Po zakupie zaczynasz dostęp, kiedy tylko chcesz.

 • Możliwość aplikowania zniżek
 • Płatność natychmiastowa lub do 7 dni

Przedłużenie dostępu

Po pierwszym zakupie kursu możesz przedłużać do niego dostęp, kiedy chcesz i na ile miesięcy chcesz.

 • Możliwość przedłużania na 1/6/12 miesięcy
 • Stała aktualizacja materiałów i opieka dydaktyczna
 • Dostępy do wcześniejszych postępów i statystyk

Chcesz utrzymać dostęp do wszystkich kursów?

Przedłużaj dostęp z abonamentem WNL i ucz się swobodnie! Abonament WNL to stała cena za dostęp do wszystkich kupionych wcześniej kursów wydawnictwa WNL!

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ

Promocje

Zniżki grupowe

10% dla grup 5-50 osób
15% dla grup 50-500 osób
20% dla grup powyżej 500 osób

Vouchery

Masz voucher? Możesz wykorzystać go na pierwszy zakup kursu!

Kurs Efektywnej Nauki -50%

Skorzystaj z naszego kodu zniżkowego na zakup Kursu Efektywnej Nauki.

Kurs EKG - najlepszy sposób na naukę praktyki!

Lekcje teoretyczne dotyczące rozpoznań stawianych z pomocą EKG oraz lekcje praktyczne weryfikujące zdobytą wiedzę i uczące korzystania z niej.

Pierwszy zakup
6 miesięcy 59 zł m-c
 
349
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Zapisz się

Najczęściej zadawane pytania

W obecnej chwili kurs EKG nie dotyka w ogóle pediatrycznych zmian elektrokardiograficznych. Warto jednak mieć na uwadze, że największe różnice między dorosłymi a dziećmi pod kątem EKG występują w bardzo młodym wieku – im dziecko starsze, tym bardziej można traktować je jak dorosłego (pod kątem EKG). Dzieci w wieku kilkunastu lat cechują się zmianami w EKG odpowiadającymi młodym, szczupłym dorosłym.

Samodzielnie decydujesz, kiedy chcesz rozpocząć naukę – po opłaceniu zamówienia otrzymasz dostęp do kursu EKG na 6 miesięcy (185 dni). Po tym okresie możesz przedłużać dostęp na 1, 6 lub 12 miesięcy. Istnieje również możliwość wykupienia abonamentu Więcej niż LEK, który daje stały dostęp do wszystkich wcześniej wykupionych kursów. Kurs trwa ok. 30-60 godzin.

Dostęp do platformy daje dostęp do lekcji, bazy pytań, narzędzi komunikacyjnych, a także możliwość zapisywania slajdów, pytań kontrolnych i wątków w systemie pytań i odpowiedzi do późniejszej powtórki.


Dostęp do platformy na 6 miesięcy (185 dni) otrzymasz po opłaceniu zamówienia. Zapisy są otwarte przez cały rok, więc samodzielnie decydujesz, kiedy chcesz rozpocząć naukę.


Możesz wybrać dogodny tryb nauki i dostosować platformę do swoich potrzeb.

Jeśli kupisz wszystkie Kursy z Nauk Klinicznych – otrzymasz zwolnienie z pierwszej opłaty za Kurs do LEK w wysokości 1599 zł! Kurs zostanie wtedy automatycznie dodany do Twojej biblioteki kursów.

Aby skorzystać z Kursu do LEK, wystarczy, że będziesz mieć wykupione przedłużenie dostępu do niego lub abonament Więcej niż LEK.

Dzięki temu zamiast na koniec studiów ponosić wysoki koszt, rozkładasz płatności na wiele lat. 🙂

Kiedy kończy się dostęp do portalu, tracisz możliwość aktywnego korzystania z kursu. Jednak wszystkie Twoje ustawienia, kolekcje i postępy zostają niezmienione, a konto możesz aktywować przedłużając dostęp.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj ważne dla siebie wiadomości!

Zapisz się do newslettera


Kurs Alfabet Ruchu

 • 38 lekcji
 • 80 godzin nauki

Kurs Alfabet Ruchu

Cel edukacyjny

Kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy trenera personalnego, oraz efektywnego i prawidłowego prowadzenia treningów medycznych, funkcjonalnych i motorycznych.

Dla kogo

Dla wszystkich praktyków (trenerów, instruktorów i fizjoterapeutów), pracujących w ramach trzech specjalizacji ruchowych, tj. trening medyczny, funkcjonalny i motoryczny.

 • Kurs realizowany w 100% online!
 • 38 praktycznych lekcji, kompleksowo omawiających układ ruchu człowieka, nauczanie motoryczne, mobilność stawową
 • Ponad 500 filmów instruktażowych z zakresu wykonywania ćwiczeń, ich techniki i stojącej u podstaw teorii
 • Stała opieka dydaktyczna zespołu BODYWORK – odpowiemy na każde Twoje pytanie!
 • Certyfikat ukończenia kursu i wysokiej jakości koszulka sportowa BODYWORK
 • 38 lekcji
 • 80 godzin nauki
 • Kurs realizowany w 100% online!
 • 38 praktycznych lekcji, kompleksowo omawiających układ ruchu człowieka, nauczanie motoryczne, mobilność stawową
 • Ponad 500 filmów instruktażowych z zakresu wykonywania ćwiczeń, ich techniki i stojącej u podstaw teorii
 • Stała opieka dydaktyczna zespołu BODYWORK – odpowiemy na każde Twoje pytanie!
 • Certyfikat ukończenia kursu i wysokiej jakości koszulka sportowa BODYWORK
Pierwszy zakup
10 miesięcy 159,9 zł m-c
 
1599
Pierwszy zakup
3 miesiące 231,6 zł m-c
 
695
10 miesięcy
159,9 zł m-c
1599
3 miesiące
231,6 zł m-c
695
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
9 miesięcy
99 zł / 1 m-c
891
3 miesiące
149 zł / 1 m-c
447
1 miesiąc
199
Zapisz się

Sprzedawcą tego kursu jest BODY-WORK S.C. Dominik Zawadzki, Paweł Krótki z siedzibą w Poznaniu (NIP: 7811902266). Kontakt e-mail: info@body-work.pl, adres do doręczeń pocztowych: ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań. Szczegółowe zasady organizacji kursu określa regulamin.

Poznaj istotę ruchu!

Przed Tobą kompendium najważniejszych zasad nauczania motorycznego w pracy trenera i fizjoterapeuty.

Czego się nauczysz?

– Podziału ćwiczeń na wzorce pierwotne (ABC), fundamentalne (FMS) i specjalne (WYZ).

– Naukowych podstaw zrównoważonego rozwoju ruchowego człowieka.

– Motorycznych i reflektorycznych „cegiełek” tworzących każdy funkcjonalny ruch.

– Reguł progresowania ćwiczeń i przewidywania adaptacji funkcjonalnej, która jest znacznie bardziej złożona niż strukturalna (sylwetkowa).

– Optymalizacji ruchu dla potrzeb przenoszenia (transferu) – świętego Graala podejścia ruchowego.

Materiały dydaktyczne

Zobacz przykładowe slajdy z kursu zawierające ilustracje, schematy, przypisy czy filmy instruktażowe!
Zobacz wszystkie
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.12.14
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.10.17
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.11.39
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.09.29
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.08.01
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.07.06
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.12.14
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.10.17
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.11.39
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.09.29
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.08.01
Pokaż więcej
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.07.06
Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.12.14 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.10.17 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.11.39 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.09.29 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.08.01 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.07.06 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.04.44 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.06.06 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.04.05 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.03.30 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.02.27 Zrzut ekranu 2022-03-10 o 08.01.52

Dlaczego warto?

Kurs jest prowadzony przez najbardziej doświadczonych szkoleniowców BODYWORK. Szeroki zakres wiedzy przedstawionej na kursie obejmuje cały alfabet ruchu od podstaw takich jak działanie układu ruchu, po szczegółowy przebieg treningów.

Materiał na kursie jest przekazany w sposób logiczny i uporządkowany, uzupełniony o setki praktycznych przykładów.

Kurs odbywa się na platformie e-learningowej Bethink, umożliwiającej efektywną naukę we własnym tempie!

Jeśli w trakcie nauki z kursem zrodzą Ci się pytania, w każdej chwili możesz zadać je pod pojedynczymi slajdami. Zespół moderatorski BODYWORK odpowie na nie, rozwiewając wszystkie Twoje wątpliwości.

Wspólna nauka, merytoryczne dyskusje i wymiana doświadczeń pozwalają tworzyć bezpieczne środowisko nauki nastawione na rozwój, budowanie kompetencji i poszerzanie wiedzy.

W 38 lekcjach złożonych z ponad 1500 interaktywnych slajdów znajdziesz atrakcyjne grafiki, schematy, przykładowe plany treningów i ponad 500 filmów instruktażowych demonstrujących ćwiczenia. Dzięki temu kurs ma praktyczny wymiar i pozwoli Ci od razu wdrożyć poznane informacje do własnej praktyki.

Treści na kursie możesz szybko znaleźć dzięki wyszukiwarce, która w kilka sekund przeniesie Cię do poszukiwanego zagadnienia.

Opinie

Dowiedz się, co inni uważają o szkoleniach i kursach w BODYWORK!

Program kursu

Możesz stworzyć własny plan lekcji dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości czasowych.

7 działów / 38 lekcji
1 lekcja = ok. 2 godzin nauki

• Ruch funkcjonalny – fakty i mity.

• Sprawność fizyczna (funkcjonalna i specjalna).

• Wersy alfabetu ruchowego: ABC, FMS, WYZ.

• Rodzaje praktyki (części, całości, blokowa, randomizowana).

• Zjawisko przenoszenia (transferu).

• Sprawność fizyczna – definicja lokalna i globalna.

• Skillset umiejętności (władza nad alfabetem ruchu).

• Warunki bezwzględne braku sprawności fizycznej.

• Problemy relatywistyczne – od czego wszystko zależy?

• Normy posturalne na przykładzie wzorców w FMS.

• Środowisko naturalne i stan ruchu.

• Rytm dobowy – największy regulator zachowań człowieka.

• Skutki braku ruchu i siedzącego stylu życia.

• Przewidywanie dysfunkcji posturalnych (zstępujące i wstępujące).

• Dysfunkcje grawitacyjne (zespoły skrzyżowania i zesp ł warstwowy).

• To stretch or not to stretch – co mówi nauka?

• Pendykulacja – przeciąganie i inne naturalne formy mobilizacji.

• Funkcjonalny i specjalny zakres ruchu (FRM i SRM).

• Praca w końcowych zakresach ruchu (ERM).

• Implementacja w jednostce treningowej.

• Performance Ladder – rehabilitacja czy trening?

• Faza I – mobilność i propriocepcja.

• Faza II – reedukacja nerwowo-mięśniowa (wzorce ruchowe).

• Faza III – dociążenie siłowe, podejście trójfazowe, moc i dynamika (GPP).

• Faza IV – plyometryka, lokomocja i ruchy wysoko-specyficzne (SPP).

• Kinematyka – opis ruchu fizykalnego.

• III zasady dynamiki Newtona, bez których trener nie wie, co robi.

• Definicja pracy, mocy i energii kinematycznej w warunkach siłowni.

• Ruch po okręgu, czyli ruch wewnątrz stawów.

• Model mięśnia Hilla (CC, PEC i SEC).

• Cykl rozciągnięcie-skurcz (SSC).

• Podstawy plyometryki.

• Dźwignie kostno-stawowe.

• Stopnie swobody.

• Ruch obrotowy.

• Siła, szybkość i moc mięśniowa.

• Systematyka układu nerwowego.

• Układ somatyczny i autonomiczny.

• Drogi czuciowe i ruchowe.

• Łuk odruchowy.

• Odruchy rdzeniowe.

• Jednostka motoryczna.

• Synchronizacja i rekrutacja.

• Model komórki eukariotycznej.

• Organella komórki mięśniowej.

• Enzymy i hormony.

• Cykle i szlaki metaboliczne.

• Energetyka skurczu mięśniowego.

• Systemy energetyczne.

• Układ bierny i czynny ruchu.

• Białka kurczliwe.

• Sarkomer.

• Przekrój poprzeczny i fizjologiczny mięśnia.

• Rodzaje mięśni.

• Funkcjonalność mięśni.

• Wentylacja.

• Tlen i dwutlenek węgla.

• Dług i deficyt.

• Pułap tlenowy.

• Kontrola hierarchiczna ruchu – inicjacja ruchu przez przodomózgowie + pień mózgu oraz rdzeń kręgowy w procesie poruszania się (ruch typowy).

• Organizacja układu motorycznego – drogi korowo-rdzeniowe + neurony ruchowe i kontrola mięśni.

• Kora ruchowa i umiejętności motoryczne – badanie kontroli neuronalnej ruchów specyficznych + wpływ uszkodzeń kory ruchowej na umiejętności motoryczne.

• Móżdżek, jądra podstawy i wyspecjalizowane umiejętności ruchowe.

• Somatosensoryczny homunkulus – skutki uszkodzenia kory somatosensorycznej.

• Kora somatosensoryczna a ruch złożony.

• Coaching pozytywny i responsywność na zmianę.

• Wyswobodzenie z kręgu bólu i kinezjofobii (powrót do stanu ruchu).

• Uprawomocnienie (Empowerment) i autonomia nauczyciel-uczeń (podejście humanistyczne).

• Rodzaje informacji zwrotnych – feedback wewnętrzny (subiektywny) i zewnętrzny (obiektywny).

• Rodzaje feedbacku rozszerzonego, w tym wiedza o wydajności (KP) i wiedza o rezultatach (KR).

• Program motoryczny (engram) z punktu widzenia ekologii dynamicznej.

• Generator wzorców ośrodkowych (CPGs) – czy wzorce ruchowe „zamieszkują” rdzeń kręgowy?

• Koncept lejka motorycznego – strefa kompetencji i rezyliencji ruchu.

• Przygotowanie motoryczne i doskonalenie idealnej techniki ćwiczenia.

• Przygotowanie reflektoryczne i wzmacnianie szlaków pętli M1, M2, M3 (korygowanie błędów).

• Nabywanie podstawowych umiejętności ruchowych (wzorce ABC i FMS).

• Retencja umiejętności złożonych, czyli trwały podświadomy neurozapis skill-u (WYZ).

• Skupienie zewnętrzne – wyższe funkcje kognitywne i spokojne oko (QE).

• Stymulujący stres – dlaczego uczymy się najwięcej w sytuacjach stresowych?

• Randomizacja na siłowni – realizacja w jednostce treningowej.

• Cytoszkielet komórki.

• Tkanka łączna.

• Podział i specyfika powięzi.

• Podział narządów wewnętrznych.

• Powłoki i topografia narządów brzucha.

• Powłoki i topografia narządów klatki piersiowej.

• Homeostaza organizmu.

• Oddychanie komórkowe.

• Wymiana gazowa.

• Wentylacja płuc.

• Jamy ciała i ich przepony.

• Budowa narządów wewnętrznych.

• Automatyzmy i stawy wisceralne.

• System wieszadłowy narządów.

• Sąsiedztwo mięśniowo-powięziowe.

• Embriologia i embriogeneza ciała.

• Rozwój narządów wewnętrznych.

• Funkcje narządów wewnętrznych.

• Ruchliwość własna narządów.

• Podstawy neuroanatomii.

• Struktura układu autonomicznego.

• Budowa i funkcjonowanie mięśni gładkich.

• Kontrola autonomiczna narządów wewnętrznych.

• Układ krążenia.

• Gruczoły wydzielania wewnętrznego i ich funkcje.

• Odporność immunologiczna.

• Stan zapalny.

• Korzyści i wady stretchingu.

• Metody stretchingu (aktywny / pasywny i dynamiczny / statyczny).

• Nauka stretchingu (Science of Flexibility).

• Pendykulacje i inne naturalny formy rozciągania.

• Normy mobilności – problem hipomobilności i hipermobilności.

• Normy dla ćwiczeń: SQ, LAT-SQ, OH, RDL, ASLR + pozycje uzupełniające.

• Przykładowe sekwencje rozgrzewkowe.

• Embriologia segmentów ciała (wprowadzenie).

• Segmenty stawów kończyny górnej (podstawy kinezjologii).

• Wiedza anatomiczna: m. dłoniowy długi, m. dwugłowy ramienia, mm. stożka rotatorów.

• Anatomia tułowia: grupa mm. piersiowych oraz łańcuchy przednie i tylne kończyny górnej.

• Programowanie ćwiczeń mobilności.

• Praktyka ruchowa: mobilizacje (40 ćwiczeń i sekwencji) + rolowanie (16 technik).

• Funkcja kończyny dolnej (wprowadzenie).

• Segmenty stawów kończyny dolnej (podstawy kinezjologii).

• Wiedza anatomiczna: mm. kulszowo-goleniowe, mm. czworogłowy uda, m. biodrowo-lędźwiowy + mapy anatomiczne 3D.

• Praktyka ruchowa: mobilizacje (44 ćwiczenia i sekwencje) + rolowanie (10 technik).

• Progresje splitów: szpagat wykroczno-zakroczny i szpagat rozkroczny (18 ćwiczeń i sekwencji).

• Koncepcja tensegracji i łańcuchów mięśniowo-powięziowych.

• Znaczenie tkanki łącznej (powięzi) w przewodzeniu / ograniczeniach ruchu.

• Łańcuch diagonalny tylny „otwierający” i przedni „zamykający”.

• Koncepcja pętli mięśniowych (Muscle Slings).

• Taśma spiralna i łańcuchy funkcjonalne.

• Sekwencja rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

• Praktyka ruchowa: mobilizacje (30 ćwiczeń i sekwencji).

• Przykładowe plany treningowe.

• Łańcuch statyczny tylny (posturalny).

• Łańcuch prosty tylny i pętle wyprostne.

• Sekwencja ruchu tylnego i bocznego.

• Praktyka skłonów: mobilizacje (40 ćwiczeń i sekwencji).

• Przykładowe plany treningowe.

• Łańcuch prosty przedni (zamykający).

• Pętle zgięciowe.

• Łańcuch przednio-pośrodkowy / -boczny / -tylny i -tylno-przedni.

• Taśma powierzchowna przednia i głęboka przednia.

• Sekwencja ruchu przedniego i dośrodkowego.

• Praktyka otwierania: mobilizacje (30 ćwiczeń i sekwencji).

• Przykładowe plany treningowe.

• Koncept i funkcje postawy ciała.

• Klasyfikacja mięśni posturalnych.

• Zjawisko dysbalansu mięśniowego.

• Osłabienie jako „ziarno”, z którego kiełkuje dysfunkcja.

• Zespoły grawitacyjne i posturalne / cywilizacyjne (ZSJ).

• Dysfunkcje bolesne i bezbolesne.

• Napięcie toniczne a stres.

• Ocena subiektywna czy obiektywna?

• Podstawy obrazowania ruchowego (Screeningu).

• Normy posturalne staw po stawie.

• Prawidłowe krzywizny kolumny kręgosłupa.

• Ocena wizualna pacjenta w statyce.

• Ocena w trzech płaszczyznach ruchu.

• Wady osteogenne, miogenne i neurogenne.

• Etapy reedukacji posturalnej (podstawy progresji).

• Kiedy korygować, a kiedy nie korygować?

• Metody mobilizacji i stabilizacji.

• Praktyka posturalna: 14 filmów warsztatowych.

• Wyłączenie sił grawitacji (największego stresora).

• Praktyka posturalna: mm. brzucha (12 ćwiczeń), mm. grzbietu (6 ćwiczeń), mm. pośladkowe (8 ćwiczeń), mm. kończyn dolnych i tułowia (18 ćwiczeń).

• Postawa prawdziwa, czyli ortogradacja posturalna.

• Praktyka posturalna: transfer do pozycji wyprostowanych (24 ćwiczenia i sekwencje).

• Ocena jakościowa, nie ilościowa.

• Metodologia Screeningu: OHSQ, LAT-SQ, SL-BALANCE, OH, PUSH-UP, ASLR, STRIDE TEST.

• Case Studies – przypadki kliniczne.

• Narzędzia treningu mentalnego i psychologii sportu.

• Zadania trenera mentalnego w procesie rozwojowym.

• Mindset, czyli nastawienie mentalne – to, co myśli zawodnik, ma znaczenie!

• Zadania mentalne – przykłady ćwiczeń doskonalących cechy mentalne.

• Budowanie celów opierając się na S.M.A.R.T.

• Pytanie „why” w karierze sportowca.

• Analiza SWOT – znajomość mocnych i słabych stron.

• Cele procesowe a cele wynikowe i pewność siebie.

• Konsekwentna droga – małe kroki do pełnego sukcesu.

• Składowe planowania (organizacja czasowa, efektywność, prokrastynacja, priorytety).

• Matryca Eisenhowera – co jest tak naprawdę ważne?

• Planowanie od końca wg Vonneguta – jak osiągnąć „to”, co chcesz?

• Czym są nawyki i jak z nimi pracować?

• 12 mistrzowskich nawyków.

• Dyscyplina mentalna – małe rzeczy to wielkie rzeczy!

• Pewność siebie to nie arogancja – dlaczego duże psy nie muszą szczekać?

• Zadania mentalne – przykłady ćwiczeń doskonalących pewność siebie.

• Wewnętrzny krytyk i bohater – droga środka (przykład dwóch wilków).

• Zaakceptować strach i następnie pozwolić mu odejść.

• Ćwiczenie pozycji siły (Call to Action).

• System atencjonalny – największa broń w sytuacjach kryzysowych.

• Uważność – być w swoim centrum niezależnie od okoliczności.

• Rozproszenie i reaktywność emocjonalna – kiedy ogon macha psem.

• Metody poprawy koncentracji w życiu i sporcie.

• Wizualizacja – techniki w pracy ze sportowcami.

• Mentalna siłownia – budowa sesji treningu mentalnego.

Pobierz program

Kurs Alfabet Ruchu realizowany w 100% online!

Praktyczna wiedza dla trenerów na każdym etapie ścieżki zawodowej. Ucz się, poznawaj standardy i dyskutuj z innymi praktykami!

Pierwszy zakup
10 miesięcy 159,9 zł m-c
 
1599
Pierwszy zakup
3 miesiące 231,6 zł m-c
 
695
10 miesięcy
159,9 zł m-c
1599
3 miesiące
231,6 zł m-c
695
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Zapisz się

Sprzedawcą tego kursu jest BODY-WORK S.C. Dominik Zawadzki, Paweł Krótki z siedzibą w Poznaniu (NIP: 7811902266). Kontakt e-mail: info@body-work.pl, adres do doręczeń pocztowych: ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań. Szczegółowe zasady organizacji kursu określa regulamin.

Twórcy kursu

Paweł Krótki

Założyciel BODYWORK, trener

Jak mówi sam Paweł – „zawsze byłem zafascynowany światem przyrody i sportu”. Tworząc BODYWORK® miał wizję systemu integralnego, który łączy to co najlepsze ze wszystkich praktyk. Od lat pracuje nad naukowymi podstawami ruchu, szczególnie ruchu złożonego, którego nie sposób opisać przez pojedynczy „skill”. Jest coachem, wizjonerem i naturalistą. Z wykształcenia fizjoterapeutą i fizykiem, dzięki czemu „widzi” wektory sił działające na ciało. W pewnym momencie swojego życia postanowił, że zrozumie „w jaki sposób to czego uczymy na siłowni lub w praktyce fizjoterapii przenosi się na organiczną sportową aktywność”.

Monika Salitra

Trenerka

Od czasów studiów zafascynowana powięzią oraz związanym z nią bólem mięśniowo-powięziowym. Uzupełnieniem tej wiedzy okazała się powięź wisceralna i zainteresowanie anatomią i fizjologią narządów wewnętrznych. Wykorzystuje wiele metod do łagodzenia przewlekłego bólu i nadmiernych napięć w łańcuchach mięśniowo-powięziowych wywołanych przeciążeniami, stresem, chorobą czy urazem. Dzięki wieloletniej praktyce Jogi doświadczyła wielu aspektów wpływu aktywności fizycznej na ciało i umysł człowieka. Metoda Jogi B.K.S. Iyengara charakteryzuje się najbardziej terapeutycznym podejściem, a w połączeniu z treningiem funkcjonalnym stanowi doskonałą bazę do indywidualnej pracy z pacjentem.

Bartosz Grobelny

Trener, fizjoterapeuta

Doktor nauk medycznych o specjalności nauki o zdrowiu – fizjoterapeuta oraz magister psychologii. W swojej pracy korzysta głównie z terapii manualnej według modelu IAOM (International Academy of Manual and Orthopedic Medicine). Do zasobu technik działania wplata również metodę Terapii Wisceralnej, FDM, Medycyny Manualnej (pinopresurę, igłoterapię), trening funkcjonalny / medyczny oraz terapię tkanek miękkich. Na co dzień jego praca opiera się nie tylko na praktyce ze sportowcami ale również przypadkami klinicznymi. Dzięki wiedzy z zakresu psychologii potrafi holistycznie podejść do pacjenta co w przypadku przewlekłych bólów często ma kluczowe znaczenie.

Paula Bukolt

Trenerka

Absolwentka biologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka fizjoterapii, technik masażysta, trenerka medyczna. Pasjonatka aktywności fizycznej i nauk dotyczących ludzkiego ciała. W swojej pracy stara się przywrócić swoim podopiecznym zdrowie i funkcjonalną sprawność, stawiając za cel przede wszystkim ich dobre funkcjonowanie w życiu codziennym.

Dominik Milewski

Trener

Absolwent AWF w Warszawie. Specjalizuje się w treningu funkcjonalnym oraz przygotowaniu motorycznym. Pracuje z drużynami piłki nożnej oraz indywidualnie z zawodnikami innych dyscyplin, m.in. siatkówki, lekkoatletyki, sportów walk. Podczas treningów indywidualnych i zajęć grupowych kładzie duży nacisk na integrację zadań ruchowych z realnymi sytuacjami występującymi w życiu codziennym jak i w rywalizacji sportowej.

Mateusz Brela

Trener

Misją Mateusza jest ciągła edukacja samego siebie, a potem nauczanie innych. Sportowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem gry w piłkę nożną. Na arenie międzynarodowej Mateusz grał w Stanach Zjednoczonych, Finlandii i Szwecji. W 2017 roku zakończył czynną grę w piłkę nożną, aby profesjonalnie zająć się psychologią sportu. Absolwent amerykańskiej uczelni Seton Hall University. Obecnie student II-go roku na uczelni SWPS w Warszawie, gdzie zgłębia swoją wiedzę z zakresu Psychologii Kryzysu i Zmiany (w planach ma doktorat z tematyki stresu w sporcie) Stworzył autorski system treningu mentalnego MBTM, który opiera się na fundamentalnych umiejętnościach związanych z odpowiednim przygotowaniem sportowca do życia.

Najczęściej zadawane pytania

Dostęp do portalu daje dostęp do lekcji, bazy pytań, narzędzi komunikacyjnych, możliwość zapisywania slajdów, pytań kontrolnych i wątków w systemie pytań i odpowiedzi do późniejszej powtórki. 🙂

Dostęp do kursu na 3 lub 10 miesięcy (90 lub 300 dni) otrzymasz po opłaceniu całości zamówienia. Zapisy są otwarte przez cały rok, więc samodzielnie decydujesz, kiedy chcesz rozpocząć naukę!


Możesz wybrać dogodny tryb nauki i dostosować portal do swoich potrzeb.


Po zakończeniu dostępu możesz go przedłużyć na 1, 3,6 lub 9 miesięcy!

Jeśli zamówienia na kurs dokonałeś bez wprowadzenia zniżki, w ciągu 30 dni możesz ją dodać - nawet, jeśli zamówienie jest już opłacone. Aby to zrobić, zaloguj się do Portalu, wejdź w zakładkę “Konto” -> “Twoje zamówienia”, a następnie przy aktywnym zamówieniu wpisz kod zniżkowy w polu “zniżki”.Dokonamy wówczas zwrotu różnicy ceny na konto, z którego odbyła się płatność za kurs. 🙂 Pamiętaj, że zniżki na nasze kursy nie łączą się.

Z płatności ratalnej możesz skorzystać kupując dostęp do Kursu do LEK i Kursu do LDEK.


Kurs Efektywnej Nauki

 • 15 lekcji
 • 40-60 godzin nauki

Kurs Efektywnej Nauki

Cel edukacyjny

Nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu biologiczno-psychologicznych aspektów procesu uczenia się, wypracowanie 6 efektywnych nawyków edukacyjnych i zainspirowanie do nauki!

Dla kogo

Studentów, licealistów, nauczycieli i wykładowców, przyszłych i obecnych rodziców, wszystkich intensywnie rozwijających się osób (16+).

 • Treści oparte na najnowszych wytycznych dotyczących nauczania!
 • Metodyka nauczania sprawdzona przez kilkanaście tysięcy osób!
 • Atrakcyjna i angażująca formuła – ponad 15 godzin nagrań wideo.
 • Stały kontakt z prowadzącym kurs – odpowiedź na każde pytanie!
 • W wersji premium kursu paczka kursanta: zeszyt ćwiczeń oraz przybory do tworzenia kreatywnych notatek
 • 15 lekcji
 • 40-60 godzin nauki
 • Treści oparte na najnowszych wytycznych dotyczących nauczania!
 • Metodyka nauczania sprawdzona przez kilkanaście tysięcy osób!
 • Atrakcyjna i angażująca formuła – ponad 15 godzin nagrań wideo.
 • Stały kontakt z prowadzącym kurs – odpowiedź na każde pytanie!
 • W wersji premium kursu paczka kursanta: zeszyt ćwiczeń oraz przybory do tworzenia kreatywnych notatek
 • z kursem maturalnym -50%
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) – wersja bazowa 67 zł m-c
 
399
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) – wersja premium 133 zł m-c
 
799
6 miesięcy (185 dni) – wersja bazowa
67 zł m-c
399
6 miesięcy (185 dni) – wersja premium
133 zł m-c
799
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres. Wersja bazowa kursu (399 zł) nie zawiera paczki kursanta, wersja premium (799 zł) zawiera paczkę kursanta.
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres. Wersja bazowa kursu (399 zł) nie zawiera paczki kursanta, wersja premium (799 zł) zawiera paczkę kursanta.
Przedłużenie dostępu
3 miesiące
297 zł
99 / 1 m-c
Zapisz się

Kurs Efektywnej Nauki – cennik

Wersja bazowa

399 zł

Wersja premium

799 zł

Dostęp do kursu na 6 miesięcy Dostęp do kursu na 6 miesięcy
Kontakt z prowadzącym kurs – odpowiedź na każde pytanie! Kontakt z prowadzącym kurs – priorytetowa odpowiedź na każde pytanie!
X Paczka kursanta: podręcznik, kalendarz, torba, naklejki edukacyjne do tworzenia notatek, cienkopisy oraz niespodzianka w formie listu

Kurs Efektywnej Nauki – cennik

Wersja darmowa

Wersja z opieką autora

399 zł

Wersja premium

799 zł

Dostęp do kursu na 6 miesięcy Dostęp do kursu na 6 miesięcy Dostęp do kursu na 6 miesięcy
X Kontakt z prowadzącym kurs – odpowiedź na każde pytanie! Kontakt z prowadzącym kurs – priorytetowa odpowiedź na każde pytanie!
X X Paczka kursanta: podręcznik, kalendarz, torba, naklejki edukacyjne do tworzenia notatek, cienkopisy oraz niespodzianka w formie listu

Odkryj naukę na nowo!

Uczyń swoją naukę kreatywną i efektywną!

Dlaczego warto wziąć udział w Kursie Efektywnej Nauki?

Poznaj 6 powodów!

Umiejętność przyszłości

To nie jest kurs szybkiej nauki! To jest kurs efektywnej nauki! Nauczymy Cię uczyć się tak, aby efekty nauki pozostały z Tobą na długo. Wiedza, którą potrafimy wykorzystać ze zrozumieniem, jest w stanie przygotować nas na przyszłość.

Autorska metodyka

To nie jest zwykły kurs o mnemotechnikach! Poznasz model 5 filarów i 30 zasad efektywnej nauki, które pozwolą Ci uczyć się kreatywnie i efektywnie.

Sprawdzona wiedza

To nie jest kurs, którego założenia nie są zweryfikowane! Bazujemy na psychologii i biologii, a nasze metody zostały sprawdzone przez tysiące osób!

Atrakcyjna i angażująca formuła

Ten kurs Ci się nie znudzi! Nasza nowoczesna formuła angażuje, bawi i wciąga w naukę!

Pełna opieka dydaktyczna

Na kursie nikt nie jest sam! Autor kursu z zespołem Bethink na bieżąco moderują dyskusje – Twoje pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

Opinie o kursie

Jak działa Kurs Efektywnej Nauki Bethink?

Cel i konstrukcja kursu

be clever

Pierwszy rozdział kursu to teoretyczny fundament w zakresie procesu uczenia się oparty na wiedzy biologicznej i psychologicznej.

be effective

W drugim rozdziale kursu poznasz 6 efektywnych nawyków edukacyjnych i będziesz pracować nad ich nabyciem, tak aby stale wpływały na osiągane w trakcie nauki efekty.

be creative

Trzeci rozdział kursu to jeszcze więcej praktyki – będziesz tworzyć notatki oraz plany nauki, aby obudzić w sobie pokłady kreatywności!

Czego się nauczysz?

Zadawać kluczowe pytania i na nie odpowiadać!

Co wpływa na efekty w nauce? Czy każdy może nauczyć się wszystkiego? Jak działa pamięć? Czym jest iluzja wiedzy?

Obalać błędy i mity psychologiczne

Czy naprawdę wykorzystujemy tylko 10% naszego mózgu? Czy aby czegoś się dobrze nauczyć, trzeba poświęcić temu 10 tysięcy godzin? Dlaczego efektywna nauka nie jest intuicyjna?

Kreatywnie notować

Czym są kreatywne notatki i jak je tworzyć? Czym różnią się od „tradycyjnych” notatek? Dlaczego notatki są tak ważne dla efektów nauki?

Dla kogo jest ten kurs?

Dla licealistów i studentów

Chcesz osiągać lepsze wyniki w nauce? Chcesz budować swoją motywację do nauki? Przed Tobą matura, a może... czeka Cię sesja?

Dla osób intensywnie rozwijających się!

Nauka, praca lub hobby stawiają przed Tobą kolejne wyzwania i wymagania? A może chcesz zmienić branżę i zdobyć nowe kompetencje?

Dla nauczycieli, pedagogów i rodziców!

Uczysz innych ludzi? Chcesz zrozumieć swoich uczniów? A może pragniesz pomóc w nauce swojemu dziecku?

Jak wygląda realizacja kursu?

Zapisz się i uzyskaj dostęp do kursu na 6 miesięcy. Kurs zakłada pracę z gotowymi lekcjami, które możesz realizować we własnym tempie. Każda lekcja składa się z pytań zamkniętych, odwtórki z pytaniami otwartymi oraz pracy z nowym materiałem w formie prezentacji online pełnych grafik, filmów i przypisów.

Co będziemy robić na kursie?

Odkrywać nową wiedzę!

Na nowoczesnej platformie e-learningowej zyskasz dostęp do atrakcyjnych materiałów dydaktycznych. Rozmowy, wykłady, recenzje książek, wpisy blogowe – zainspiruj się i odkryj nową wiedzę!

Tworzyć kreatywne notatki!

W trakcie kursu stworzysz swój własny podręcznik efektywnej nauki z kreatywnymi notatkami, do którego możesz wracać, kiedy chcesz i gdzie chcesz!

Zadawać wnikliwe pytania!

Nauczysz się zadawać pytania tak, aby pomogło Ci to w zrozumieniu każdego zagadnienia!

Realizować miniprojekty!

Zadania domowe, różnorodne notatki, angażowanie w naukę współdomowników i tworzenie własnego, unikalnego podręcznika – to wszystko czeka na Ciebie na kursie!

Filozofować! O uczeniu się i życiu!

Nauczysz się tego, jak dobrze dokonywać wyborów i które decyzje podejmowane przy nauce wpływają na nasz rozwój w perspektywie całego życia.

Motywować i inspirować!

Poznasz wiele technik uczenia się, sposobów planowania nauki i budowania motywacji. Wspólnie zmienimy nasze nastawienie do nauki!

6 efektywnych nawyków edukacyjnych

Planowanie nauki

Nauczysz się planowania nauki zarówno krótko-, jak i długookresowo. Poznasz metodę planowania uniplan, która bazuje na założeniach technik zarządzania projektami.

Ewaluacja nauki

Będziesz sukcesywnie ewaluować swoją naukę. Wykorzystamy do tego celu taksonomię Blooma, która jest praktycznym narzędziem pomagającym w ocenie poziomu naszej wiedzy i wyłapaniu braków.

Kreatywne notowanie

Będziesz tworzyć własne notatki w każdej lekcji! To zarówno sposób na tworzenie materiałów do nauki, jak i aktywną oraz kreatywną strukturyzację naszego myślenia w toku uczenia się.

Organizowanie i magazynowanie wiedzy

Poznasz sposoby na organizowanie i magazynowanie własnej wiedzy, które pozwolą Ci na warstwowe budowanie coraz większych kompetencji.

Aktywne odtwarzanie

Czym się różni powtarzanie od odtwarzania, a czym powtórki od odwtórek? Na kursie dowiesz się i zrozumiesz, jak różne sposoby uczenia się wpływają na zapamiętywanie i osiąganie poziomu świadomej kompetencji.

Unikanie iluzji wiedzy

Czy możemy być pewni tego, co wiemy? Czy potrafimy odróżnić to, co wiemy, od tego, co jedynie rozpoznajemy? Poznasz 30 zasad efektywnej nauki, które mają na celu wykształcić w Tobie nawyk unikania zjawiska iluzji wiedzy.

Co zawiera kurs?

15 praktycznych lekcji wideo

Gotowe lekcje zawierające ponad 15 godzin nagrań wideo oraz podręcznik efektywnej nauki. Realizacja jednej lekcji zajmie od 2 do 3 godzin pracy. Kurs możesz zrealizować w około 4–6 tygodni, zakładając naukę kilka razy w tygodniu. Każdy będzie mógł uczyć się w takim tempie, jakie wybierze!

Pełna opieka dydaktyczna

Każdy slajd czy nagranie na kursie możesz skomentować, zadając pod nim pytania. Autor kursu wraz z zespołem Bethink będą na bieżąco na nie odpowiadać, pomagając Ci w nauce! Będziesz również uczyć się od wszystkich osób, które tworzą społeczność kursu!

Materiały drukowane

W cenie kursu w wersji premium otrzymasz materiały drukowane w postaci zeszytu ćwiczeń, który w toku jego realizacji dzięki Twojej pracy zamieni się w podręcznik efektywnej nauki. W paczce kursanta znajdziesz również kalendarz, naklejki edukacyjne, cienkopisy torbę oraz kilka niespodzianek!

Program kursu

Kurs zakłada pracę z gotowymi lekcjami, które można realizować we własnym tempie.

Możesz stworzyć własny plan lekcji dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości czasowych.

3 działy / 15 lekcji
1 lekcja = ok. 3 godziny nauki
 • Powitanie i tutorial
 • Lekcja demonstracyjna
 1. Biologiczne podstawy funkcjonowania mózgu i procesu uczenia się.
 2. Procesy poznawcze część 1 – uwaga i percepcja.
 3. Procesy poznawcze część 2 – pamięć i procesy pamięci.
 4. Mechanizmy uczenia się i reprezentacje wiedzy.
 5. Higiena pracy umysłowej oraz aktywne odtwarzanie.
 6. Motywacja do nauki.
 1. Efektywne nawyki edukacjne.
 2. Zarządzanie priorytetami i koncentracja.
 3. Myślenie i wyobraźnia.
 4. Krytyczne myślenie, heurystyki i błędy poznawcze.
 5. Efektywne czytanie i organizacja wiedzy.
 6. Planowanie i ewaluacja nauki.
 1. Kreatywna nauka i jej źródła.
 2. Mapy myśli.
 3. 5 filarów efektywnej nauki – podsumowanie kursu.
 1. Test końcowy.
 2. Zakończenie kursu – podziękowania i nagrody.
Pobierz program

Zespół Bethink

Bethink tworzy ponad 80-osobowy multidyscyplinarny zespół redakcyjny z całej Polski! Projektujemy nasze materiały edukacyjne oraz stale opiekujemy się kursami tak, aby żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Jesteśmy grupą ludzi, dla których edukacja to misja i pasja. Zdajemy sobie sprawę, że wiele problemów można rozwiązać dzięki znacznej poprawie edukacji i właśnie w tym pomagamy!

Poprzez wspieranie efektywnej nauki pomagamy ludziom w świadomym budowaniu życiowych kompetencji!

Poznaj autora i historię powstawania jego kursu

Metodyka uczenia się sprawdzona przez tysiące osób!

Metodyka uczenia się, którą poznasz na kursie, każdego roku jest wykorzystywana przez tysiące studentów medycyny. Ich problemy i wyzwania pomogły nam udoskonalić nasz proces kształcenia i przygotować kurs rozwiązujący 5 problemów, z którymi najczęściej borykamy się podczas nauki!

Zobacz recenzje

Kupujesz raz, przedłużasz, kiedy chcesz

Możesz przedłużać dostęp do każdego z wcześniej wykupionych kursów.

Pierwszy zakup kursu

Aktywujesz kurs i otrzymujesz 6 miesięcy dostępu. Po zakupie zaczynasz dostęp, kiedy tylko chcesz.

 • Możliwość aplikowania zniżek
 • Płatność natychmiastowa lub w przeciągu 7 dni

Przedłużenie dostępu

Po pierwszym zakupie kursu możesz przedłużać do niego dostęp, kiedy chcesz i na ile miesięcy chcesz.

 • Możliwość przedłużenia na 3 miesiące
 • Dostępy do wcześniejszych postępów i statystyk

Promocje

Zniżki grupowe

-10% dla grup 5-50 osób
-15% dla grup 50-500 osób
-20% dla grup powyżej 500 osób

Kurs Efektywnej Nauki -50%

Posiadasz już dostęp do naszych pozostałych kursów? Sprawdź zakładkę Twoje Zamówienia na koncie i skorzystaj z kodu.

Zniżka - Vouchery

Masz drukowany voucher z konferencji lub konkursu? Możesz wykorzystać go na pierwszy zakup jednego z naszych kursów!

Kurs Efektywnej nauki

Uczyń swoją naukę kreatywną i efektywną!

 • z kursem maturalnym -50%
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) – wersja bazowa 67 zł m-c
 
399
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) – wersja premium 133 zł m-c
 
799
6 miesięcy (185 dni) – wersja bazowa
67 zł m-c
399
6 miesięcy (185 dni) – wersja premium
133 zł m-c
799
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres. Wersja bazowa kursu (399 zł) nie zawiera paczki kursanta, wersja premium (799 zł) zawiera paczkę kursanta.
Płatność jednorazowa za cały wybrany okres. Wersja bazowa kursu (399 zł) nie zawiera paczki kursanta, wersja premium (799 zł) zawiera paczkę kursanta.
Zapisz się

Najczęściej zadawane pytania

Jest to kwestia indywidualnej decyzji każdej osoby uczącej się z kursem. 🙂 Samodzielnie decydujesz, kiedy chcesz rozpocząć naukę – po opłaceniu zamówienia otrzymasz dostęp do kursu na 6 miesięcy (185 dni). Jeśli planujesz naukę na dłuższy okres, to po 6 miesiącach masz możliwość przedłużania dostępu na 1, 6 lub 12 miesięcy. Dzięki możliwości ustawienia indywidualnego planu kursu możesz zacząć naukę, kiedy tego potrzebujesz. Możesz także dostosować tempo pracy do swoich potrzeb i innych zobowiązań.

W Bethink pracują ludzie, dla których edukacja to misja i pasja! Naszym celem jest stałe wspieranie ludzi w efektywnym rozwoju i budowaniu życiowych kompetencji.

Kurs Efektywnej Nauki jest podsumowaniem metodyki nauczania Bethink, którą wykorzystujemy do tworzenia naszych kursów – w tym kursów na Portalu Więcej niż LEK. Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu kursów e-learningowych oraz materiałów edukacyjnych, z których skorzystało już ponad 15 tysięcy osób z całej Polski!

Nasze zespoły wydawnicze tworzą kursy e-learningowe, które poruszają szeroki zakres tematyk. Kluczowym elementem wszystkich naszych działań jest rozwój autorskiej platformy e-learningowo-społecznościowej, na której prowadzone są kursy. Kładzie ona pełen nacisk na personalizację procesu nauczania przy jednoczesnej możliwości kontaktu zarówno między uczniami, jak i uczniem a nauczycielem. Pozwala to na prowadzenie asynchronicznego, efektywnego nauczania, które maksymalizuje potencjał, jaki drzemie w każdym z nas.

Aby jednak kursy mogły realizować swój cel edukacyjny, muszą zostać wypełnione treściami odpowiedniej jakości. Dlatego nasza praca nie polega jedynie na projektowaniu kursów, ale również na ich produkcji. Tworzymy szereg materiałów edukacyjnych od różnego rodzaju weryfikatorów, poprzez przejrzyste i atrakcyjne wizualnie slajdy, aż do nagrań audio w formie słuchowisk czy podcastów oraz wideo i animacji. Dzięki naszemu systemowi e-learningowemu badamy również to, jak konstrukcja tych materiałów wpływa na osiągane efekty kształcenia. Pomaga to w ich doskonaleniu, co skraca czas potrzebny na odpowiednie przygotowanie ucznia.

Treści Kursu Efektywnej Nauki pochodzą z trzech źródeł. Z literatury naukowej, analiz ankiet prowadzonych przez Bethink wśród studentów medycyny oraz praktyki autora. Na każdym etapie w trakcie trwania kursu jest zaznaczone, z jakiego źródła pochodzą informacje tak, aby kursant mógł odróżnić opinię autora od faktów i ustosunkować się w sposób krytyczny do przedstawianych treści. Pomaga w tym również opieka dydaktyczna, dzięki której szybko i efektywnie można rozwiewać wszelkie wątpliwości.

Wszystkie te doświadczenia przerodziły się w treść Kursu Efektywnej Nauki. Jesteśmy przekonani, że będzie on dla Ciebie wartościowy i pożyteczny!

Kurs zakłada pracę z gotowymi lekcjami, które możesz realizować we własnym tempie. Realizacja jednej lekcji zajmie od 2 do 3 godzin pracy. Kurs możesz zrealizować w około 4–6 tygodni, zakładając naukę kilka razy w tygodniu. Każda lekcja składa się z pytań zamkniętych, odwtórki z pytaniami otwartymi oraz pracy z nowym materiałem w formie prezentacji online pełnych grafik, filmów i przypisów.
Zalecane tempo realizacji kursu: do 2–3 lekcji tygodniowo, jednak kurs można zrealizować spokojnie nawet w miesiąc.

W ramach dostępu do Kursu Efektywnej Nauki nie świadczymy indywidualnej opieki dydaktycznej oraz usługi indywidualnej diagnozy edukacyjnej lub psychologicznej. Prywatny kontakt z autorem kursu jest możliwy, ale jedynie w celach organizacyjnych. Stała opieka dydaktyczna polega zatem na możliwości zadawania pytań do treści kursu bezpośrednio na kursie tak, aby zarówno pytania, jak i odpowiedzi zespołu dydaktycznego były publiczne i dostępne dla wszystkich innych osób uczących się.

Dostęp do kursu oznacza dostęp do lekcji, narzędzi komunikacyjnych, pytań kontrolnych i wątków w systemie pytań i odpowiedzi do późniejszej powtórki. 🙂

Dostęp do kursu na 6 miesięcy (185 dni) otrzymasz po opłaceniu całości zamówienia. Zapisy są otwarte przez cały rok, więc samodzielnie decydujesz, kiedy chcesz rozpocząć naukę! 

Możesz wybrać dogodny tryb nauki i dostosować kurs do swoich potrzeb. Po zakończeniu dostępu możesz go przedłużyć na 1, 6 lub 12 miesięcy.

Na ten moment nie przewidujemy systemu ratalnego dla Kursu Efektywnej Nauki. Planujemy go jednak wprowadzić w przyszłości.

Zapisując się na Kurs Efektywnej Nauki, możesz skorzystać z vouchera zniżkowego lub zniżki grupowej. Oferujemy trzy warianty zniżek grupowych:
1. Study Group: 10% dla grup 5–50 osób.
2. Study Year: 15% dla grup 51–500 osób.
3. Study Uni: 15% dla grup powyżej 500 osób.

Zniżki grupowe można wykorzystać na każdy z kursów dostępnych na Portalu Więcej niż LEK.

Dla absolwentów kursów Więcej niż LEK przygotowaliśmy także zniżkę dostępną na koncie kursanta. Zniżkę 10% wraz z instrukcją jej zaaplikowania znajdziesz, logując się na Kurs do LEK/LDEK/Kursy z Nauk Klinicznych w zakładce „Konto” → „Twoje zamówienia”. 🙂

Na Kursie Efektywnej Nauki przewidzieliśmy limit 500 miejsc. Ograniczenie liczby kursantów jest spowodowane dwoma czynnikami.

Pierwszym z nich jest limit materiałów drukowanych. Każdy kursant w cenie kursu otrzyma zeszyt ćwiczeń, który, uzupełniany w trakcie nauki, stanie się podręcznikiem efektywnej nauki. Praca z nim pozwoli w pełni wykorzystać metodyczny potencjał kursu, a także wracać do stworzonych notatek na przestrzeni wielu lat.

Drugim czynnikiem jest pełna opieka dydaktyczna autora kursu oraz zespołu Bethink na Kursie Efektywnej Nauki. W trosce o to, aby żadne z pytań naszych kursantów nie pozostało bez odpowiedzi, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie limitu miejsc. 

Limit miejsc będzie przez nas na bieżąco monitorowany, aktualizowany, a wraz z upływem czasu – zwiększany. Postaramy się nie doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie istniała możliwość rozpoczęcia kursu od razu. 🙂


Kurs Twój Pierwszy Dyżur

 • 36 lekcji
 • 100 godzin
Pozostali wydawcy

Kurs Twój Pierwszy Dyżur

Cel edukacyjny

Przygotowanie do efektywnego przeprowadzenia diagnostyki różnicowej pacjentów dorosłych i pediatrycznych, zgłaszających się z najczęściej występującymi objawami do szpitala, POZ, NPL i SOR.

Dla kogo

Dla lekarzy pracujących w szpitalach, POZ, NPL i SOR, lekarzy stażystów oraz studentów ostatnich lat kierunku lekarskiego

 • Kurs realizowany w 100% online!
 • 36 praktycznych lekcji omawiających postępowanie, wywiad, diagnostykę i leczenie pacjentów z najczęstszymi objawami, z którymi może zgłosić się pacjent.
 • Omówienie przypadków klinicznych ponad 500 pacjentów!
 • Stała opieka dydaktyczna – odpowiemy na każde Twoje pytanie!
 • 36 lekcji
 • 100 godzin
 • Kurs realizowany w 100% online!
 • 36 praktycznych lekcji omawiających postępowanie, wywiad, diagnostykę i leczenie pacjentów z najczęstszymi objawami, z którymi może zgłosić się pacjent.
 • Omówienie przypadków klinicznych ponad 500 pacjentów!
 • Stała opieka dydaktyczna – odpowiemy na każde Twoje pytanie!
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 208 zł m-c
 
1250
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
12 miesięcy
89 zł / 1 m-c
1068
6 miesięcy
119 zł / 1 m-c
714
Zapisz się

Sprzedawcą tego kursu jest Twój Dyżur Bethink sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000873015). Kontakt e-mail: kontakt@twojdyzur.pl, adres do doręczeń pocztowych: ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań. Szczegółowe zasady organizacji kursu określa regulamin.

Diagnozuj i lecz skutecznie!

Naucz się klinicznego rozumowania i wykrywania stanów zagrożenia życia!

Dlaczego warto?

Naucz się lekarskiego rozumowania, zaczynając od pierwszego kontaktu z pacjentem i zadania kluczowych pytań, przez wybranie optymalnej metody diagnostyki aż po interpretacje wyników i zaplanowanie leczenia!

Nauka lekarskiego rozumowania

Praktyczny kurs stworzony przez lekarzy, którzy dzielą się własnym doświadczeniem klinicznym.

Ucz się, zadawaj pytania i dyskutuj, aby poprawić swoje rozumowanie kliniczne.

Prawdziwe historie pacjentów

Poznaj ponad 500 przypadków pacjentów, którzy byli diagnozowani w warunkach SOR, NPL czy POZ.

Ucz się na podstawie doświadczeń – sukcesów i błędów innych lekarzy.

Pełna opieka dydaktyczna

Masz problem ze zrozumieniem materiału?

Nasz zespół odpowie na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.

Jak działa kurs?

Zapisz się i uzyskaj dostęp do kursu na 6 miesięcy. Kurs zakłada pracę z gotowymi lekcjami, które możesz realizować we własnym tempie. Każda lekcja składa się z pytań zamkniętych, powtórki z pytaniami otwartymi oraz pracy z nowym materiałem w formie prezentacji online, pełnych grafik, filmów i przypisów.

Wersja DEMO

Już teraz możesz zajrzeć do Kursu, korzystając z wersji DEMO!

Kliknij w przycisk poniżej i zobacz, jak przedstawiona jest wiedza na Kursie Twój Pierwszy Dyżur!

PRZEJDŹ DO DEMO

Co zawiera kurs?

36 gotowych lekcji online / 100 godzin nauki

Kurs składa się z 36 prezentacji teoretycznych zbudowanych ze 150-200 slajdów. Zagadnienia zostały podzielone ze względu na objawy, ponieważ to właśnie z nimi zgłasza się pacjent. Rolą lekarza jest zadanie odpowiednich pytań i zaplanowanie określonego postępowania.

Praktyczna wiedza

Lekcje omawiające postępowanie, wywiad, diagnostykę i leczenie najczęstszych objawów, z którymi może zgłosić się pacjent.

Schematy rozumowania

Zamiast uczyć się skomplikowanych algorytmów postępowania, nauczysz się rozumować w taki sposób, aby podejmować najlepsze możliwe decyzje.

Pułapki i złote zasady

Na kursie znajdziesz dziesiątki praktycznych porad, które pozwolą Ci uniknąć niepotrzebnych błędów oraz znacznie przyspieszą proces diagnostyczny.

Program kursu

Kurs zakłada pracę z gotowymi lekcjami, które można realizować we własnym tempie.

Możesz stworzyć własny plan lekcji dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości czasowych.

4 działy / 36 lekcji
1 lekcja = ok. 3 godziny nauki

Na początek przygody z kursem poprosimy Cię o rozwiązanie testu, złożonego z 50 pytań zamkniętych. Dzięki niemu zweryfikujesz swoją wiedzę i przygotowanie do pracy w zawodzie lekarza. Wynik testu początkowego pozwoli Ci zmierzyć postęp jakiego dokonasz po przerobieniu kursu i rozwiązaniu testu końcowego.

 • Dlaczego powstał Kurs Twój Pierwszy Dyżur i jakie są jego cele?
 • Jak należy podejść do pacjenta zgłaszającego się na ostry dyżur?
 • Wywiad - w jaki sposób się komunikować i które pytania zadawać rutynowo?
 • Błędy medyczne - dlaczego je popełniamy, jak wyciągać z nich wnioski i jak ustrzec się przed lękiem, przed ich popełnieniem?
 • Samodoskonalenie - skąd czerpać aktualną wiedzę?
 • Czym jest stan nagły?
 • Uwarunkowania pracy w POZ, “wieczorynkach” i SOR - co należy wiedzieć przed rozpoczęciem pracy?
 • Jak zidentyfikować pacjenta w stanie ciężkim?
 • Ocena dróg oddechowych pacjenta - jak zidentyfikować
  niepokojące objawy, jakie błędy w postępowaniu
  z drogami oddechowymi są najczęstsze.
 • Metody zabezpieczania dróg oddechowych u osób, które nie zajmują się tym na co dzień. 
 • Ocena oddechu pacjenta, interpretacja pulsoksymetrii i wysiłku oddechowego.
 • Co i dla którego pacjenta? Czyli jak dobrać najlepsze badanie dla pacjenta i nie tracić czasu na zbędną diagnostykę.
 • Jakie nie wpaść w najczęstsze pułapki badań obrazowych?
 • Dlaczego współpraca z radiologiem ma znaczenie?
 • USG - kiedy warto po nie sięgnąć i na jakie pytania odpowiada?
 • USG przyłóżkowe, czyli POCUS. Analiza przypadków.
 • RTG - dlaczego coraz rzadziej po nie sięgamy? A jeśli już - jak prawidłowo go używać? Analiza przypadków.
 • TK - dlaczego to bardzo dobre badanie i należy z niego korzystać? Kiedy wykonywać badanie z kontrastem, a kiedy nie? 
 • Studium przypadków i wybór optymalnego badania obrazowego.
 • Ból jako objaw - jak go rozumieć i diagnozować zadając pacjentowi
  7 krótkich pytań?
 • Farmakoterapia bólu: jakie leki wybrać w zależności od charakterystyki pacjenta - analiza przypadków.
 • Czym się kierować podczas leczenia bólu?
 • Ból w praktyce - studium przypadków.
 • Czy pomiar temperatury ma znaczenie?
 • Gorączka w zakażeniach układu oddechowego - zapalenie płuc, grypa i przeziębienie. Analiza przypadków. Gorączka w zakażeniach układu moczowego - ZUM i OOZN. Analiza przypadków.
 • Gorączka w infekcjach skóry i stawów - analiza przypadków.
 • Kiedy podejrzewać infekcyjne zapalenie wsierdzia?
 • Sepsa - jak ją rozpoznać i leczyć w 5 krokach?
 • Nieinfekcyjne przyczyny gorączki - analiza przypadków.
 • Dlaczego co czwarty pacjent z bólem brzucha wymaga przyjęcia do szpitala?
 • Jaki wpływ na wywiad, diagnostykę i postępowanie mają: lokalizacja, charakter, czas trwania i powtarzalność bólu?
 • Które pytania są kluczowe, a które… są stratą czasu?
 • Co może nam powiedzieć badanie brzucha? Palpacyjne, osłuchiwanie, per rectum - analiza przypadków.
 • Jakie kluczowe badania należy zlecić, aby prawidłowo diagnozować ból brzucha? Analiza przypadków.
 • Ból brzucha z perspektywy zespołów objawów - metodologia ułatwiająca postępowanie z pacjentem.
 • Perforacja przewodu pokarmowego - dlaczego jej objawy mogą być tak różne? Czy RTG wystarczy do jej wykluczenia? Jak prawidłowo zaplanować diagnostykę? Analiza przypadków.
 • Ostre zapalenie trzustki - jak rozumieć kryteria rozpoznania OZT?
  Jak zaplanować diagnostykę i nie wpaść w najczęstsze pułapki?
 • Kamica żółciowa - jak odróżnić kolkę żółciową od ostrego zapalenia pęcherzyka? Którego pacjenta można wypisać do domu, a który musi trafić do szpitala? Jak interpretować wyniki diagnostyki? 
 • Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego - jak sprawnie i prawidłowo
  je rozpoznać, nie przedłużając diagnostyki? Analiza przypadków.
 • Ostre zapalenie uchyłków - u kogo należy wykonać badania obrazowe? Jak rozpoznać powikłania? Którego pacjenta można wypisać do domu? Analiza przypadków.
 • Przepukliny - jak z nimi postępować i kiedy prosić o pomoc chirurga?
 • Niedrożność jelit - co należy wykluczyć podejrzewając niedrożność? Jak rozumieć objawy pacjenta i co należy zbadać by postawić rozpoznanie? Analiza przypadków.
 • Ostre niedokrwienie jelit - jakich objawów nie możesz przeoczyć i jak wybrać właściwą diagnostykę?
 • Ostry zespół aortalny - czy pacjent z pękniętym tętniakiem może się samodzielnie zgłosić do lekarza? Jak go rozpoznać i potwierdzić? 
 • Nieżyt żołądkowo-jelitowy - jak nie wpaść pułapki podczas rozpoznawania nieżytu, u jakich pacjentów szczególnie uważać?
 • Kolka moczowodowa - jakie stany mogą się pod nią podszywać?
 • Jakie 3 zadania spoczywają na lekarzu? Co, gdy nie można uwidocznić złogu?
 • 8 diagnoz, które musisz wykluczyć u każdego pacjenta z bólem w klatce piersiowej.
 • Co charakter bólu mówi o jego możliwej przyczynie? Jak podejść do pacjenta z bólem w klatce piersiowej? Analiza przypadków
 • OZW w praktyce - kompleksowe omówienie: od skutecznego wywiadu, przez konkretną diagnostykę. STEMI, NSTEMI, dławica niestabilna.
 • Ekwiwalenty STEMI - którzy pacjenci wymagają pilnego postępowania mimo braku uniesień w EKG?
 • Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia - czy można postawić jednoznaczne rozpoznanie
 • Rozwarstwienie aorty - jak go nie przeoczyć, co powinno zwrócić uwagę lekarza. Jak zaplanować prawidłowe postępowanie?
 • Odma opłucnowa i perforacja przełyku - jak je rozpoznać, diagnozować leczyć
 • Ostre stany w jamie brzusznej i powikłania zapalenia płuc.
  Kiedy należy je rozważyć?
 • Zatorowość płucna - którzy pacjenci wymagają diagnostyki,
  które badania należy wykonać, żeby ją potwierdzić.
 • Studium przypadków - strategia diagnostyczna wobec pacjenta
  z bólem w klatce piersiowej.
 • Wysokie ciśnienie - czy samo w sobie jest groźnym objawem? Czy stosowanie kaptoprylu ma sens? U jakiego pacjenta obniżać ciśnienie, a u kogo tego nie robić? Jak obniżać ciśnienie bezpiecznie dla pacjenta. 
 • Migotanie przedsionków - co zrobić, gdy pacjent zgłasza się z “kołataniem serca”? O co spytać, co wykluczyć, jak diagnozować
  i postępować? Jak rozumieć i stosować kardiowersję oraz farmakoterapię w sposób skuteczny i bezpieczny? Analiza przypadków.
 • Czym jest duszność i z czego wynika? Jak zebrać wartościowy wywiad?
 • Na co zwrócić uwagę badając pacjenta z dusznością? Jak determinuje to postępowanie lekarza? Analiza przypadków. 
 • Czego objawem może być duszność? Jak zaplanować i interpretować diagnostykę tak, by sprawnie postawić rozpoznanie?
 • Niewydolność serca - różnice między ostrą a stopniowo narastającą niewydolnością. O co pytać pacjenta i jak odpowiedzi przełożyć na właściwe postępowanie? Które badania są lekarzowi niezbędne?
 • Jak prawidłowo odróżnić niewydolność serca od zaostrzenia POChP, astmy i ARDS?
 • Zaostrzenie astmy - jak je rozpoznać i jak skutecznie leczyć?
 • Zaostrzenie POChP - o co pytać pacjenta, czego szukać w badaniui o jakiej diagnostyce różnicowej nie można zapomnieć? Jaką diagnostykę należy przeprowadzić u każdego pacjenta? Analiza przypadków.
 • Zatorowość płucna - jakie pytania zadać pacjentowi? Które badania są istotne w naszym postępowaniu, a które nie? Czy każdy pacjent z zatorowością wymaga hospitalizacji? Analiza przypadków.
 • Wysięk w jamie opłucnowej i rak płuca - kiedy o nich pomyśleć, i jak je rozpoznać?
 • Skąd wiedzieć, czy doszło do omdlenia? Co należy wykluczyć
  u każdego pacjenta po omdleniu? Jak odróżnić omdlenie od TIA? Analiza przypadków.
 • Groźne przyczyny omdlenia - jak ich nie przeoczyć i aktywnie szukać?
 • Omdlenia niekardiogenne - krwawienia, infekcje, zatorowość i wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Kiedy je podejrzewać, jak prawidłowo diagnozować? Analiza przypadków. 
 • Omdlenia kardiogenne - OZW, zaburzenia rytmu serca i wady serca. Kiedy je podejrzewać, jak prawidłowo diagnozować? Czego szukać w EKG? Analiza przypadków. 
 • Badanie neurologiczne pacjenta - jak sprawnie je przeprowadzić, które elementy mają sens, a które nie? Jak interpretować odchylenia i czego poszukiwać? Analiza przypadków.
 • Zaburzenia mowy i widzenia - z czego wynikają, jak je interpretować i jak na ich podstawie planować właściwe postępowanie?
 • Niedowład - czym jest w praktyce, jak sprawnie go zbadać, kiedy podejrzewać jego źródło w patologii OUN, a kiedy w obwodowym układzie nerwowym? Najczęstsze pułapki w diagnostyce.
 • Zaburzenia czucia i równowagi - na co zwrócić uwagę, jak należy je rozumieć i interpretować? Analiza przypadków
 • Udar mózgu - podejście do pacjenta, zasady leczenia,
  szybka i standardowa ścieżka diagnostyczna.
  Kompleksowe studium przypadków.
 • Udar mózgu, a TIA - jaką ścieżkę diagnostyczną przyjąć podejrzewając TIA? 
 • Udar mózgu, a porażenie Todda - jak odróżnić te dwa ostre stany?
 • Guz mózgu - kiedy go podejrzewać i jak diagnozować?
 • Stwardnienie rozsiane - u kogo należy je podejrzewać?
 • Jak ocenić pacjenta splątanego? Podejście, wywiad, kluczowe pytania.
 • Majaczenie - jak rozpoznać i jak odróżnić je od otępienia?
 • Pacjenci majaczący i splątani - najczęstsze pułapki. Niestabilność w ABCD. Studium przypadków
 • Pacjent nieprzytomny - jak do niego podejść i na co zwrócić uwagę? Analiza przypadków.
 • Najczęstsze przyczyny zaburzeń świadomości - diagnostyka różnicowa.
 • Kiedy przyczyną będzie infekcja? Kiedy rozważyć wstrząs septyczny?
 • Kwasica ketonowa i zespół hiperglikemiczno-hiperosmolarny. Czy hiperglikemia może być objawem innego ostrego stanu? Odwodnienie - najczęstsze pułapki. Jak podejść do pacjenta z zaburzeniami elektrolitowymi. Jak wyrównywać hiponatremię?
 • Rzadsze przyczyny zaburzeń świadomości - hiperkalcemia, mocznica, encefalopatia wątrobowa i nadciśnieniowa, rzucawka oraz choroby tarczycy i nadnerczy - kiedy je podejrzewać?
 • Zatrucia - jak postępować z pacjentem, na jakie pułapki uważać,
  na które substancje i leki szczególnie zwracać uwagę? Studium przypadków.
 • Zatrucie alkoholem - podejście do pacjenta, najczęstsze pułapki, postępowanie i diagnostyka.
 • Strukturalne uszkodzenia OUN - co można zdiagnozować za pomocą TK, a czego w badaniu obrazowym nie zobaczymy? jak przeprowadzić i właściwie zinterpretować badanie neurologiczne?
 • Drgawki - jak je rozumieć, jak podejść do pacjenta, na co zwrócić uwagę, o co pytać i o których pułapkach pamiętać? Analiza przypadków.
 • Jak znaleźć przyczynę zaburzeń świadomości? Pierwsze kroki, szczególne grupy pacjentów.
 • Zaburzenia nagłe vs. stopniowo narastające vs. dynamicznie narastające - metodologia oparta na dynamice narastania dolegliwości. Jak ją rozumieć i stosować w praktyce?
 • Jak kontrolować pobudzenie u pacjenta z zaburzeniami świadomości?
 • Podział bólów głowy ze względu na przyczynę, charakter i patomechanizm - jak je rozumieć?
 • Jak prawidłowo zdiagnozować przyczynę bólu głowy?
 • Neuroinfekcje - co powinno zwrócić uwagę lekarza, jak diagnozować
  i jak leczyć w pierwszych godzinach?
 • Krwotok podpajęczynówkowy - kiedy go podejrzewać. Jak diagnozować pacjenta w zależności od czasu wystąpienia objawów? Analiza przypadków. 
 • Rozwarstwienie tętnic dogłowowych i olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicy skroniowej - co każdy lekarz wiedzieć powinien, kiedy je podejrzewać i jak rozpoznawać?
 • Nadciśnienie śródczaszkowe - czy czas rozwoju bólu głowy ma znaczenie? Kiedy wykonywać TK głowy, jak postępować, gdy TK głowy wydaje się prawidłowe?
 • Ból pourazowy - dlaczego warto stosować kryteria kanadyjskie?
 • Zapalenia nosa, zatok, jaskra i inne pozaczaszkowe przyczyny bólów głowy. 
 • Migrena, bóle napięciowe i idiopatyczne - kiedy i jak je rozpoznać, jak postępować?
 • Podejście do pacjenta z zawrotami głowy - z czego wynikają, jak je rozumieć i dlaczego warto je różnicować ze względu na zmienność w czasie i czynnik wywołujący?
 • Pacjent z zawrotami głowy - jak przeprowadzić wywiad, o co pytać, na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Kiedy zawroty głowy sugerują przyczynę ośrodkową? Udar tylnego dołu czaszki i inne groźne przyczyny. Czym jest badanie HINTS? Kiedy pacjent z zawrotami zawsze wymaga wykonania badań obrazowych głowy?
 • Kiedy zawroty głowy są spowodowane przyczyną obwodową? Zapalenie błędnika i nerwu przedsionkowego?
 • Co sugerują prowokowane zawroty głowy? Łagodne położeniowe zawroty głowy, próba Dix-Hallpike’a i manewr Epleya - jak je wykonać i kiedy pomyśleć o ich wykonaniu?
 • Jak leczyć pacjenta z zawrotami głowy - co każdy lekarz powinien wiedzieć?
 • Co charakter bólu mówi o możliwych przyczynach? Analiza przypadków.
 • Jakie deficyty neurologiczne są istotne w warunkach ostrodyżurowych? Zaburzenia zwieraczy, niedowład kończyn
  i zaburzenia czucia.
 • Jak objawia się infekcja okołokręgosłupowa, jak badać pacjenta i na co zwrócić uwagę?
 • Co lekarz powinien wiedzieć o nowotworach i złamaniach kręgosłupa
  i kiedy o nich myśleć?
 • Jakie są czerwone flagi bólu grzbietu? Studium przypadków.
 • Dlaczego nie podchodzić lekceważąco do pacjenta z bólem gardła
  i jakie diagnozy mogą go zabić, jeśli ich nie wykryjesz?
 • Jak ocenić pacjenta z niedrożnością dróg oddechowych?
 • Zapalenie nagłośni - u kogo podejrzewać, jak rozpoznać i jak leczyć?
 • Ropień zagardłowy - co jest dominującym objawem i dlaczego nie można zignorować kręczu szyi i gorączki?
 • Angina Ludwiga - dlaczego warto zbadać pacjenta, zanim odeśle się go do stomatologa?
 • Agranulocytoza - podejście do pacjenta po chemioterapii, czerwone flagi i prawidłowe postępowanie.
 • Angina - jak ją rozumieć, kiedy przepisać antybiotyk, a kiedy pacjent wymaga zaopatrzenia przez laryngologa?
 • Infekcje zębów - co lekarz powinien o nich wiedzieć i na co zwrócić uwagę?
 • Masywny krwotok - jak go ocenić, na które wyniki badań zwróci największa uwagę? Jak priorytetyzować postępowanie i zapewnić pacjentowi przeżycie?
 • Stopniowa utrata krwi - kiedy ją podejrzewać, jak podejść do pacjenta? Analiza przypadków.
 • Krwawienie z GOPP i DOPP - podejście do pacjenta, schemat rozumowania i analiza przypadków. 
 • Krwiomocz - jak go rozumieć, z czego może wynikać, o co zapytać pacjenta i co należy wykluczyć?
 • Krwioplucie - skąd wiedzieć, że mamy z nim do czynienia i jak postępować?
 • Krwawienie z nosa, krwawienie z dróg rodnych - jak postępować? Studium przypadków. 
 • Zaburzenia krzepnięcia - jak rozumieć je i łączyć z objawami prezentowanymi przez pacjenta, czego nie bagatelizować?
 • Przetaczanie krwi: KKCz, osocze, KKP - kiedy, komu i jak - w praktyce.
 • Diagnostyka różnicowa obrzęków kończyn - jakie pytania należy zadać pacjentowi i które stany wykluczyć na dyżurze?
 • Zakrzepica kończyn dolnych - jak prawidłowo ją zdiagnozować, kiedy wymaga leczenia, a kiedy skierowania do szpitala?
 • Niedokrwienie kończyn - jak odróżnić ostre od przewlekłego? Kiedy postępowanie musi być pilne, a kiedy pacjenta można wypisać do domu?
 • Zmiany skórne, które powinien znać każdy lekarz - róża, ropień, półpasiec, pokrzywka, grzybica, świerzb.
 • Obrzęk twarzy - skąd może się wziąć i co będzie czerwoną flagą, wymagającą natychmiastowego działania?
 • Kleszcz w skórze - jak zachować się, gdy zgłasza się pacjent z kleszczem? Czy i jak usunąć kleszcza, czy prowadzić diagnostykę, jakie leczenie zalecić? Co zrobić, gdy po wdrożeniu leczenia, pacjent wraca z rumieniem i pokrzywką na skórze?
 • Użądlenie - kiedy myśleć o anafilaksji i jakie postępowanie wdrożyć ostrodyżurowo?
 • Jakie jest najczęściej przeoczone złamanie u pacjenta?
 • O co należy zapytać każdego pacjenta po urazie?
 • Uraz wysokoenergetyczny - jak go rozumieć, jak postępować i co należy wykonać u każdego pacjenta?
 • Urazy głowy - które badanie zastosować do jego oceny, jak stosować kryteria kanadyjskie?
 • Urazy kręgosłupa - jak wybierać właściwą diagnostykę
  obrazową - analiza przypadków.
 • Urazy klatki piersiowej i urazy brzucha - czerwone flagi, postępowanie, podejście do pacjenta - analiza przypadków. 
 • Urazy biodra i miednicy - kiedy zlecić TK, a kiedy RTG, na kogo zwrócić szczególną uwagę? Analiza przypadków. 
 • Urazy kończyn - czy jeśli od urazu minęło już trochę czasu, to należy go zaopatrzyć? Jak postępować ze złamaniami i dobierać prawidłową diagnostykę obrazową? Rana kłuta - jak należy z nią postępować: oczyszczanie, opracowanie, zszycie, oraz szczepienie na tężec.
 • Ugryzienie - jakie pytania należy zadać pacjentowi pogryzionemu przez psa? Gdzie skierować pacjenta?
 • Psychoza - skąd wiedzieć, że pacjent ma psychozę? O co zapytać bliskich pacjenta? Jak szukać przyczyn psychozy i jak je leczyć? Analiza przypadków. 
 • Zagrożenie samobójstwem - o co zapytać pacjenta z zaburzeniami psychicznymi? Jak ocenić ryzyko samobójstwa? Którego pacjenta można wypisać do domu? Analiza przypadków. 
 • Pobudzenie - jak poradzić sobie z agresywnym, pobudzonym pacjentem? Jak posługiwać się unieruchomieniem? Analiza przypadków. 
 • Alkohol - jak nie wpaść w pułapki badając pacjenta pod wpływem alkoholu? Czego nie wolno przeoczyć? Jak rozpoznać i leczyć alkoholowy zespół abstynencyjny? Jak bezpiecznie wypisać pacjenta do domu?
 • Jak diagnozować i leczyć pacjentów geriatrycznych, którzy najczęściej zgłaszają się na ostry dyżur?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę oceniając parametry życiowe pacjentów geriatrycznych?
 • Osłabienie i majaczenie u pacjenta geriatrycznego - co należy ustalić
  i czego poszukiwać, by postawić prawidłową diagnozę? 
 • Upadek u pacjenta geriatrycznego - analiza przypadków.
 • Cichy zawał serca - o czym należy pamiętać badając pacjenta geriatrycznego?
 • Farmakoterapia pacjentów geriatrycznych - kiedy objawy pacjenta mogą wynikać ze stosowanych leków? Na jakie leki zwrócić szczególną uwagę? Jak bezpiecznie zmodyfikować leczenie?
 • “Pacjent niechciany” - jak zachować się w warunkach ostrodyżurowych i dlaczego powinno się ufać bliskim pacjenta?
 • Gdzie może trafić chore dziecko i kto powinien się nim zająć? Organizacja systemu opieki pediatrycznej w Polsce.
 • Różnice w postępowaniu między dziećmi, a dorosłymi.
 • Techniki i miękkie kompetencje ułatwiające pracę z dziećmi. Jak wykonywać bolesne procedury u dzieci, z poszanowaniem ich podmiotowości.
 • Kiedy podejrzewać stan zagrożenia życia u dziecka?
  Trójkąt pediatryczny w praktyce.
 • Co zrobić, kiedy dziecko wymaga transportu do szpitala?
 • Skąd wiedzieć, czy dziecko ma infekcję na tyle poważną,
  że będzie wymagało skierowania do szpitala?
 • Skąd wiedzieć, dlaczego dziecko ma gorączkę? O metodach poszukiwania źródła infekcji.
 • Co zrobić i o czym jeszcze pomyśleć, kiedy nie można odnaleźć źródła infekcji?
 • Kiedy można bezpiecznie wypisać do domu dziecko z gorączką?
 • Zakażenia układu moczowego - jak pobrać mocz, jak interpretować jego wynik i jakie leczenie zapisać?
 • Leczenie przeciwgorączkowe, drgawki gorączkowe, szczepienia i interpretacja parametrów zapalnych - szczegóły postępowania oparte na przypadkach klinicznych.
 • Jak odróżnić u dziecka infekcję wirusową od bakteryjnej?
 • Jak postępować u dzieci z zapaleniem oskrzelików i kiedy przyjąć je do szpitala?
 • Krup u dziecka - jak go zidentyfikować i jak leczyć? Postępowanie w zależności od nasilenia dolegliwości. Analiza przypadków.
 • Jak podejść do diagnostyki bólu ucha. Jak wykonać otoskopię i jak interpretować jej wynik?
 • Kiedy podejrzewać u dzieci ostre zapalenie ucha środkowego? Czy każde dziecko wymaga leczenia?
 • Czym jest ostre zapalenie ucha zewnętrznego i jak postępować u pacjentów jego objawami?
 • Jak odróżnić wirusowe zapalenia gardła od infekcji bakteryjnej? Angina paciorkowcowa vs. wirusowe zapalenia gardła.
 • Jak podejść do utykającego, nieurazowego dziecka z bólem stawu?
 • Diagnostyka bólu stawu u dzieci. Kiedy obawiać się groźnej diagnozy? Septyczne zapalenie stawu vs. przemijające zapalenie stawu.
 • Jak odróżnić groźne zapalenie oczodołu od mniej groźnego zapalenia okolicznych tkanek?
 • Które zmiany skórne mogą być objawem zagrożenia życia?
 • Wysypki, które trzeba rozpoznać na ostrym dyżurze.
 • Wybroczyny - jak je rozpoznać i kiedy będą objawem groźnej choroby? Podejście do dziecka z małopłytkowością i plamicą związaną z IgA.
 • Płonica, choroba Kawasaki, choroby z oddzielaniem naskórka i najważniejsze bakteryjne infekcje skóry - na co zwrócić uwagę, jak i nie przegapić i jak postąpić w przypadku ich podejrzenia?
 • Najczęstsze wysypki wirusowe - czy ich rozpoznanie jest niezbędne?
 • Kiedy dziecko po urazie głowy wymaga wykonanie tomografii komputerowej?
 • Rola RTG i USG w diagnostyce urazów głowy u dzieci.
 • Kryteria PECARN - jak je rozumieć i jak wykorzystać w praktyce?
 • Zalecenia dla dziecka po urazie głowy, które wypisujemy do domu.
 • Podejście do dziecka z bólem brzucha - jak go zidentyfikować, jaką diagnostykę wdrożyć.
 • Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego - kiedy je podejrzewać i jak go nie przegapić.
 • Wgłobienie, zadzierzgnięcie przepukliny i skręt jądra - typowe dla dzieci przyczyny bólu brzucha, wymagające pilnej operacji. Jak różnicować je z łagodnymi przyczynami?
 • Kiedy dziecko z wymiotami i/lub biegunką wymaga diagnostyki? Kiedy podejrzewać przyczyny groźniejsze niż nieżyt?
 • Czy każde odwodnione dziecko wymaga przyjęcia do szpitala? Jak nawadniać dziecko doustnie i kiedy wypisać je do domu?
 • Ciała obce u dzieci - kiedy połknięcie ciała obcego wymaga natychmiastowej interwencji, a kiedy można przyjąć postępowanie zachowawcze?
 • Badanie noworodków i małych niemowląt - o co pytać rodziców, na co zwracać uwagę?
 • Nieukojony płacz - kiedy go podejrzewać, jak odróżnić od zwykłego płaczu i o czym może świadczyć?
 • Jak odróżnić przerostowe zwężenie odźwiernika od ulewania?
 • Kolk, dyschezja i alergia na białka mleka krowiego - o najczęstszych przypadłościach noworodków i niemowląt.
 • Żółtaczka noworodków - jak postępować w przypadku jej nasilenia, kiedy się zaniepokoić i skierować dziecko do szpitala?

Na koniec przygody z kursem poprosimy Cię o rozwiązanie testu, złożonego z 50 pytań zamkniętych. Dzięki niemu zweryfikujesz swoją wiedzę poznaną na kursie, a także zauważysz postęp jaki dokonał się w Twoich umiejętnościach zawodowych. Jest to również warunek ukończenia kursu, uzyskania certyfikatu wraz punktami edukacyjnymi.

Krótkie podziękowanie od autorów kursu, certyfikat, mała niespodzianka i zaproszenie do podzielenia się opinią.

Pobierz program

Co zawiera kurs?

36 praktycznych lekcji omawiających postępowanie, wywiad, diagnostykę i leczenie najczęstszych objawów, z którymi może zgłosić się pacjent.

✅ Przypadki kliniczne ponad 500 pacjentów!

Pełna opieka dydaktyczna online – odpowiedź na każde pytanie. Zawsze możesz liczyć na pomoc!

Certyfikat ukończenia kursu – 50 punktów edukacyjnych!

✅ Setki praktycznych porad sformułowanych w postaci złotych zasad postępowania.

Czego nie zawiera kurs?

✖️ Wiedzy z zakresu intensywnej terapii

✖️ Indeksu leków i ich dawkowania

✖️ Biblioteki zdjęć radiologicznych

✖️ Telemedycyny (konsultacji bieżących pacjentów)

Twórcy kursu

lek. Maurycy Biernat

Lekarz, Redaktor

Jestem specjalistą medycyny ratunkowej i obecnie pełnię funkcję zastępcy kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Od kilku lat nauczam medycyny ratunkowej studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W mojej pracy zwracam szczególną uwagę na sztukę zbierania wywiadu oraz na profilaktykę błędów medycznych. Staram się wprowadzać do praktyki lekarskiej standardy oparte na wiarygodnej literaturze i zweryfikowanych doniesieniach naukowych.

lek. Marcin Czekała

Lekarz, Redaktor

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Poznaniu, współtwórcą kanału Youtube „Najprościej Mówiąc”, a obecnie lekarzem w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej. Zbieram doświadczenia z pracy ostrodyżurowej i wyciągam z nich użyteczne rozwiązania. Staram się dzielić nimi w przystępny sposób, wspierając innych w budowaniu własnych kompetencji.

lek. Jakub Olszewski

Lekarz, Redaktor

Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej. Do tej pory większość swojej kariery zawodowej spędziłem Oddziałach Ratunkowych i Pomocy Doraźnej, z których najciekawszymi przypadkami dzielę się na blogu. Uważam, że do rozwiązywania ostrodyżurowych zagadek kluczowa jest umiejętność działania multidyscyplinarnego, dlatego staram się rozwijać swoją wiedzę z każdej dziedziny medycyny.

Kupujesz raz, przedłużasz, kiedy chcesz

Możesz przedłużać dostęp do każdego z wcześniej wykupionych kursów.

Pierwszy zakup kursu

Aktywujesz kurs i otrzymujesz 6 miesięcy dostępu. Po zakupie zaczynasz dostęp, kiedy tylko chcesz.

 • Możliwość aplikowania zniżek
 • Opcja płatności na raty

Przedłużenie dostępu

Po pierwszym zakupie kursu możesz przedłużać do niego dostęp, kiedy chcesz i na ile miesięcy chcesz.

 • Stała aktualizacja materiałów i opieka dydaktyczna
 • Dostępy do wcześniejszych postępów i statystyk

Promocje

Zniżka dla kursantów Więcej niż LEK

Masz za sobą któryś z kursów Więcej niż LEK? Skorzystaj z 10% zniżki na Kurs Twój Pierwszy Dyżur!

Vouchery

Masz voucher? Możesz wykorzystać go na pierwszy zakup kursu!

Zniżki grupowe

10% dla grup 5-50 osób
15% dla grup 50-500 osób
20% dla grup powyżej 500 osób

Kurs Twój Pierwszy Dyżur realizowany 100% online

Praktyczna wiedza dla lekarzy na każdym etapie ścieżki zawodowej. Ucz się, poznawaj standardy i dyskutuj z innymi praktykami!

Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 208 zł m-c
 
1250
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Zapisz się

Sprzedawcą tego kursu jest Twój Dyżur Bethink sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000873015). Kontakt e-mail: kontakt@twojdyzur.pl, adres do doręczeń pocztowych: ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań. Szczegółowe zasady organizacji kursu określa regulamin.

Najczęściej zadawane pytania

Jest to kwestia indywidualnej decyzji, kiedy chcesz rozpocząć naukę. Po opłaceniu zamówienia otrzymasz dostęp na 6 miesięcy (185 dni). Po tym okresie możesz przedłużać dostęp do każdego z kursów na 6 lub 12 miesięcy.

Dzięki możliwości ustawienia personalizacji planu nauki możesz dostosować tempo do swoich potrzeb i innych zobowiązań.

Kurs Twój Pierwszy Dyżur został stworzony przez zespół Twój Dyżur. Abonament WNL przedłuża wyłącznie kursy Wydawnictwa WNL, zatem abonamentem nie można przedłużyć dostępu do Kursu Twój Pierwszy Dyżur.

Kurs Twój Pierwszy Dyżur został stworzony w celu przygotowania Cię do efektywnego przeprowadzania diagnostyki różnicowej pacjentów. Zawiera on liczne przypadki kliniczne, które pomogą Ci w praktycznym zastosowaniu wiedzy medycznej. Chociaż na blogu możesz znaleźć interesujące przypadki, to kurs "Twój Pierwszy Dyżur" oferuje ich znaczenie więcej, a także zawiera kompleksowe podejście do diagnostyki różnicowej i leczenia. Dzięki niemu będziesz mógł praktykować swoje umiejętności, rozwijać się oraz zadawać pytania.

Na Kursie Twój Pierwszy Dyżur znajdziesz 7 kompleksowych lekcji dedykowanych postępowaniu z pacjentami pediatrycznymi. Kurs został opracowany tak, aby przygotować Cię do pracy z różnymi grupami pacjentów, w tym również z dziećmi. Będziesz mieć możliwość zdobycia wiedzy na temat diagnostyki różnicowej i leczenia najczęstszych objawów występujących u dzieci.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj ważne dla siebie wiadomości!

Zapisz się do newslettera


Kurs Prawa Lekarza

 • 10 lekcji
 • 10 - 20 godzin nauki
Pozostałe wydawnictwa

Kurs Prawa Lekarza

Cel edukacyjny

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie prawne lekarza do pracy w zawodzie.

Dla kogo

Dla wszystkich praktykujących lekarzy oraz studentów 5. lub 6. roku kierunku lekarskiego.

 • Kurs wideo, realizowany w 100% online. Prowadzony przez prawnika z 16-letnim doświadczeniem w prawie medycznym i obronie lekarzy.
 • Pełny praktycznych wskazówek opisanych na bazie przypadków z sal sądowych.
 • Atrakcyjna realizacja filmowa przy współpracy z projektem Najprościej Mówiąc
 • Liczne szablony dokumentacji medycznej, opracowane przez prawnika
 • Nagrody: bezpłatna konsultacja prawna z mecenasem Tymińskim, certyfikat ukończenia kursu, punkty edukacyjne
 • 10 lekcji
 • 10 - 20 godzin nauki
 • Kurs wideo, realizowany w 100% online. Prowadzony przez prawnika z 16-letnim doświadczeniem w prawie medycznym i obronie lekarzy.
 • Pełny praktycznych wskazówek opisanych na bazie przypadków z sal sądowych.
 • Atrakcyjna realizacja filmowa przy współpracy z projektem Najprościej Mówiąc
 • Liczne szablony dokumentacji medycznej, opracowane przez prawnika
 • Nagrody: bezpłatna konsultacja prawna z mecenasem Tymińskim, certyfikat ukończenia kursu, punkty edukacyjne
Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 49 zł m-c
 
299
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Przedłużenie dostępu
12 miesięcy
29 zł / 1 m-c
348
6 miesięcy
39 zł / 1 m-c
234
1 miesięcy
59
Zapisz się

Praktykuj bezpiecznie

Poznaj zagrożenia dla Twojej praktyki lekarskiej i rozwiązania, które możesz wdrożyć, aby leczyć bezpiecznie!

Dlaczego warto?

Praktyka pokazuje, że większość lekarzy mających kontakt z pacjentem w ciągu 10 lat będzie uczestnikiem sprawy sądowej.

Kurs Prawa Lekarza w atrakcyjny i czytelny sposób przekazuje wiedzę z zakresu prawa medycznego, która pozwoli Ci wykonywać zawód lekarza w sposób prawnie bezpieczny, minimalizując ryzyko pozwu i przygotowując Cię na niespodziewane trudności prawne.

Praktyczna wiedza

Praktyczne wskazówki prawne i porady opracowane na bazie setek procesów sądowych z udziałem lekarzy. Do tego wszystkie najważniejsze dla lekarza zasady płynące z ustaw czy KEL podane w atrakcyjnej i angażującej formie.

Obniżenie ryzyka pozwu

Wszystko, co każdy lekarz powinien wiedzieć, by zabezpieczyć się prawnie przed pozwem. Instrukcje formułowania dokumentacji medycznej, wskazówki komunikacyjne, case studies problematycznych pacjentów. Najprościej mówiąc... cała wiedza, która pozwoli Ci znacznie zredukować ryzyko pozwu.

Atrakcyjne nagrody

Po ukończeniu kursu czeka na Ciebie 10 różnorodnych szablonów dokumentacji medycznej do pobrania opracowanych przez mec. Tymińskiego. Dodatkowo certyfikat ukończenia kursu oraz darmowa, kompleksowa konsultacja prawna z mec. Tymińskim.

Opinie o kursie

Kasia
2 miesiące temu

Kurs jest konkretny, praktyczny i zrozumiały. Nie jest przeładowany informacjami. Każda lekcja zawierała bardzo przydatne wiadomości, a pod koniec czuło się lekki niedosyt, który zachęcał do kontynuowania nauki. Wiedza w nim zawarta jest dokładnie tym, o co pojawiają się w mojej głowie pytania od sześciu lat studiów lekarskich, a czego w najmniejszym nawet stopniu nie dostarczyła mi moja uczelnia. Dokumentacja, formy zatrudnienia, wysokość ubezpieczenia – samo mięso.

Marcin
4 miesiące temu

Długo, zbyt długo zastanawiałem się, czy powinienem wydać niemało pieniędzy na kurs. Niemniej nazwisko prowadzącego i formuła on-line z możliwością uczestnictwa w kursie w dowolnym momencie przekonała mnie. I co mogę powiedzieć - po niemal 8 latach pracy dowiedziałem się o sprawach, o których nikt mi nigdy nie mówił. Kurs z jednej strony wyindukował we mnie lęk, bo jak myślę o swojej dokumentacji sprzed lat, włos mi się jeży na głowie. Teraz przynajmniej wiem, jak sądy traktują dokumentację i czego mogę się spodziewać. Najlepiej zainwestowane pieniądze od czasu kursu ALS.

Magda
1 miesiąc temu

Kurs świetnie zrobiony, w szczególności filmy. Pan mecenas w przystępny sposób przedstawił najważniejsze zagadnienia. Bardzo dobra oprawa graficzna, podkład dźwiękowy. Brawa za odwagę i zdolności aktorskie prowadzących! Tematy są ciekawe, a sam kurs wręcz wciągający, co sprawia, że można go przerobić bardzo szybko.

Jak działa kurs?

Zapisz się i uzyskaj dostęp do kursu na 6 miesięcy. Kurs zakłada pracę z gotowymi lekcjami, które możesz realizować we własnym tempie. Każda lekcja składa się z pytań zamkniętych, powtórki z pytaniami otwartymi oraz pracy z nowym materiałem w formie prezentacji online i filmów.

Co zawiera kurs?

10 gotowych lekcji online / 10-20 godzin nauki

Kurs składa się ze wstępu, testu i 9 prezentacji teoretycznych. Każda prezentacja zawiera praktyczny film i prezentację teoretyczną. Zagadnienia zostały podzielone ze względu na najważniejsze aspekty pracy lekarza, aby jak najlepiej zabezpieczyć Cię przed potencjalnymi problemami prawnymi.

Angażujące lekcje wideo

Cały kurs zrealizowany jest z w kooperacji pomiędzy kanałem edukacyjnym Najprościej Mówiąc, Kancelarią Radosław Tymiński oraz Więcej niż LEK. To połączenie zrodziło unikatowy kurs online w formule wideo, w której młodzi lekarza zadają pytania doświadczonemu prawnikowi.

Liczne przypisy z konkretnymi wskazówkami

Kurs wypełniony jest przypisami, które powiedzą Ci jak prawidłowo zapisywać różne informacje w dokumentacji medycznej. Przytaczają też najczęściej popełniane przez lekarzy błędy, których nieświadomość doprowadziła ich na sale sądowe.

Kurs na jeden weekend!

Wiemy, że lekarze nie mają wiele czasu, dlatego kurs jest stworzony tak, by ukończyć go w jeden weekend! Dwa wieczory wystarczą, by poznać treści i efektywnie przygotować się do testu końcowego.

Ten fakt czyni Prawa Lekarza kursem efektywnym i szybkim w realizacji.

Program kursu

Kurs zakłada pracę z gotowymi lekcjami, które można realizować we własnym tempie.

10 lekcji
1 lekcja = ok. 1 godziny nauki

Pozwy, skargi, nagrywanie wizyt lekarskich – jakie są prawne realia pracy lekarza?

Jakich sformułowań używać w dokumentacji, jak rozumieją ją sądy, jak tworzyć ją bezpiecznie?

Czym są i z czego wynikają prawne obowiązki lekarza oraz jak je wypełniać?

Jak odstąpić od leczenia, ujawnić tajemnicę lekarską, zmienić zakres zabiegu… zgodnie z prawem?

Jacy lekarze są najczęściej pozywani i za co?

Jak wybrać ubezpieczenie – i jego kwotę – zależnie od miejsca i trybu wykonywania zawodu lekarza?

Który rodzaj zatrudnienia wybrać, na co uważać i jak zadbać o bezpieczną dla lekarza umowę?

Kiedy podejrzewać pozew, jak prawidłowo go przyjąć i jak nie wpaść w towarzyszące mu pułapki prawne?

Jak interpretacja orzeczeń przez sądy przekłada się na pracę lekarza?

Jak krok po kroku założyć praktykę lekarską i na co uważać, wykonując zawód lekarza?

Certyfikaty i nagrody

Ukończ kurs i odbierz nagrody:

 • Szablony dokumentacji medycznej opracowane przez mec. Tymińskiego do pobrania w formie PDF! Certyfikat ukończenia kursu
 • 10 punktów edukacyjnych
 • Darmową kompleksową konsultację prawną z mecenasem Radosławem Tymińskim

Twórcy kursu

Mec. Radosław Tymiński

Twórca kursu

Doktor nauk prawnych, od lat zajmujący się tematyką praw lekarzy oraz obrony lekarzy w sprawach sądowych. W praktyce jest tak, że na każdych 10-ciu jego klientów 1 jest naprawdę winny, reszta zaś została pozwana dlatego, że nie umiała zabezpieczyć się przed niesłusznymi roszczeniami swoich dotychczasowych pacjentów. W ramach współpracy z „Więcej niż LEK” doktor Tymiński edukuje młodych medyków z zakresu prawa medycznego i zrealizował Kurs Prawa Lekarza.

Najprościej Mówiąc

Twórca kursu

Misją projektu Najprościej Mówiąc jest zwiększanie świadomości społeczeństwa dotyczącej zdrowia. Twórcy, lek. Marcin Czekała i lek. Mikołaj Kolasiński, poprzez realizację filmów, które zamieszczają na platformie Youtube, udowadniają, że edukacja zdrowotna nie musi być nudna, a medycyna może być pokazana taką, jaka jest naprawdę – przydatną, logiczną i ciekawą.

Kupujesz raz, przedłużasz, kiedy chcesz

Możesz przedłużać dostęp do każdego z wcześniej wykupionych kursów.

Pierwszy zakup kursu

Aktywujesz kurs i otrzymujesz 6 miesięcy dostępu. Po zakupie zaczynasz dostęp, kiedy tylko chcesz.

 • Możliwość aplikowania zniżek
 • Płatność natychmiastowa lub w przeciągu 7 dni

Przedłużenie dostępu

Po pierwszym zakupie kursu możesz przedłużać do niego dostęp, kiedy chcesz i na ile miesięcy chcesz.

 • Możliwość przedłużania na 1/6/12 miesięcy
 • Stała aktualizacja materiałów i opieka dydaktyczna
 • Dostępy do wcześniejszych postępów i statystyk

Promocje

Zniżka dla kursantów Więcej niż LEK

Masz za sobą któryś z kursów Więcej niż LEK? Skorzystaj z 10% zniżki na Kurs Prawa Lekarza!

Vouchery

Masz voucher? Możesz wykorzystać go na pierwszy zakup kursu!

Praktyczny Kurs z Prawa Medycznego realizowany online

Życiowa wiedza dla lekarzy i studentów w przystępnej formie. Kurs prowadzony przez prawnika, z 16-letnim doświadczeniem w prawie medycznym i obronie lekarzy.

Pierwszy zakup
6 miesięcy (185 dni) 49 zł m-c
 
299
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Płatność z góry za cały wybrany okres.
Zapisz się

Najczęściej zadawane pytania

Jest to kwestia indywidualnej decyzji, kiedy chcesz rozpocząć naukę. Po opłaceniu zamówienia otrzymasz dostęp na 6 miesięcy (185 dni). Po tym okresie możesz przedłużać dostęp do każdego z kursów na 1, 6 lub 12 miesięcy.

Dzięki możliwości ustawienia personalizacji planu nauki możesz dostosować tempo do swoich potrzeb i innych zobowiązań.

Szacunkowy czas potrzebny do realizacji Kursu Prawa Lekarza to od 10 do 20 godzin - możesz więc zrealizować materiał w najbardziej dogodnym dla siebie momencie! Jesteś w stanie zrealizować kurs w 2-3 wieczory.

Dostęp do portalu daje dostęp do lekcji, możliwość zapisywania slajdów, pytań kontrolnych i wątków w systemie pytań i odpowiedzi do późniejszej powtórki. 🙂

Dostęp do wybranego kursu na 6 miesięcy (185 dni) otrzymasz po opłaceniu zamówienia. Zapisy są otwarte przez cały rok, więc samodzielnie decydujesz, kiedy chcesz rozpocząć naukę! 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymasz nagrody! Czeka na Ciebie 10 szablonów dokumentacji medycznej gotowych do wykorzystania we własnej praktyce lekarskiej, a także ważna bezterminowo konsultacja z zakresu prawa medycznego z autorem kursu - mec. Radosławem Tymińskim.

Po zakończeniu dostępu możesz go przedłużyć na 1, 6 lub 12 miesięcy.

Szacunkowy czas potrzebny do realizacji Kursu Prawa Lekarza to od 10 do 20 godzin. Jesteś w stanie zrealizować kurs w 2-3 wieczory.

Dostęp do kursu otrzymasz natomiast na 6 miesięcy - możesz więc zrealizować materiał w najbardziej dogodnym dla siebie momencie!

Nie ma limitu na Kurs Prawa Lekarza!  🙂

Zapisując się na Kurs Prawa Lekarza możesz skorzystać z vouchera WNL, zniżki grupowej lub 10% zniżki dla absolwentów Kursu do LEK/LDEK.

Zniżkę 10% wraz z instrukcją jej zaaplikowania znajdziesz logując się na Kurs do LEK/LDEK w zakładce “Konto” -> “Twoje zamówienia”. 🙂

Kiedy kończy się dostęp do portalu, tracisz możliwość aktywnego korzystania z kursu. Jednak wszystkie Twoje ustawienia, kolekcje i postępy zostają niezmienione, a dostęp możesz aktywować w każdej chwili wykupując przedłużenie dostępu do kursu. Uzyskane certyfikaty będą dostępne dla Ciebie do pobrania także po zakończeniu dostępu.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj ważne dla siebie wiadomości!

Zapisz się do newslettera